Category: Durmitor

Bobotov Kuk

Bobotov Kuk (2523 m) predstavlja najviši vrh gorskog masiva DURMITOR i ujedno i zvanično najviši vrh Crne Gore. Bobotov Kuk zajedno sa vrhovima Bezimeni Vrh (2487 m) i Đevojka (Soa, 2440 m) sačinjava najvišu stenu Durmitora zvanu Soa Nebeska, što u prevodu znači “Podupirač neba”. Soa Nebeska svojom stenom sa jedne strane pada 800 metara duboko u dolinu Škrke tj. Škrčkih jezera, dok sa druge strane uzdiže iznad “kamenog mora” udoline Valoviti Do (2027 m), najviše udoline u durmitorskom masivu. Bobotov Kuk je vrh impresivnog izgleda bez obzira odakle se posmatra, da li iz Valovitog Dola, iz Žabljaka, sa Trojnog Prevoja, sa ramena Zubaca, sa Prutaša, sa Lučinog Vrha, Međeda, Mininog Bogaza, Bezimenog Vrha, Čvorovog Bogaza ili planine Vojnik. Odakle god da se posmatra, njegova vitka i impresivna silueta dominira nad planinskim masivima i krajevima severne Crne Gore.

Bobotov Kuk nekada se zvao Ćirova Pećina, po lovcu Ćiru Stijepoviću iz Žabljaka, koji je ispod vrha u jednoj maloj pećini imao svoju čeku za lov na divokoze. Legenda kaže da je jednom prilikom za vreme lova sa svojim sinom, u magli imao privid da vidi divokozu, pa je zapucao i greškom ubio svoga sina, čime ga je gorska vila, zaštitnica divokoza kaznila za njegovu lošu nameru. Kasnije je ovaj vrh dobio ime Bobotov Kuk, po plemenu Bobota koji su ispod vrha imali svoj katun za ispašu stoke. Šta god bila istina, činjenica je da Bobotov Kuk kao najviši vrh Durmitora, a zvanično i cele Crne Gore iz godine u godinu privlači sve više planinara i zaljubljenika u netaknutu i impresivnu prirodu, koji nastoje da popnu njegov vrh i steknu utisak kako to izgleda stajati na tronu Durmitora i Crne Gore.

Bobotov Kuk je sa severne strane okružen udolinom Valoviti Do (2027 m) koja se nalazi 500 metara niže od njegovog vrha. Sa istoka ga od vrha Lučin Vrh (2396 m) deli prevoj Velika Previja (2351 m) koji je veza između Žabljaka i Valovitog Dola sa Dobrim Dolom i Škrkom, a još više, takođe na istoku deli ga od vrha Đevojka (Soa, 2440 m) najviši prevoj na Durmitoru – Škrčki Pogled (2420 m), prelepi vidikovac na impresivnu i neopisivo lepu duboku dolinu Škrčkih jezera – Škrku. Na zapadnoj strani Bobotov Kuk je grebenom povezan sa drugim najvišim vrhom Durmitora – Bezimenim Vrhom (2487 m).

Usponi na Bobotov Kuk vrše se iz nekoliko pravaca:

  • Iz Žabljaka sa Crnog jezera preko doline Lokvice: 5.30h uspon, 4.30h povratak
  • Iz Žabljaka sa Crnog jezera preko Ledene Pećine: 5.30h uspon, 4.30h povratak
  • Sa Sedla preko doline Surutke i Zelenog Vira: 3h uspon, 2.30h povratak
  • Sa Sedla preko Trojnog Prevoja i Zelenog Vira: 3h uspon, 2.30h povratak
  • Iz Dobrog Dola preko Urdenog Dola, Mliječnog Dola i Zelenog Vira: 3h uspon, 2h povratak
  • Iz doline Škrke preko Samara i Zelenog Vira: 3h uspon, 2h povratak

Najnaporniji i vremenski najduži usponi na Bobotov Kuk su iz Žabljaka preko Crnog Jezera.

Manje naporni i ujedno vremenski kraći usponi su sa južne strane sa Sedla i iz Dobrog Dola.

Svakako, najlakši i vremenski najkraći uspon na Bobotov Kuk moguće je izvršiti iz Dobrog Dola preko Urdenog Dola i Mliječnog Dola, odakle se stiže do Zelenog Vira i zatim nastavlja uspon na Bobotov Kuk.

Nacionalni park Durmitor

Durmitor predstavlja najlepšu i najraznovrsniju planinsku celinu Crne Gore.

Durmitor je naziv za gorski masiv, a ujedno i ime Nacionalnog parka koji se prostire na 39.000 kvadratnih kilometara. Na tom relativno malom prostoru skoncentrisano je veliko bogatstvo raznovrstnih prirodnih lepota – 48 planinskih vrhova iznad 2000 mnv, 18 gorskih jezera, 5 impresivnih rečnih kanjona (Tare, Pive, Komarnice, Sušice i Drage), dubokih dolina, travnatih zatalasanih visoravni, vodopada, prelepog biljnog i životinjskog sveta.

Masiv Durmitora čine planinski vrhovi koji se uzdižu iznad travnate visoravni zvane Jezerska Površ, do visine preko čak 2500 metara nadmorske visine. Od 48 planinskih vrhova Durmitora, njih 27 prevazilazi 2200 mnv. Grupa najviših vrhova Durmitora sačinjava stenu zvanu Soa Nebeska, koju čine Bobotov Kuk (2523 m), Bezimeni Vrh (2487 m) i Đevojka (Soa, 2440 m). Ova stena se na svojoj južnoj strani uzdiže 800 metara visoko iznad prelepe doline Škrčkih jezera i smaragdne vode prelepog Velikog Škrčkog jezera (1686 m). Najviši vrh Durmitora je Bobotov Kuk (2523 m), ujedno i zvanično najviši vrh Crne Gore. Vrhovi Durmitora dominiraju iznad dolina Velika Kalica, Lokvice, Ališnica, Škrka, Pošćenska Dolina, Dobri Do, Todorov Do, Biljegov Do, Valoviti Do, Ledeni Do, Surutka, Urdeni Do, Lomni Do…

Gledajući iz pravca Žabljaka, tri doline razdvajaju vrhove durmitorskog masiva – dolina Velika Kalica, dolina Lokvice i dolina Ališnica. Velika Kalica useca se između vrhova Savin Kuk (2313 m), Međed (2287 m) i Šljemena (2455 m). Dolina Lokvice nalazi se u centralnom delu masiva između vrhova Međed (2287 m), Čvorov Bogaz (2152 m) i Terzin Bogaz (2303 m), dok se dolina Ališnica prostire ispod vrhova Crvena Greda (2175 m), Glava, Rbatina (2401 m), Bezimeni Vrh (2487 m) i Planinica (2330 m).

U  južnom delu Durmitora nalazi se dolina Dobri Do, iznad koje se uzdižu vrhovi Sedlena Greda (2227 m) i Šareni Pasovi (2248 m), kao i dolina Todorov Do, iznad koje se uzdiže najviši vrh južnog Durmitora – Prutaš (2393 m). Doline Dobri Do i Todorov Do, zajedno sa Pošćenskom dolinom veza su između gradića Žabljaka i Trse.