Category: Plan Akcija

PK Visokogorci CG, Plan akcija za 2022 g.

R.br. Akcija Datum Vodič
       JANUAR    
1 Prokletije-doček nove godine, uspon Talijanka, Karaula 30.-03. Aleksandar Đajić
2 Rumija 02.-03. Ljubiša Bošković
3 Maganik (Međeđi vrh) 04.-06. Aleksandar Đajić-Klub
4   08.-09.  
5   15.-16.  
6   22.-23.  
7   29.-30.  
      FEBRUAR    
8   05.-06.  
9 Transverzala Vukotica-Ponikvica Brajovića-Maganik, noću 12.-13. Aleksandar Đajić
10   19.-20.  
11 Vasojevićki Kom 26.-27. Aleksandar Đajić
    MART    
11 Bijelasički maraton 2022 06. Klub
12 Tabor Visokogoraca  2022 12.-13. Aleksandar Đajić-Klub
15 U susret proljeću  – Staza Marka Miljanova 20. Dragan Bulatović
14   26.-27.  
      APRIL    
16 Pasjak-Štitan, Kučke planine 02.-03. Dušan Bošković
17   09.-10.  
18 Bandijerna 16.-17. Ivan Femić
19 Očnjak 23.-24. Marko Rešetar
       MAJ    
20 Maganik rad na izgradnji doma 30.-01. Klub
21 Bogićevica-Bogdaš 07.-08. Boris Čećebić
22   14.-15.  
23 Okupljanje na Maganiku i zatvaranje zimske sezone 21.-22. A. Đajić/I. Savić
24   28.-29.  
       JUN    
25 Maganik rad na izgradnji doma 04.-05. Klub
26 Bijelasica 11.-12. Tanja Pavličić
27 Dječiji tabor – Maganik 18.-19. Marija Đajić
28 Golija 25.-26. Vera Lalatović
      JUL    
29 Markiranje staza Maganik 02.-03. Klub
30 Durmitor-Planinica 09.-10. Violeta Marković
31 Torna 16.-17. Ivan Lukovac
32 Greben Međeda-Durmitor 23.-24. Ljubiša Bošković
33 Visitor 29.-31. Ivan Savić
       AVGUST    
34 Umovi 06.-07. Ivan Lukovac
35 Bobotov Kuk 13.-14. Vera Lalatović
36 Volušnica -Popadija-Talijanka 20.-21. Jelena Radović
37   27.-28.  
38 Nigvacit-Grebaja, Proletije 29.-30. Ivan Perčin
       SEPTEMBAR    
39 Platije-Trmanje (staza V.Vlahović) 03.-04. Dragan Bulatović
40 Dan Kluba – Maganik 10.-11. A. Đajić/I. Savić
41 Maganik markiranje staza 17.-18. Klub
42   24.-25.  
      OKTOBAR    
42   01.-02.  
43 Vučji zub (Susreti PD Vučji zub) 08.-09. Klub
44 Maglič-Carine Komovi 15.-16. Brano Šćkekić 
45   22.-23.  
46 Maganik – priprema doma za zimu 29.-30. Klub
      NOVEMBAR    
47 Brotnjik 05.-06. Peđa Perović
48 Rodohines 12.-13. Ivan Femić/Boris Čelebić
49   19.-20.  
50 Njegoš-Somina 26.-27. Tanja Pavličić
       DECEMBAR    
51   03.-04.  
52   10.-11.  
53 Žijevo 17.-18. Dušan Bošković
54   24.-25.  
       EKSPEDICIJE    
55 Pamir, Lenjinov vrh Jul-Avgust Dušan Bošković-Klub
56      
57      
58      
       KANJONI    
60 Bogutovski Potok 14.05. Zoran Prljević
61 Međuriječka Rijeka 11.06. Zoran Prljević

Plan akcija za 2020. godinu

Na redovnoj sjednici UO odbora održanoj 25. 12. 2019. godine jednoglasno je usvojen plan akcija za sledeću kalendarsku godinu. Plan objavljujemo na našoj web stranici. Pozdrav do sledećeg druženja u planini,

