EKSKLUZIVNO: Program obrazovanja za zanimanje Planinski vodič

Nacionalni savjet za obrazovanje je na svojoj XIII sjednici održanoj 12.04.2012. god. usvojio Program za osposobljavanje za zanimanje planinski vodič/ vodičkinja, i time je i Crna Gora, konačno dobila zvaničan obrazovni program za sticanje ove stručne kvalifikacije. Time se stvaraju uslovi da se obrazuju planinski vodiči i da se uvede red u ovoj oblasti jer su do sada razne nevladine i druge organizacije organizovale neke obuke i izdavala nekakve sertifikate. Program je pripremila radna grupa u sastavu: Ljiljana Garić iz Centra za stručno obrazovanje, Željko Loncović, načelnik GSS-a Crne Gore i Milan Radović, generalni sekretar Visokogoraca Crne Gore. Program je urađen po savremenim standardima EU, uzimajući u obzir specifičnosti crnogorskih prilika. Objavljujemo Program u cjelosti kako bi budući vodiči mogli da se informišu o svim detaljima:

PROGRAM OBRAZOVANJA ZA 

OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJE

PLANINSKI VODIČ/PLANINSKA VODIČKINJA

1. Naziv programa obrazovanja: Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje

      Planinski vodič/Planinska vodičkinja

     2. Utemeljenost programa:

 Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Planinski vodič/Planinska vodičkinja se bazira na standardu zanimanja Planinski vodič/Planinska vodičkinja koji je usvojen na  sjednici Nacionalnog savjeta .04.2012. godine. Programa ne obuhvata vođenje lakih ledničkih i penjačkih tura, jer nijesu ispunjeni uslovi koji se odnose na standard UIAA( Međunarodna alpinistička federacija).

 1. Ciljevi programa obrazovanja:

 Opšti cilj :

–        osposobljavanje polaznika za obavljanje poslova utvrđenih standardom zanimanja Planinski vodič/Planinska vodičkinja.

 Posebni zadaci:

–        razvijanje pravilnog odnosa prema poslu;

–        osposobljavanje polaznika za poslovno komuniciranje sa saradnicima i
strankama;

–        razvijanje pravilnog odnosa prema opremi;

–        afirmisanje profesije planinskog vodiča/planinske vodičkinje;

–        razvijanje svijesti o važnosti održavanja optimalnih uslova rada i radne sredine;

–        sticanje samopouzdanja i sigurnosti pri korišćenju uređaja i opreme;

–        razvijanje odgovornog odnosa prema vlastitom zdravlju i obavezno korišćenje zaštitnih sredstava pri radu;

–        razvijanje odgovornog odnosa prema zdravlju drugih;

–        razvijanje svijesti o važnosti čuvanja i zaštiti životne sredine;

 1. Trajanje programa obrazovanja:      

Modul 1 Vođenje lake ljetnje planinske ture 154 časa

Modul 2 Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture 34 časa

Modul 3 Vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture 21 čas

Modul 4 Vođenje lake zimske planinske ture 44 časa

Modul 5 Vođenje zahtjevne zimske planinske ture 21 čas

Modul 6 Vođenje lake turne skijaške planinske ture 48 časova

Modul 7 Vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture 21 čas

Modul 8 Vođenje lake ledničke ture 23 časa

Modul 9 Vođenje penjačke ture 42 časa.

Nakon završenog teorijskog i praktičnog dijela polanici rade pod nadzorom/praksa:

nakon Modula 1 u trajanju 76 časova, a nakon svih ostalih modula 46 časova.

Napomena: U grupu za obuku se može uključiti maksimalno 10 polaznika.

 1. Lični profil polaznika (Uslovi za uključenje u program obrazovanja)

 Osnovni zahtjev:

–        starost najmanje 18 godina

Osnovni obrazovni zahtjevi:

–        IV stepen stručne spreme

 Poželjni obrazovni zahtjev:

–        završen kurs osnove prve pomoći

–        završe kurs planinarstva

 Osnovne osobine koje polaznik treba da posjeduje:

–        psihofizička sposobnost(uvjerenje od ljekara sportske medicine)

–        dobra fizička kondicija;

 

Poželjne osobine koje polaznik treba da posjeduje:

–        sposobnost organizacije;

–        sposobnost za timski rad;

–        smirenost i strpljivost;

–        komunikativnost.

 Posebni uslovi za uključivanje u pojedinačne module za sticanje zvanja Vodiča:   

–        Za pohađanje Modula 1 Vođenje lake ljetnje planinske ture kandidat prilaže uvjerenje o učešću u planinskim turama od Planinarskog saveza Crne Gore ili  planinarskog kluba:

   na 10 planinskih tura po lakim označenim i lakim neoznačenim stazama

   na 10 planinskih tura po zahtjevnim i vrlo zahtjevnim označenim stazama

–        Za pohađanje Modula 2 Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture kandidat prilaže:

 sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vođenje lake ljetnje planinske ture

Kategorija A

 uvjerenje od Planinarskog saveza Crne Gore o vođenju pod nadzorom mentora

 najmanje 5  tura u A kategoriji

 uvjerenje o učešću u planinskim turama od Planinarskog saveza Crne Gore ili 

 planinarskog kluba:

 na 20 planinskih tura po zahtjevnim i vrlo zahtjevnim označenim stazama

 na 5 planinskih tura po neoznačenim stazama

–         Za pohađanje Modula 3 Vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture kandidat prilaže:

 sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture

 Kategorija B 

 uvjerenje od Planinarskog saveza Crne Gore o vođenju pod nadzorom mentora

 najmanje 5  tura u B kategoriji

 uvjerenje o učešću u planinskim turama od Planinarskog saveza Crne Gore ili 

 planinarskog kluba:

 na 20 planinskih tura po neoznačenim stazama

 na 10 penjačkih uspona drugog stepena težine po ljestvici UIAA

 na 10 penjačkih uspona trećeg stepena težine po ljestvici UIAA

–        Za pohađanje Modula 4 Vođenje lake zimske planinske ture kandidat prilaže:

 sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vođenje lake ljetnje planinske ture Kategorija A

 uvjerenje od Planinarskog saveza Crne Gore o vođenju pod nadzorom mentora

 najmanje 10  tura u A kategoriji

 uvjerenje o učešću u planinskim turama od Planinarskog saveza Crne Gore ili 

 planinarskog kluba:

 na 10 planinskih tura po lakim označenim stazama u snijegu

 na  5 planinskih tura po zahtjevnim označenim stazama u snijegu

–        Za pohađanje Modula 5 Vođenje zahtjevne zimske planinske ture kandidat prilaže:

 sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vođenje lake zimske planinske ture

 Kategorija D i sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vođenje vrlo zahtjevne ljetnje

 planinske ture Kategorija C

 uvjerenje od Planinarskog saveza Crne Gore o vođenju pod nadzorom mentora

 najmanje 5  tura u C kategoriji i 10 tura u kategoriji D

 uvjerenje o učešću u planinskim turama od Planinarskog saveza Crne Gore ili 

 planinarskog kluba:

 na 10 planinskih tura po zahtjevnim i vrlo zahtjevnim označenim stazama u snijegu

 na 5 zimskih penjačkih uspona

–         Za pohađanje Modula 6 Vođenje lake turne skijaške ture kandidat prilaže:

 sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vođenje lake ljetnje ture A kategorije i lake

 sniježne ture D kategorije

 uvjerenje od Planinarskog saveza Crne Gore o vođenju pod nadzorom mentora

 najmanje 5  tura u A kategoriji i 5 tura u kategoriji D

 uvjerenje o učešću u planinskim turama od Planinarskog saveza Crne Gore ili 

 planinarskog kluba:

 na 10 lakih turnih skijaških tura

 na  5 planinskih zahtjevnih turnih skijaških tura

 Napomena: organizuje se provjera vještine skijanja kandidata

–         Za pohađanje Modula 7  Vođenje zahtjevne turne skijaške ture kandidat prilaže:

 sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vođenje lake turne skijaške ture G kategorije

 i  zahtjevne zimske planinske ture kategorije E.

 uvjerenje od Planinarskog saveza Crne Gore o vođenju pod nadzorom mentora

 najmanje 10  tura u G kategoriji i 5 tura u kategoriji E

 uvjerenje o učešću u planinskim turama od Planinarskog saveza Crne Gore ili 

 planinarskog kluba:

 na 20 zahtjevnih turnih skijaških tura

 na 5 vrlo zahtjevnih turnih skijaških tura

–        Za pohađanje Modula 8  Vođenje lake ledničke ture kandidat prilaže:

 sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vođenje zahtjevne zimske planinske ture E kategorije

 uvjerenje od Planinarskog saveza Crne Gore o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 10 tura u kategoriji E

 uvjerenje o učešću u planinskim turama od Planinarskog saveza Crne Gore ili 

 planinarskog kluba:

 na 10 lakih ledničkih tura

 na  5 zahtjevnih ledničkih tura  

–         Za pohađanje Modula 9  Vođenje penjačke ture kandidat prilaže:

 sertifikat o stečenom zvanju Alpiniste

 sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture kategorije C, zahtjevne zimske planinske ture kategorije E zahtjevne zimske planinske i lake ledničke ture kategorije I

 uvjerenje od Planinarskog saveza Crne Gore o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 10 tura u kategoriji C, najmanje 10 tura u kategoriji E i 10 ukategoriji I.

 uvjerenje o učešću u planinskim turama od Planinarskog saveza Crne Gore ili 

 planinarskog kluba:

 na 20 smjerova u suvoj stijeni težine V+ po ljestvici UIAA

 na 10 visokogorskih penjačkih uspona

            na 10 visokogorskih penjačkih uspona težine najmanje IV stepena po ljestvici UIAA, viših od 500m

              na 10 visokogorskih zimskih uspona

              na 5 visokorskih zimskih uspona težine najmanje IV stepena po ljestvici UIAA viših od 500m

              na 10 visokogorskih lednih/kombinovanih uspona

              na 5 visokogorskih lednih/kombinovanih uspona težine najmanje IV stepena po ljestvici UIAA, viših od 500m.

 1. Identifikacija prioritetnih oblasti programa obrazovanja:

Polaznik mora da zna da:

–        vrši procjenu bezbjednosne situacije u odnosu na vremenske uslove, zahtjevnost ture i karakteristike grupe;

–        definiše potrebnu opremu u skladu sa procjenom ;

–        definiše pravila ponašanja grupe u skladu sa bezbjednosnim standardima;

–        planira preventivne aktivnosti u skladu sa procjenom bezbjednosti;

–        vrši ličnu pripremu za rad;

–        kontroliše ličnu opremu u zavisnosti od kategorije;

–        vodi osnovne pješačke planinske ture, po lakim označenim i lakim neoznačenim planinskim stazama;

–        vodi zahtjevne planinske ljetnje ture, po zahtjevnim označenim i vrlo zahtjevnim označenim planinskim stazama uz korišćenje cepina i užeta za osiguranje učesnika na planinskoj stazi;

–        vodi vrlo zahtjevne planinske ljetnje ture, po vrlo zahtjevnim i neoznačenim planinskim stazama, zahtjevnim i vrlo zahtjevnim penjačkim stazama;

–        kreće se u fomaciji naveze;

–        postavlja osiguranja u kratkim penjačkim smjerovima;

–        vodi osnovne zimske planinske ture po lakim označenim i lakim neoznačenim sniježnim stazama uz upotrebu cepina, dereza, štapova i krplji;

–        vodi zahtjevne i vrlo zahtjevne planinske ture po označenim sniježnim stazama;

–        vodi lake i zahtjevne sniježne planinske ture po neoznačenim sniježnim stazama uz upotrebu penjačklih užadi za osiguranje u kratkim zimskim smjerovima;

–        vodi lake planinske turne skijaških tura;

–        vodi zahtjevne i vrlo zahtjevne turne skijaških tura;

–        vodi lake ledničke ture po označenim i djelimično označenim ledničkim stazama i po neoznačenim ledničkim stazama;

–        vodi ture po kombinovanim stazama(led i stijena);

–        vodi penjačke ture, u suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinaciji, u zaleđenim štapovima do četvrtog stepena težine, po ljestvici UMA;

–        kreira jednodnevne i višednevne planinske ture;

–        vrši kalkulaciju troškova i cijene koštanja planinske ture;

–        vodi administrativne poslove iz djelokruga svog rada;

–        obavlja poslove u skladu sa utvrđenim propisina, standardima i procedurama;

–        upotrebljava zaštitnu opremu u skladu sa propisima, standardima i uslovima djelatnosti;

–        kontroliše ispravnost opreme u skladu sa međunarodnim standardima i oznakama;

–        otklanja manje nedostatke na opremi;

–        slaže i skladišti opremu u skladu sa uputstvima proizvođača;

–        koristi stručnu terminologiju u komunikaciji;

–        koristi međunarpodnu signalizaciju za pomoć u planini;

–        ukazuje prvu pomoć;

–        sporazumijeva se sa korisnicima usluga na engleskom jeziku;

–        obavlja i organizuje poslove tako da ne ugrožava ličnu sigurnost i sigurnost lica;

–        obavlja poslove u skladu sa pravilima o zaštiti životne sredine.

Polaznik treba da zna :

–        slijed aktivnosti i postupaka potrebnih za organizaciju bezbjednog vođenja tura u planini ;

–        osnovne elemente koji imaju uticaj na bezbjednost boravka u planini;

–        vrste, karakteristike, namjenu i način korišćenja lične i kolektivne opreme;

–        osnove orjentisanja u planini;

–        način organizacije i vođenja osnovnih pješačkih planinskih tura po lakim označenim i lakim neoznačenim planinskim stazama;

–        način organizacije i vođenja planinskih tura po zahtjevnim označenim i vrlo zahtjevnim označenim planinskim stazama;

–        vrste i načine postavljanja osiguranja i načine koriščenja užeta i cepina;

–        način organiozacije i vođenje planinskih tura po vrlo zahtjevnim neoznačenim planinskim stazama, zahtjevnim i vrlo zahtjevnim penjačkim stazama;

–        proceduru formiranja naveze i kretanja u formaciji naveze;

–        vrste i načine postavljanja osiguranja u kratkim penjačkim smjerovima;

–        način organizacije i vođenje osnovnih zimskih planinskih tura po lakim oznsčenim i lakim neoznačenim sniježnim stazama;

–        vrste, namjenu i upotrebu cepina, dereza, štapova i krplji;

–        način organizacije i vođenja zahtjevnih i vrlo zahtjevnih planinskih tura po označenim sniježnim stazama i lakih zahtjevnih sniježnih planinskih tura po neoznačenim sniježnim stazama;

–        vrste i načine postavljanja osiguranja u kratkim zimskim smjerovima;

–        tehnike skijanja i hodanja na skijama;

–        tehnike skijanja i kretanja po vrlo zahtjevnim planinskim ternima i lednicima;

–        vrste i načine postavljanja postavljanja osiguranja na skijaškoj turi;

–        tehnike kretanja po ledniku sa upotrebom dereza i cepina;

–        vrste osiguranja i načine postavljanja osiguranja na ledniku i kombinovanoj stazi;

–        tehnike vađenja iz ledničke pukotine;

–        način organizacije i vođenja dužih penjačkih smjerova u suvoj stijeni, snijegu, ledu i kombinaciji od četvrtog stepena težine po ljestvici UMA;

–        tehnike penjanja uz korišćenje adekvatne opreme, na dužim smerovima i u suvoj stijeni, snijegu, ledu i kombinaciji do četvrtog stepena težine po ljestvici UMA;

–        poznaje međunarodne standarde za ocjenjivanje alpinističkih smjerova;

–        način planiranja jednodnevnih i višednevnih planinskih tura;

–        kalkulaciju troškova i način formiranja cijena;

–        osnove preduzetništva;

–        strukturu i način popunjavanja dokumenata i formulara iz domena svog rada;

–        poznaje međunarodne standarde i propise iz domena svog rada;

–        poznaje međunarodne asocijacije i njihove nadležnosti iz domena svog rada;

–        poznaje način označavanja atestirane opreme;

–        postupak pravilnog skladištenja i odlaganja opreme;

–        način otklanjanja manjih nedostataka na opremi;

–        stručnu terminologiju iz domena svog rada na engleskom jeziku;

–        međunarodnu signalizaciju za pomoć u planini;

–        pravila poslovne komuikacije;

–        namjenu i način korišćenja zaštitne opreme;

–        postupke za ukazivanje prve pomoći u različitim okolnostima u planini;

–        nadležnosti službi iz sistema zaštite i bezbjednosti u planini i procedure njihovog angažovanja;

–        osnove propisa o zaštiti na radu i radne regulative;

–        osnove propisa o zaštiti životne sredine;

–        propise i pravila ponašanja u zaštićenim područjima;

–        poznaje zaštićene biljne i životinjske vrste u Crnoj Gori;

–        način pravilnog sortiranja i odlaganja nastalog otpada.