Aleksandar Đajić

 

 

 

 

 

PK Visokogorci CG, Plan akcija za 2020. godinu

 
R.br. Akcija Datum Vodič
JANUAR                                           
1 Prokletije-doček nove godine 30.-03. Klub
2 Rumija 02.-03. Ljubiša Bošković
3 Maganik (Međeđi vrh) 04.-06. Aleksandar Đajić
4 Hajla (Memorijal Safet Mavrić Ćako) 10.-12. Klub
5 Jablan Sinjajevina 18.-19. Marko Rešetar
6 Vasojevićki kom 25.-26. Dušan Bošković
FEBRUAR                                           
7 Bijelasica-obilazak staze – Bijelasički maraton 01.-02. Klub
8 Prekornica (Susreti PSK Prekornica) 08.-09. Klub
9 Moračka kapa iz Ljevišta 15.-16. Aleksandar Đajić
10 Noć punog mjeseca – Subra 22.-23. Klub
MART                                           
11 Bijelasički maraton 2020 28.-01. Klub
12 Torna 07.-08. Ivan Lukovac
15 Vertikal 1000 – Traebnje 14.-15. Klub
14 U susret  proljeću – Staza Marka Miljanova 21.-22. Dragan Bulatović
13 Tabor Visokogoraca 2020 28.-29. Klub
APRIL                                           
16 Bobotov kuk (Durmitor) 04.-05. Femić Ivan
17 Pasjak-Štitan 11.-12. Aleksandar Đajić
18 Kučki kom 18.-19. Dušan Bošković
19 Očnjak 25.-26. Marko Rešetar
MAJ                                           
20 Durmitor, V. Karlica 02.-03. Aleksandar Đajić
21 Prokletije – Maja Jezerce  09.-10. Slobodan Cmiljanić 
22 Maglič-Crna planaina 16.-17. Marko Rešetar
23 Žlijeb-Rusolija 23.-24. Ćazim Fetahović
24 Maganik markiranje staza 30.-31. Klub
JUN                                           
25 4. Planinski festival ORIJEN 2020 06.-07. Klub
26 Maganik rad na uređenju doma 13.-14. Klub
27 Maglić 20.-21. Brano Šćekić
28 Durmitor, Međed (grebenska tura) 27.-28. Ljubiša Bošković 
JUL                                           
29 Maganik rad na uređenju doma 04.-05. Klub
30 Ekspedicija Alpi 11.-12.  
31   18.-19.  
32 Bobotov kuk (Durmitor) 25.-26. Jelena Čvorović
AVGUST                                           
33 Kanjon Drage i Ljubišnja 01.-02. Tanja Pavličić
34 Hajla 08.-09. Ćazim Fetahović
35 Umovi 15.-16. Ivan Lukovac
25 Đeravica 06.-07. Biljana Femić
37   29.-30.  
SEPTEMBAR                                           
38 Platije-Trmanje (staza V. Vlahović) 05.-06. Dragan Bulatović
39 Dan Kluba – Maganik 12.-13. Klub
40   19.-20.  
41 Ovčar i Kablar 26.-27. Klub
OKTOBAR                                           
42 Maja Bojs 03.-04. Femić Ivan
43 Vučji zub (Susreti PD Vučji zub) 10.-11. Klub
44 Maganik markiranje staza 17.-18. Klub
45 Bijelasica Crna glava 24.-25. Tanja Pavličić
46 Maganik – priprema doma za zimu 31.-01. Klub
NOVEMBAR                                           
47   07.-08.  
48 Rodohines 14.-15. Femić Ivan
49   21.-22.  
50   28.-29.  
DECEMBAR                                           
51   05.-06.  
52 Terzin Bogaz 12.-13. Dušan Bošković
53 Žijevo 19.-20. Klub
54   26.-27.  
EKSPEDICIJE                                     
  Alpi 2020 – Monterosa Jul Aleksandar Đajić
  Alpi 2020 – Grosglohner Avgust Dušan Bošković
KANJONI                                           
  Međurječka rijeka Maj Marko Rešetar
  Nevidio Jun Marko Rešetar
MARATONI                                           
  Pg Desetka Januar  
  Beogradski polu maraton April  
  Kruševice planinska trka Maj  
  Podgorički polumaraton Oktobar  
PLANINSKE TRKE                                          
  Bijelasička zimska avanturistička trka  29. feb. Klub
  Lovćenski planinski maraton 21.maj Klub
  Orjen 2020, planinska trka 6.jun Klub
  Durmitor trail 2020 13.jul Klub
  Štedim 2020, planinska trka 21. avg. Klub