Poželjno je da polaznik zna :

–        trendove u oblasti planinskog vođenja.

7.Predmetne oblasti programa obrazovanja/moduli:

Naziv modula

Teorijski dio

Praktični dio

Vodjenje pod

nadzorom/praksa

Ukupno

Vođenje lake ljetnje planinske ture        54    100            76 154 +  76
Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture         8      26            46   34 +  46
Vođenje vrlo zahtjevne  ljetnje planinske ture         3       18            46   21 + 46
Vođenje lake zimske planinske ture        10       34            46   44 + 46
Vođenje zahtjevne zimske planinske ture         3       18            46   21 + 46
Vođenje lake turne skijaške planinske ture        12       36             46   48 + 46
Vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture         3       18             46   21 + 46
Vođenje lake ledničke ture         3       20             46   23 + 46
Vođenje penjačke ture         12       30            46   42 + 46

 

 1. 7.   Broj časova za realizaciju predmetnih oblasti programa obrazovanja:
Naziv predmetnih oblasti
Broj časova za realizaciju predmetnih oblasti po modulima
            M 1  M 2  M3  M 4  M 5  M 6  M 7  M 8  M 9
1.Pravne, sociološke i kulturne osnove vođenja u planini     6                
2. Planinar – bio- psiho-socijalno biće 21 +  30     3 + 3               
3. Poznavanje planine i planinska infrastruktura     15

 

 

 

 

1

 

 

3

4. Boravak u planini

41

25

18

28

18

31

18

18

31

5.Bezbjednost u planini

6

 

 

2

 

 

1

 

 

 

6.Organizacija i vođenje planinske ture

14

3

3

5

3

5

3

5

5

7. Osnove pružanja prve pomoći

21

 

 

9

 

10

 

 

3

Ukupno:

154

+RNP 76

 

34

+RNP 46

 

21

+RNP 46

 

44

+RNP 46

 

21

+RNP

46

48

+RNP

46

21

+RNP

46

23

+RNP

46

42

+RNP

46


Sadržaj predmetnih oblasti – Modul 1 – Vođenje lake ljetnje planinske ture

 

  Sadržaji predmetnih oblasti Teorija/demonstracija Praktičan rad/vježba
   1. PRAVNE, SOCIOLOŠKE I ETIČKE OSNOVE VODJENJA U PLANINIPravne osnove planinarske i vodičke djelatnosti 

Istorija planinarstva i vodičke djelatnosti kod nas i u svijetu

 

Planinarske specijalnosti i vještine

 

Organizacija vodičke djelatnosti kod nas i u svijetu

 

Nosioci zvanja vodiča, kategorije, napredovanja, evidencija vodiča

 

Pravila ponašanja planinara, moralna i pravna odgovornost

 

Planinarska etika

 

Odgovornost vodiča u pogledu krivičnog i prekršajnog prava

 

Administrativni poslovi –pisanje izvještaja, vođenje evidencija o korisnicima usluga, rezervacije

 

Kalkulacija troškova i cijene koštanja planinske ture

 

               T

 

 

              T

 

 

               T

 

               T

 

 

               T

 

 

              T

 

 

              T

 

              T

 

 

 

           T + D

 

 

           T + D

   

 

   2. PLANINAR BIO-PSIHO-SOCIJALNO BIĆEUticaj planinske sredine na organizam čovjeka 

Uticaj planinske sredine na razvoj pokretačkih sposobnosti čovjeka

 

Uticaj nadmorske visine na fiziološku spremnost organizma

 

Psihologija vođenja

 

Komunikacija sa grupom

 

Prevazilaženje konfliktnih situacija

 

               T

 

             T

 

 

 

             T

 

 

              T

 

              T

   
   3. PLANINE I PLANINARSKA INFRASTRUKTURA Planine Crne Gore 

Planine Evrope i svijeta

 

Planinarske staze i kategorizacija

 

Planinarska signalizacija i putokazi

 

Planinarski domovi, kampovi, bivaci i skloništa

   

           T + D

 
   4. BORAVAK U PLANINI  Orjentacija u planini 

Planinarske karte

 

Orjentacija pomoću kompasa i gps uređaja

 

Planinarska oprema – lična, kolektivna i tehnička oprema

 

Ishrana u planini

 

Zaštita životne sredine

 

Zaštićena područja, zaštićene biljne i životinjske vrste u Crnoj Gori

                T 

             T + D

 

             T + D

 

 

              T + D

 

 

               T + D

 

                T + D

 

                 T

   

     Praktični rad

 

      Praktični rad

 

 

      Praktični rad

 

 

       Praktični rad

 

       Praktični rad

   5.  BEZBJEDNOST U PLANINIOpasnosti u planini – subjektivne i objektivne opasnosti 

Procedure u slučaju povređivanja

            T + D 

            T + D   

  
   6. ORGANIZACIJA I VOĐENJE PLANINSKE TUREJednodnevne i višednevne planiske ture 

Planinarski izleti

 

Hodanje i dinamika hoda

 

Planinarsko taborovanje

 

Ishrana planinara

 

Stručna terminologija na engleskom jeziku

             T + D

 

           T + D

 

           T + D

 

          T + D

          T + D

  Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

   7. PRUŽANJE PRVE POMOĆIZnačaj prve pomoći 

Upoznavanje sa granicama prve pomoći

 

Poznavanje strukture i funkcionisanja ljudskog organizma

 

Ustanovljavanje smrti i oživljavanje-reanimacija

 

Šok, nesvjestica, malaksalost

 

Krvarenje

 

Premomi kostiju

 

Ubodi i ugrizi

 

Bolesna stanja članova grupe

 

Sunčanica i toplotni udar

 

Zamor, premor

 

Transport unesrećenog

 

              T 

             T

 

 

           T + D

 

 

           T + D

 

           T + D

 

            T + D

            T + D

 

             T + D

 

             T + D

 

             T + D

 

             T + D

 

             T + D

   

 

 

 

 

 

 

Praktičan rad

 

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

Praktičan rad

 

 Sadržaj predmetnih oblasti – Modul 2- Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture

  Sadržaj predmetnih oblasti Teorija/demonstracija Praktični rad /vježbe
1. Planinar bio-psiho-socijalno biće, učenje Psihologija vođenja 

Ponašanje ljudi u različitim situacijama

 

Psihodinamički procesi

             T

 

            T + D

 

 

            T

 
2. Organizacija i vođenje planinske tureOrjentacija 

Planiranje, izvođenje i analiza aktivnosti

 

            T + D 

           T + D

 

    Praktičan rad 

   Praktičan rad

3. Boravak u planiniLična i tehnička oprema 

Tehnike vođenja

           T + D 

          T + D

   Praktičan rad   

  Praktični rad

 Sadržaj predmetnih oblasti – Modul 3- Vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture

  Sadržaji predmetnih oblasti Teorija/demonstracija Praktičan rad/vježba
   1. Boravak u planiniKretanje i tehnike vođenja                T + D     Praktični rad 

 

   2. Organizacija i vođenje planinske ture Orjentacija

 

Planiranje, izvođenje i analiza aktivnosti

 

                       T + D

 

           T + D

 

      Praktičan rad

 

    Praktičan rad

  Sadržaj predmetnih oblasti – Modul 4 – Vođenje lakih zimskih tura

  Sadržaji predmetnih oblasti Teorija/demonstracija Praktičan rad/vježba
   1. Organizacija i vođenje planinskih turaOrjentacijaPlaniranje, izvođenje i analiza aktivnosti

 

             T + D

 

           T + D

 

 

      Praktičan rad

 

    Praktičan rad

 

 2. Planinar bio-psiho-socijalno bićeMetode podučavanja kretanja po snijegu 

 

            T + D 

 

 

      Praktičan rad

 

  3. Bezbjednost u planiniOpasnosti u planini             T + D 

 

      Praktičan rad 
    4. Boravak u planiniLična i tehnička opremaHodanje i tehnike kretanja

Bivakovanje i taborovanje

             T + D            T + D

            T + D

 

     Praktičan rad 

 

 

   5. Osnove pružanja prve pomoćiUticaj hladnoće na organizam 

Pružanje prve pomoći povrijeđenim članovima(primjeri)

 

             T + D 

            T + D

 

       Praktičan rad 

     Praktičan rad

 

 

 Sadržaj predmetnih oblasti – Modul 5 Vođenje zahtjevnih zimskih planinskih tura

  Sadržaji predmetnih oblasti Teorija/demonstracija Praktičan rad/vježba
   1. Boravak u planiniHodanje i tehnike kretanja              T + D

 

      Praktičan rad

 

 

   2. Organizacija i vođenje planinskih turaOrjentacijaPlaniranje, izvođenje i analiza aktivnosti

 

             T + D

 

           T + D

 

 

      Praktičan rad

 

    Praktičan rad

 

 Sadržaj predmetnih oblasti – Modul 6 Vođenje lake skijaške ture

  Sadržaji predmetnih oblasti Teorija/demonstracija Praktičan rad/vježba
   1. Planinar bio-psiho-socijalno biće, učenje Metode podučavanja kretanja na skijama               T + D

 

        Praktičan rad
  2. Poznavanje planine i planinska infrastrukturaPoznavanje i zaštita planinske prirode             T + D 

 

   
   3. Organizacija i vođenje planinskih turaOrjentacijaPlaniranje, izvođenje i analiza aktivnosti             T + D           T + D

 

 

          Praktičan rad
   4. Bezbjednost u planiniOpasnosti u planini           T + D           Praktičan rad
    5. Boravak u planiniLična i tehnička opremaHodanje i tehnike kretanja na skijama

Turno skijanje

                  T + D          T + D

          T + D

 

         Praktičan rad

       Praktičan rad

    6. Osnove pružanja prve pomoći Pružanje prve pomoći  povrijeđenim članovima(primjeri)

 

             T + D

 

           T + D

         Praktičan rad

 

 Sadržaj predmetnih oblasti – Modul 7 Zahtjevne skijaške ture

  Sadržaji predmetnih oblasti Teorija/demonstracija Praktičan rad/vježba
   1. Boravak u planini Tehnike kretanja 

 Turno skijanje

             T + D 

             T + D

   Praktičan rad 

  Praktičan rad

   2. Organizacija i vođenje planinskih turaOrjentacijaPlaniranje, izvođenje i analiza aktivnosti             T + D           T + D

 

 

    Praktičan rad

 Sadržaj predmetnih oblasti – Modul 8 Vođenje lake ledničke ture

  Sadržaji predmetnih oblasti Teorija/demonstracija Praktičan rad/vježba
   1. Boravak u planini Tehnike kretanja               T + D 

 

 

   

 

  2. Organizacija i vođenje planinskih turaOrjentacijaPlaniranje, izvođenje i analiza aktivnosti             T + D           T + D

 

           Praktičan rad
 3. Osnove pružanja prve pomoćiPružanje prve pomoći  povrijeđenim članovima(primjeri)             T + D           Praktičan rad

 Sadržaj predmetnih oblasti – Modul 9 Vođenje lake penjačke ture

  Sadržaji predmetnih oblasti Teorija/demonstracija Praktičan rad/vježba
   1. Boravak u planini Tehnike kretanja               T + D 

 

 

   

 

  2.   Poznavanje planine i planinska infrastrukturaBivaci i skloništaKategorizacija po težinskoj ljestvici UIAA

 

             T + D  
  3. Organizacija i vođenje planinskih turaOrjentacijaPlaniranje, izvođenje i analiza aktivnosti              T + D            T + D

 

 

           Praktičan rad
  4. Osnove pružanja prve pomoći Pružanje prve pomoći  povrijeđenim članovima(primjeri)                T + D

 

                Praktičan rad

 Znanja i vještine koji se očekuju od polaznika na kraju programa obrazovanja:

–        planira, priprema i organizuje rad u skladu sa procjenom bezbjednosne situacije;

–        vrši ličnu pripremu za rad;

–        vodi lake ljetnje ture;

–        vodi zahtjevne ljetnje planinske ture;

–        vodi vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture;

–        vodi lake zimske planinske ture;

–        vodi zahtjevne zimske planionske ture;

–        vodi lake turne skijaške planinske ture;

–        vodi zahtjevne turne skijaške planinske ture;

–        vodi lake ledničke ture;

–        vodi penjačke ture;

–        kreira komercijalne ture, vrši kalkulaciju troškova i cijenu koštanja planinske ture;

–        obavlja poslove u skladu sa standardima i propisima iz domena svog rada;

       –     vodi administrativne poslove iz djelokruga svog rada;

       –     održava ličnu i kolektivnu opremu;

       –     komunicira sa korisnicima usluga, saradnicima, ustanovama, institucijama i službama iz

             sistema zaštite i bezbjednosti;

       –     komunicira na engleskom jeziku;

–        pruža prvu pomoć;

–        obavlja poslove tako da ne ugrožava lićnu sigurnost i sigurnost korisnika usluga;

–        da obavlja poslove u skladu sa pravilima o zaštiti životne sredine

 1. 10.  Audio i vizuelnih sredstva i oprema:

–        po mogućnosti koristiti audio i vizuelna sredstva i opremu u toku obuke.

 

 1. 12.  Katalog znanja za predmetne oblasti:

 Katalog znanja za predmetne oblasti Modula 1

 

Znanja

Vještine

                1.Predmetna oblast: Pravne, sociološke i etičke  osnove vođenja u planini
– poznaje pravne osnove planinarske i vodičke djelatnosti- poznaje Istoriju vodičke djelatnosti kod nas i u svijetu- poznaje organizaciju vodičke djelatnosti kod nas i u svijetu

– navodi nosioci zvanja vodiča, kategorije, napredovanja, evidencija vodiča

– navodi pravila ponašanja planinara

– obrazlaže moralnu i pravnu odgovornost

odgovornost vodiča u pogledu krivičnog i prekršajnog prava

– objašnjava postupak osiguranja planinara

– navodi primjere razvoja vodičke djelatnosti kroz istoriju kod nas i u svijetu- navodi primjere organizaciju vodičke djelatnosti kod nas i u svijetu- razlikuje nosioce zvanja, vodiča, kategorije, napredovanja, evidencija vodiča

– primjenjuje pravila ponašanja planinara

– obrazlaže moralnu i pravnu odgovornost

– na primjeru obrazlaže odgovornost vodiča u pogledu krivičnog i prekršajnog prava

2. Predmetna oblast: Planinar bio-psiho-socijalno biće

– objašnjava uticaj planine na organizam čovjeka- pojašnjava uticaj planine na razvoj pokretačkih sposobnosti čovjeka- pojašnjava uticaj visine na fiziološku spremnost organizma

– navodi značaj pravilne ishrane u planini

– navodi pića i napitke koje treba piti u planini

– objašnjava uticaj planine na organizam čovjeka- pojašnjava uticaj planine na razvoj pokretačkih sposobnosti čovjeka- pojašnjava uticaj visine na fiziološku spremnost organizma

daje primjer pravilne ishrane u planini

-poznaje osnove psihologije vođenja i ponašanja ljudi u različitim situacijama- navodi značaj psihološke pripreme vodiča i onih koje vodi- navodi oblike druženja ljudi

– opisuje vođenje pojedinca i  grupe

– pojašnjava specifičnosti vođenja djece i mladih u planini

– opisuje posebne psihološke situacije u planini

– navodi načine ponašanja u kriznim situacijama

– navodi primjer ponašanja ljudi u različitim situacijama- razlikuje način vođenja djece, mladih i odraslih u planini- uočava posebne psihološke situacije u planini

– razlikuje naćine ponašanja u kriznim situacijama

3. Predmetna oblast: Poznavanje planine i planinska infrastruktura

– navodi planine Crne Gore,- poznaje njihov geološki sastav i karakteristike- pojašnjava planinarske markacije i putokaze

– poznaje planine Evrope i svijeta

– navodi kategorizaciju planinskih staza

-opisuje planinske puteve i staze

-pojašnjava postupak izrade skice puta

– razlikuje geološki sastav i karakteristike planina- uočava planinarske markacije i putookaze- daje primjere evropskih i svetskih planina