Plan akcija 2019.

Donosimo Plan akcija za 2019. godinu, usvojen na sjednici Upravnog odbora 19.12.2018. Plan je podložan izmjenama. Zainteresovani za neku od naših akcija mogu da nam se jave kako bi dobili dodatne informacije. Kontakt možete ostvariti preko naše e-mail adrese visokogorci@gmail.com kao i putem FB stranice Visokogorci Crne Gore.

Plan akcija za 2018. godinu

Donosimo Plan akcija za 2018. godinu, usvojen na sjednici Upravnog odbora 07.02.2018. Plan je podložan izmjenama. Zainteresovani za neku od naših akcija mogu da nam se jave kako bi dobili dodatne informacije. Kontakt možete ostvariti preko naše e-mail adrese visokogorci@gmail.com kao i putem FB stranice Visokogorci Crne Gore.

 

 

 

Plan akcija 2017.

Donosimo Plan akcija za 2017. godinu. Plan je podložan izmjenama. Zainteresovani za neku od naših akcija mogu da nam se jave kako bi dobili dodatne informacije. Telefone naših vodiča možete naći OVDJE. Takođe, kontakt možete ostvariti i preko naše e-mail adrese (vidite stranicu: kontakt). Pročitaj cijeli tekst…

Plan akcija za 2016. godinu

FotoFlexer_PhotoDonosimo Plan akcija za 2016. godinu. Plan je podložan izmjenama. Zainteresovani za neku od naših akcija mogu da nam se jave kako bi dobili dodatne informacije. Telefone naših vodiča možete naći OVDJE. Takođe, kontakt možete ostvariti i preko naše e-mail adrese (vidite stranicu: kontakt). Pročitaj cijeli tekst…

Plan akcija 2015.

IMG_6170Donosimo Plan akcija za 2015. godinu. Plan je podložan izmjenama. Zainteresovani za neku od naših akcija mogu da nam se jave kako bi dobili dodatne informacije. Telefoni naših vodiča su: Milan Radović +38267650829; Aleksandar Đajić +38267209360; Boris Čelebić +38267864024; Dragan Bulatović +38267205124; Dušan Bošković +38267610310; Zoran Prljević +38267210201; Takođe, kontakt možete ostvariti i preko naše e-mail adrese (vidite stranicu: kontakt). Pročitaj cijeli tekst…

Plan akcija za 2014. godinu

IMG_2080Donosimo Plan akcija za 2014. godinu. Plan je podložan izmjenama. Zainteresovani za neku od naših akcija mogu da nam se jave kako bi dobili dodatne informacije. Pročitaj cijeli tekst…

Plan Akcija za 2013. godinu

Bukumiri5Plan Akcija za 2013. godinu. Pročitaj cijeli tekst…

Plan akcija za 2012. godinu

Upravni odbor našeg Kluba je usvojio Plan akcija za 2012 godinu. Plan je podložan promjenama. Planinari iz drugih klubova koji su zainteresovani za neku od naših akcija mogu nas kontaktirati putem maila, facebooka, telefona i na druge dostupne načine. Biće nam zadovoljstvo podijeliti iskustvo i družiti se prirodom i ljudima koji je vole. Pročitaj cijeli tekst…