– analizira kategorizaciju planinarskih staza

–  razlikuje planinske puteve i staze

–  pravi skicu puta

4. Predmetna oblast:  Boravak u planini

-pojašnjava  način upotrebe karte,  kompasa, visinomjera, GPS- opisuje postupak mjerenja razdaljine na visini- pojašnjava način ucrtavanja tačke na karti

– navodi postupak pripreme izleta, pohoda ili ture uz pomoć karte

– navodi postupak odrđivanja stajališta/odmora

– opisuje način orjentisanja u otežanim uslovima

– poznaje osnovne zakonitosti planinskog podneblja i vremena

-pojašnjava uticaj većih vremenskih promjena na

 vrijeme u planini

– navodi vrste opasnosti

– pojašnjava izvođenje planinske ture u vrijeme vremenske nepogode

-pojašnjava lokalne vremenske pokazatelje i razvoj vremenske situacije

– poznaje propise o zaštićenim  područjima u Crnoj Gori, zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama

-navodi načine pravilnog sortiranja i odlaganja otpada

– pravilno koristi  karte,  kompas, visinomjer, GPS- primjenjuje postupak mjerenja razdaljine na visini- vrši  ucrtavanje tačke na karti

– demonstrira postupak pripreme izleta, pohoda ili ture uz pomoć karte

– primjenjuje postupak određivanja stajališta/odmora

– demonstrira način orjentisanja u otežanim uslovima

– navodi primjere  opasnosti

– daje primjer  izvođenja planinske ture u vrijeme vremenske nepogode

– navodi primjer  lokalnih vremenskih pokazatelja i razvoj vremenske situacije

– ponaša se u skladu sa propisima o zaštićenim  područjima u Crnoj Gori, zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama

-na pravilan način sortira i odlaže otpad

 

 

 

5. Predmetna oblast:Bezbjednost u planini

navodi načine osiguranja bezbjednosti na različitim nivoima- opisuje načine sprečavanja nesreće- navodi najčešće uzroke nesreće

– pojašnjava preduzimanje mjera u nesreći

-navodi metode rada planiskog vodiča u toku vođenja planinske ture, načine kako voditi i učiti druge

– navodi fizičke i sportske aktivnosti za osobe sa posebnim potrebama

– pojašnjava mogućnosti uključivanja osoba sa posebnim potrebama u planinske ture

– navodi različite oblike aktivnosti: izleti, taborenja, tečaji, predavanja, planinski susreti

– opisuje postupak pripreme i organizacije izleta

– pojašnjava analizu i vrednovanje izleta

uočava načine osiguranja bezbjednosti na različitim nivoima- demonstrira  načine sprečavanja nesreće- sprovodi preduzimanje mjera u nesreći

– demonstrira metode rada planiskog vodiča u toku vođenja planinske ture, načine kako voditi i učiti druge

– navodi primjere fizičke i sportske aktivnosti za osobe sa posebnim potrebama

– daje primjere kada je moguće uključivanje osoba sa posebnim potrebama u planinske ture

– demonstrira postupak pripreme

                                         6. Predmetna oblast: Organizacija i vođenje planinske ture
-navodi planinsku i alpinističku opremu i njenu upotrebu-pojašnjava postupak pravilne upotrebe opreme za bezbjedno kretanje-opisuje postupak pravilnog čuvanja i održavanja opreme  – demonstrira postupak pravilne upotrebe opreme za bezbjedno kretanje- primjenjuje  postupak pravilnog čuvanja i održavanja opreme
-navodi pravila bezbjednog kretanja po različitom terenu(kopnu, snijegu idr.)- pojašnjava upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje- opisuje vođenje planinara i grupe po različitom terenu(kopnu, snijegu, prelasku preko planinskih potoka i rijeka)

– pojašnjava hodanje sa upotrebom planinarskih štapova

– navodi planinarske čvorove:osmica, ambulatni, podešavajući čvor, lađarski, polulađarski, kravatni, prusikov, osiguravajući čvor

– opisuje izradu sidrišta u suvoj stijeni

– pojašnjava upotrebu alpinističkog pojasa, užeta, navezivanje na uže, osiguranje sa užetom, spuštanje sa užetom

– opisuje kretanje po čeličnom užetu

– opisuje kretanje po fiksiranom užetu

– objašnjava samoosiguranje

– objašnjava osnove penjanja

– objasšnjava pojam bivakovanja i taborovanja

– pojašnjava pripremu i izvođenje za bivakovanje i taborovanje

– demonstrira bezbjedno kretanje po različitom terenu(kopnu, snijegu idr.)- demonstrira upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje- demonstrira postupak vođenja planinara i grupe po različitom terenu(kopnu, snijegu, prelasku preko planinskih potoka i rijeka)

– demonstrira hodanje sa štapom

– demonstrira postupak pripreme i izvođenja bivakovanja i taborenja

– razlikuje planinarske čvorove:osmica, ambulatni, podešavajući čvor, lađarski, polulađarski, kravatni, prusikov, osiguravajući čvor

– vrši  izradu sidrišta u suvoj stijeni

– demonstrira pravilnu upotrebu alpinističkog pojasa, užeta, navezivanje na uže, osiguranje sa užetom, spuštanje sa užetom

– demonstrira kretanje po čeličnom užetu

– demonstrira kretanje po fiksiranom užetu

– primjenjuje postupak samoosiguranja

– razlikuje  bivakovanje i taborovanje

– demonstrira postupak pripreme i izvođenje za bivakovanje i taborovanje

                                         7. Predmetna oblast:  Pružanje prve pomoći
– navodi značaj prve pomoći – poznaje  granice prve pomoći

– opisuje postupak ustanovljavanje smrti i oživljavanje-reanimacija

– opisuje simptome šoka, nesvjestice, malaksalosti

– pojašnjava postupak pružanja prve pomoći kod krvarenja

– pojašnjava postupak pružanja prve pomoći kod preloma kostiju

– opisuje ubode i ugrize

– pojašnjava sunčanicu i toplotni udar

– opisuje simtopme zamora, premora

– opisuje transport unesrećenog u zavisnosti od povrede

 

  – primjenjuje postupak ustanovljavanja smrti i reanimacija

 

–  primjenjuje postupak pružanja prve pomoći kod krvarenja

 

– primjenjuje postupak pružanja prve pomoći kod preloma kostiju

 

– razlikuje ubode i ugrize

 

– razlikuje sunčanicu i toplotni udara

– uočava simtopme zamora, premora

 

– primjenjuje postupak transporta unesrećenog u zavisnosti od povrede

-poznaje organizaciju i pravila Gorske službe spašavanja- navodi opremu za pružanje prve pomoći- pojašnjava pomoć u nesreći na planini

– navodi situacije u kojima se poziva pomoć

– navodi načine uspostavljanja veze sa službama pomoći

– opisuje posatupak pravljenja improvizovanih sredstava za transport povrijeđenog

– uočava opremu za pružanje prve pomoći- pojašnjava pomoć u nesreći na planini- daje primjer situacije u kojima se poziva pomoć

– demonstrira postupak pravljenja improvizovanih sredstava za transport

 

     

 Katalog znanja za predmetne oblasti Modula 2 Zahtjevne planinske ture

Znanja

Vještine

                                    1.Predmetna oblast: Planinar bio-psiho socijalno biće
– poznaje osnove psihologije vođenja- opisuje ponašanje ljudi u različitim situacijama- poznaje različite psihodinamičke procese

– poznaje reagovanja i različite pristupe prema ljudima

– uočava ponašanje ljudi u različitim situacijama – navodi primjere reagovanja i različitog pristupa prema ljudima
                                        2. Predmetna oblast: Boravak u planini
– nabraja načine orjentacije- pojašnjava različite načine orjentacije(pomoću kompasa, karte, GPS uređaj i dr.)- nabraja  planinsku i alpinističku opremu  potrebnu za zahtjevne planinske ture

– navodi karakteristike i namjenu planinske i alpinističke opreme za zahtjevne planinske ture

– navodi značaj pravilnog održavanja opreme

– navodi ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

– navodi grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

– pojašnjava pravilnu upotrebu i održavanje opreme

– pravilno se orjentiše- koristi različite načine orjentacije- uočava  planinsku i alpinističku opremu u potrebnu za zahtjevne planinske ture

– demonstrira postupak  pravilnog održavanja opreme

– razlikuje  ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

– razlikuje  grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

– demonstrira postupak  pravilne upotrebe i održavanja opreme

                         3. Predmetna oblast: Organizacija i vođenje zahtjevne  planinske ture
– navodi elemente pripreme zahtjevne planinske ture- pojašnjava faze pripreme  zahtjevne planinske ture- navodi specifičnosti pripreme  i izvođenje zahtjevne planinske ture

– navodi pravila kretanja po različitom terenu

– pojašnjava postupak upotrebe tehničkih sredstava po različitom terenu

opisuje postupak vođenja manje i veće grupe

– pravi plan pripreme zahtjevne planinske ture- opisuje postupak vođenja manje i veće grupe- uočava  specifičnosti pripreme  i izvođenje zahtjevne planinske ture

– demonstrira pravilno kretanja po različitom terenu

– demonstrira postupak upotrebe tehničkih sredstava po različitom terenu

– demonstrira postupak vođenja manje i veće grupe

 Katalog znanja za predmetne oblasti Modula 3

Znanja

Vještine

                                            1.Predmetna oblast: Boravak u planini
– pojašnjava tehnike kretanja po vrlo zahtjevnim planinskim stazama- nabraja planinarasku i alpinističku opremu potrebnu za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture- navodi karakteristike i namjenu planinarske i alpinističe opreme za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture

– opisuje postupak održavanja planinarske i alpinističke opreme

– navodi ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

– navodi grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

– pojašnjava pravilnu upotrebu i održavanje opreme

 

 

– primjenjuje tehnike kretanja po vrlo zahtjevnim planinskim stazama- pravilno koristi planinarasku i alpinističku opremu potrebnu za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture- uočava planinarsku i alpinističku opremu za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture

– pravilno održava planinarsku i alpinistčku opremu

razlikuje  ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

– razlikuje  grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

– demonstrira postupak  pravilne upotrebe i održavanja opreme

 

                                 2. Predmetna oblast: Organizacija i vođenje vrlo zahtjevne planinske ture
– navodi elemente pripreme vrlo zahtjevne planinske ture-pojašnjava faze pripreme  vrlo zahtjevne planinske ture-navodi specifičnosti pripreme  i izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture – pravi plan pripreme vrlo zahtjevne planinske  ture- analizira faze pripreme vrlo zahtjevne planinske ture- uočava  specifičnosti pripreme  i izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture

Katalog znanja za predmetne oblasti Modula 4 Vođenje lake zimske planinske ture

Znanja

Vještine

                                   1.Predmetna oblast: Organizacija i vođenje lake planinske zimske ture
-navodi pravila kretanja po snijegu- opisuje postupak upotrebe tehničkih sredstava na snijegu- opisuje postupak pravilnog kretanja i upotrebe tehničkih sredstava po različitim vrstama snijega

– pojašnjava način gaženja po snijegu

– opisuje način upotrebe krplji

– pojašnjava postupak upotrebe cepina i dereza

– pojašnjava postupak pripreme za taborovanje u snijegu

 

 

 

 

 

                                             2. Predmetna oblast:

– navodi metode podučavanja za kretanje po snijegu

-pojašnjava metode podučavanja za kretanje po snijegu

-primjenjuje pravila kretanja po snijegu-pravilno upotrebljava tehnička  sredstva na snijegu- primjenjuje postupak pravilnog kretanja i upotrebe tehničkih sredstava po različitim vrstama snijega

– primjenjuje postupak pravilnog kretanja i upotrebe tehničkih sredstava po različitim vrstama snijega

– na pravilan način gazi po snijegu

– na pravilan način upotrebljava krplje

– pravilno koristi  cepin i derez

pojašnjava postupak pripreme za taborovanje u snijegu

 

Planinar bio-psiho-socijalno biće

-pravilno primjenjuje metode podučavanja za kretanje po snijegu

                                     3. Predmetna oblast: Boravak u planini
– navodi specifičnosti orjentisanja u sniježnim uslovima- pojašnjava važnost poštovanja procedura kod opasnosti od sniježnih lavina pri izboru smjera kretanja- navodi metode podučavanja za kretanje po snijegu

– pojašnjava specifičnosti pripreme i izvođenja lake sniježne ture

– uočava specifičnosti orjentisanja u sniježnim uslovima- uočava važnost poštovanja procedura kod opasnosti od sniježnih lavina pri izboru smjera kretanja- primjenjuje metode podučavanja za kretanje po snijegu

– analizira specifičnosti pripreme i izvođenja lake sniježne ture

                                     4. Predmetna oblast: Bezbjednost u planini 
-navodi faktore koji utiču na bezbjednost u planini  u zimskim uslovima- pojašnjava načine prevazilaženja kriznih situacija -uočava faktore koji utiču na bezbjednost u planini u zimskim uslovima-primjenjuje različite načine za prevazilaženje konfliktnih situacija
                                       5. Predmetna oblast:Prva pomoć
– opisuje način postupanja u slučaju nesreće- opisuje ozebline, smrzavanje, podhlađivanje- navodi postupak prve pomoći  licu zatrpanom u lavini

– navodi tipična sredstava spašavanja u zimskim uslovima

– pojašnjava postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje

– opisuje postupak improvizovanog transporta

– pravilno izvodi postupak u slučaju nesreće- demonstrira postupak prve pomoći u slučaju- primjenjuje postupak prve pomoći  licu zatrpanom u lavini

– navodi primjere tipičnih  sredstava spašavanja u zimskim uslovima

– primjenjuje postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje

 

 Katalog znanja za predmetne oblasti Modula 5 Vođenje zahtjevne zimske planinske  ture

          Znanja

Vještine

                                 1.Predmetna oblast: Boravak u planini
– pojašnjava tehnike kretanja na zahtjevnim zimskim stazama – primjenjuje tehnike kretanja na zahtjevnim zimskim stazama
           2. Predmetna oblast: Organizacija i vođenje zahtjevne zimske planinske ture
specifičnosti pripreme i izvođenja zahtjevne zimske planinskee ture – uočava specifičnosti pripreme i izvođenja zahtjevne sniježne ture- priprema i izvodi zahtjevnu zimsku planinsku turu

Katalog znanja za predmetne oblasti Modula 6 Vođenje lake  turne skijaške planinske ture

Znanja

Vještine

                                    1.Predmetna oblast: Boravak u planini
– navodi tehnike kretanja u sniježnim uslovima sa skijama i bez njih- pojašnjava upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu- poznaje osnove skijanja

– navodi različite elemente skijanja

– pojašnjava upotrebu turnih vezova

– demonstrira tehnike kretanja u sniježnim uslovima sa skijama i bez njh- demonstra upotrebu tehničkih  sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu- demonstrira upotrebu turnih vezova
                                     2. Predmetna oblast:Bezbjednost u planini
-navodi opasnosti pri turnom skijanju-navodi opasnosti u sniježnim predjelima – uočava opasnosti pri turnom skijanju- uočava opasnosti u sniježnim predjelima
                     3. Predmetna oblast: Organizacija i vođenje  lake turne skijaške planinske ture
– navodi turno smučarsku i ličnu opremu- pojašnjava namjenu turno smučarske i lične opreme- navodi pravila upotrebe opreme

– opisuje postupak održavanja opreme

– pojašnjava postupak kretanja sa skijama po snijegu

– pojašnjava postupak tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu

– opisuje vođenje pojedincaa ili grupe po snijegu sa skijama ili bez njih

– opisuje način transporta skijaške opreme

– navodi razlike običnog i turnog skijanja

– opisuje načine pravilnog pada

– pojašnjava način donošenja odluke smjera skijanja po različitim vrstama snijega

-uočava turno smučarsku i ličnu opremu- pravilno koristi  opremu- pravilno održava opremu

– primjenjuje postupak kretanja sa skijama po snijegu

– primjenjuje postupak tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu

– vodi pojedinca ili grupu po snijegu sa skijama ili bez njih

– na pravilan način organizuje transport skijaške opreme

– uočava razlike običnog i turnog skijanja

– demonstrira načine pravilnog pada

–  na pravilan način donosi odluku smjera skijanja po različitim vrstama snijega

 

                                         4. Predmetna oblast: Osnove pružanja prve pomoći
– poznaje simptome sniježnog slepila-navodi postupak prve pomoći  licima  zatrpanim u lavini- opisuje postupak traženja unesrećenog u lavini

– opisuje postupak traženja unesrećenog u lavini pomoću lavinske sonde

-navodi tipična sredstava spašavanja u zimskim uslovima

– pojašnjava postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz kotrišćenje turne skijaške opreme

– opisuje postupak improvizovanog transporta

 

– primjenjuje postupak pružanja prve pomoći  licima zatrpanim u lavini- demonstrira postupak traženja unesrećenog u lavini- demonstrira postupak traženja unesrećenog u lavini pomoću lavinske sonde

– demonstrira upotrebu tipičnih  sredstava spašavanja u zimskim uslovima

– primjenjuje postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz korišćenje turne skijaške opreme

– demonstrira postupak imrovizovanog transporta

 

     

 Katalog znanja za predmetne oblasti Modula 7 Vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture

Znanja

Vještine

                                           1.Predmetna oblast: Boravak u planini
– pojašnjava tehnike skijanja i kretanja po vrlozahtjevnim planinskim terenima i lednicima- opisuje načine postavljanja osiguranja na skijaškoj turi -demonstrira tehnike skijanja i kretanja po vrlo zahtjevnim planinskim terenima i lednicima- vrši osiguranje mjesta na turi
        2. Predmetna oblast:Organizacija i vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture
– navodi postupak pripreme i vođenja zahtjevnih i vrlo zahtjevnih turno skijaških i planinskih tura -vodi zahtjevne i vrlo zahtjevne turno skijaške planinske ture

 Katalog znanja za predmetne oblasti Modula 8 Vođenje lake ledničke ture

Znanja

Vještine

                                    1.Predmetna oblast: Boravak u planini
-navodi vrste ledničkih staza- pojašnjava vrste ledničkih staza-nabraja opremu koja je potrebna za izvođenje lakih ledničkih tura

– pojašnjava namjenu opreme za ledničke ture

opisuje postupak održavanja opreme za ledničke ture

– opisuje postupak održavanja opreme za ledničke ture

– razlikuje vrste ledničkih  staza- demonstrirapostupak upotrebe opreme za izvođenje ledničkih tura- demonstrirapostupak upotrebe opreme za izvođenje ledničkih tura
                              2. Predmetna oblast: Organizacija i vođenje lake ledničke ture
– pojašnjava tehniku kretanja po ledniku sa upotrebom dereza i cepina- navodi vrste osiguranja i načine postavljanja osiguranja na ledniku i kombinovanoj stazi- pojašnjava tehnike vađenja iz ledničkih pukotina -vodi lake ture po označenim i djelimično neooznačenim ledničkim stazama- vodi lake ture po neoznačenim ledničkim stazama- vodi ture po kombinovanim stazama(led i stijena

Katalog znanja za predmetne oblasti Modula 9 Organizacija i vođenje penjačke ture

Znanja

Vještine

1.Predmetna oblast:  Boravak u planini

– poznaje međunarodne standarde za ocjenjivanje alpinističkih smjerova- nabraja opremu koja je potrebna za izvođenje penjačkih tura- pojašnjava namjenu opreme za penjačke ture

– opisuje postupak održavanja opreme za ledničke ture

– poštuje međunarodne standarde za ocjenjivanje alpinističkih smjerova- demonstrira postupak upotrebe opreme za izvođenje penjačkih tura- demonstrira postupak upotrebe opreme za izvođenje penjačkih tura

 

2. Predmetna oblast Poznavanje planine i planinska infrastruktura

-pojašnjava postupak izrade i postavljanja bivaka u penjačkom smjerunavodi težinske kategorijepenjačkih smjerova po ljestvici UIAA – demonstrira postupak izrade i postavljanja bivaka u penjačkom smjeru-ocjenjuje težinsku kategoriju penjačkog smjera po ljestvici UIAA
                                     3. Predmetna oblast: Organizacija i vođenje penjačke ture
-pojašnjava postupak vođenja dužih penjačkih smjerova u suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima- pojašnjava način procjene smjera u skladu sa međunarodnom kategorizacijom-navodi tehnike penjanja , uz korišćenje adekvatne opreme na dužim smjerovima u  suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima -vodi duže penjačke smjerove u suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima- vrši procjenu kategorije smjera u skladu sa međunarodnom kategorizacijom- demonstrira tehnike penjanja uz korišćenje adekvatne opreme na dužim smjerovima u u suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima
                                     4. Predmetna oblast:Osnove pružanja prve pomoći
-opisuje postupak pružanja prve pomoći  licima  povrijeđenim u penjačkoj turi- opisuje postupak spašavanja povrijeđenog u penjačkom smjerunavodi tipična sredstava spašavanja u penjačkim

– pojašnjava postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz kotrišćenje penjačke opreme

– opisuje postupak improvizovanog transporta

 

 – demonstrira postupak pružanja prve pomoći  licima  povrijeđenim u penjačkoj turi- demonstrira postupak spašavanja unesrećenog u penjačkom smjeru- demonstrira upotrebu tipičnih  sredstava spašavanja u penjačkim smjerovima

– primjenjuje postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz korišćenje  penjačke opreme

– demonstrira postupak imrovizovanog transporta

 

 1. Preporuke za korišćenje metoda i tehnika u toku realizacije programa obrazovanja:

–        kombinovana metoda izlaganja sa razgovorom;

–        metoda ilustracije, demonstracije i instrukcije;

–        metoda praktičnih radova;

–        metoda igranja uloga.

 

 1. Ispitni katalog za predmetne oblasti:

 

Na ispitu ocjenjujemo:

–        sposobnost primjene usvojenih teorijskih sadržaja u praktičnom radu;

–        sposobnost korišćenja opreme;

–        sposobnost racionalnog korišćenja energije i vremena.

Ispitni katalog za Modul 1 Vođenje lake ljetnje planinske ture

Djelovi predmetne oblasti Znanja i vještine 

 

Polaznik:

Pravne sociološke  i etičke osnove vođenja u planini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planinar bio-psiho-socijalno biće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planine i planinarska infrastruktura

 

 

 

 

 

 

Boravak u planini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezbjednost u planini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacije i vođenje planinske ture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pružanje prve pomoći

 

 

 

– navodi pravila ponašanja planinara- pojašnjava odgovornost vodiča u pogledu krivičnog i prekršajnog prava- obrazlaže postupak osiguranja planinara

– navodi primjere organizacije vodičke djelatnosti kod nas i u svijetu

– razlikuje nosioce zvanja, vodiča, kategorije, napredovanja, evidencija vodiča

– obrazlaže moralnu i pravnu odgovornost

– na primjeru obrazlaže odgovornost vodiča u pogledu krivičnog i prekršajnog prava

 

 

 

– objašnjava uticaj planine na organizam čovjeka

– objašnjava uticaj planine na razvoj pokretačkih sposobnosti čovjeka

– pojašnjava uticaj visine na fiziološku spremnost organizma

– navodi značaj pravilne ishrane u planini

– navodi pića i napitke koje treba piti u planini

– objašnjava uticaj planine na organizam čovjeka

– pojašnjava uticaj planine na razvoj pokretačkih sposobnosti čovjeka

– pojašnjava uticaj visine na fiziološku spremnost organizma

– navodi primjer pravilne ishrane u planini

– uočava značaj psihološke pripreme vodiča i onih koje vodi

– navodi oblike druženja ljudi

– opisuje vođenje pojedinca i  grupe

– pojašnjava specifičnosti vođenja djece i mladih u planini

– pojašnjava  posebne psihološke situacije u planini

– navodi načine ponašanja u kriznim situacijama

 

– nabraja planine Crne Gore,

– opisuje njihov geološki sastav i karakteristike

– razlikuje planinarske markacije i putokaze

– poznaje planine Evrope i svijeta

– navodi kategorizaciju planinskih staza

– pojašnjava planinske puteve i staze

– pojašnjava postupak izrade skice puta

– priprema skicu puta planinske ture

 

– pojašnjava  način upotrebe karte,  kompasa, visinomjera, GPS

– opisuje postupak mjerenja razdaljine na visini

– pojašnjava način ucrtavanja tačke na karti

– opisuje postupak pripreme izleta, pohoda ili ture uz pomoć karte

– pojašnjava postupak određivanja stajališta/odmora

– pojašnjava način orjentisanja u otežanim uslovima

– poznaje osnovne zakonitosti planinskog podneblja i vremena

– pojašnjava uticaj većih vremenskih promjena na vrijeme u planini

– poznaje propise o zaštićenim  područjima u Crnoj Gori, zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama

-navodi načine pravilnog sortiranja i odlaganja otpada

– pravilno koristi  karte,  kompas, visinomjer, GPS

– primjenjuje postupak mjerenja razdaljine na visini

– vrši  ucrtavanje tačke na karti

– demonstrira postupak pripreme izleta, pohoda ili ture uz pomoć karte

– primjenjuje postupak određivanja stajališta/odmora

– demonstrira način orjentisanja u otežanim uslovima

 

 

– navodi vrste opasnosti

– pojašnjava izvođenje planinske ture u vrijeme vremenske nepogode

– pojašnjava lokalne vremenske pokazatelje i razvoj vremenske situacije

– navodi načine osiguranja bezbjednosti na različitim nivoima

– opisuje načine sprečavanja nesreće

– navodi najčešće uzroke nesreće

– pojašnjava preduzimanje mjera u nesreći

– navodi metode rada planiskog vodiča u toku vođenja planinske ture, načine kako voditi i učiti druge

– navodi fizičke i sportske aktivnosti za osobe sa posebnim potrebama

– pojašnjava mogućnosti uključivanja osoba sa posebnim potrebama u planinske ture

– navodi različite oblike aktivnosti: izleti, taborenja, tečaji, predavanja, planinski susreti

– opisuje postupak pripreme i organizacije izleta

– pojašnjava analizu i vrednovanje izleta

– navodi primjere  opasnosti

– daje primjer  izvođenja planinske ture u vrijeme vremenske nepogode

– navodi primjer  lokalnih vremenskih pokazatelja i razvoj vremenske situacije

– uočava načine osiguranja bezbjednosti na različitim nivoima

– demonstrira  načine sprečavanja nesreće

– sprovodi preduzimanje mjera u nesreći

– demonstrira metode rada planiskog vodiča u toku vođenja planinske ture, načine kako voditi i učiti druge

– navodi primjere fizičke i sportske aktivnosti za osobe sa posebnim potrebama

– daje primjere kada je moguće uključivanje osoba sa posebnim potrebama u planinske ture

– demonstrira postupak pripreme i organizacije izleta

 

 

– navodi planinsku i alpinističku opremu i njenu upotrebu

– pojašnjava postupak pravilne upotrebe opreme za bezbjedno kretanje

– opisuje postupak pravilnog čuvanja i održavanja opreme

navodi pravila bezbjednog kretanja po različitom terenu(kopnu, snijegu idr.)

– pojašnjava upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje

– opisuje vođenje planinara i grupe po različitom terenu(kopnu, snijegu, prelasku preko planinskih potoka i rijeka)

– pojašnjava hodanje sa upotrebom planinarskih štapova

– navodi planinarske čvorove:osmica, ambulatni, podešavajući čvor, lađarski, polulađarski, kravatni, prusikov, osiguravajući čvor

– opisuje izradu sidrišta u suvoj stijeni

– pojašnjava upotrebu alpinističkog pojasa, užeta, navezivanje na uže, osiguranje sa užetom, spuštanje sa užetom

– opisuje kretanje po čeličnom užetu

– opisuje kretanje po fiksiranom užetu

– objašnjava samoosiguranje

– objašnjava osnove penjanja

– objašnjava pojam bivakovanja i taborovanja

– pojašnjava pripremu i izvođenje za bivakovanje i taborovanje

– demonstrira bezbjedno kretanje po različitom terenu(kopnu, snijegu idr.)

– demonstrira upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje

– demonstrira postupak vođenja planinara i grupe po različitom terenu(kopnu, snijegu, prelasku preko planinskih potoka i rijeka)

– demonstrira hodanje sa štapom

– demonstrira postupak pripreme i izvođenja bivakovanja i taborenja

– razlikuje planinarske čvorove:osmica, ambulatni, podešavajući čvor, lađarski, polulađarski, kravatni, prusikov, osiguravajući čvor

– vrši  izradu sidrišta u suvoj stijeni

– demonstrira pravilnu upotrebu alpinističkog pojasa, užeta, navezivanje na uže, osiguranje sa užetom, spuštanje sa užetom

– demonstrira kretanje po čeličnom užetu

– demonstrira kretanje po fiksiranom užetu

– primjenjuje postupak samoosiguranja

– razlikuje  bivakovanje i taborovanje

– demonstrira postupak pripreme i izvođenje za bivakovanje i taborovanje

 

– navodi značaj prve pomoći

– poznaje  granice prve pomoći

– opisuje postupak ustanovljavanje smrti i oživljavanje-reanimacija

– opisuje simptome šoka, nesvjestice, malaksalosti

– pojašnjava postupak pružanja prve pomoći kod krvarenja

– pojašnjava postupak pružanja prve pomoći kod preloma kostiju

– opisuje ubode i ugrize

– pojašnjava sunčanicu i toplotni udar

– opisuje simtopme zamora, premora

– opisuje transport unesrećenog u zavisnosti od povrede

primjenjuje postupak ustanovljavanja smrti i reanimacija

–  primjenjuje postupak pružanja prve pomoći kod krvarenja

– primjenjuje postupak pružanja prve pomoći kod preloma kostiju

– razlikuje ubode i ugrize

– razlikuje sunčanicu i toplotni udara

– uočava simtopme zamora, premora

– primjenjuje postupak transporta unesrećenog u zavisnosti od povrede

poznaje organizaciju i pravila Gorske službe spašavanja

– navodi opremu za pružanje prve pomoći

– pojašnjava pomoć u nesreći na planini

– navodi situacije u kojima se poziva pomoć

– navodi načine uspostavljanja veze sa službama pomoći

– opisuje posatupak pravljenja improvizovanih sredstava za transport povrijeđenog

uočava opremu za pružanje prve pomoći

– pojašnjava pomoć u nesreći na planini

– daje primjer situacije u kojima se poziva pomoć

– demonstrira postupak pravljenja improvizovanih sredstava za transport

 

 

 Ispitni katalog za Modul 2 Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture

Djelovi predmetne oblasti Znanja i vještine 

 

Polaznik:

Planinar bio-psiho-socijalno biće

 

 

 

 

Boravak u planini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija i vođenje planinske ture

 

 

 

– poznaje osnove psihologije vođenja- opisuje ponašanje ljudi u različitim situacijama- poznaje različite psihodinamičke procese

– poznaje reagovanja i različite pristupe prema ljudima

– uočava ponašanje ljudi u različitim situacijama

 

nabraja načine orjentacije

– pojašnjava različite načine orjentacije(pomoću kompasa, karte, GPS uređaj i dr.)

– nabraja  planinsku i alpinističku opremu  potrebnu za zahtjevne planinske ture

– navodi karakteristike i namjenu planinske i alpinističke opreme za zahtjevne planinske ture

– navodi značaj pravilnog održavanja opreme

– navodi ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

– navodi grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

– pojašnjava pravilnu upotrebu i održavanje opreme

– pravilno se orjentiše

– koristi različite načine orjentacije

– uočava  planinsku i alpinističku opremu u potrebnu za zahtjevne planinske ture

– demonstrira postupak  pravilnog održavanja opreme

– razlikuje  ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

– razlikuje  grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

– demonstrira postupak  pravilne upotrebe i održavanja opreme

– pravilno se orjentiše

– koristi različite načine orjentacije

– uočava  planinsku i alpinističku opremu u potrebnu za zahtjevne planinske ture

– demonstrira postupak  pravilnog održavanja opreme

– razlikuje  ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

– razlikuje  grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

– demonstrira postupak  pravilne upotrebe i održavanja opreme

 

 

– navodi elemente pripreme zahtjevne planinske ture

– pojašnjava faze pripreme  zahtjevne planinske ture

– navodi specifičnosti pripreme  i izvođenje zahtjevne planinske ture

– navodi pravila kretanja po različitom terenu

– pojašnjava postupak upotrebe tehničkih sredstava po različitom terenu

opisuje postupak vođenja manje i veće grupe

– pravi plan pripreme zahtjevne planinske ture

– opisuje postupak vođenja manje i veće grupe

– uočava  specifičnosti pripreme  i izvođenje zahtjevne planinske ture

– demonstrira pravilno kretanja po različitom terenu

– demonstrira postupak upotrebe tehničkih sredstava po različitom terenu

– demonstrira postupak vođenja manje i veće grupe

 

 Ispitni katalog za Modul 3 Vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture

Djelovi predmetne oblasti Znanja i vještine 

 

Boravak u planini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija i vođenje planinske ture

– pojašnjava tehnike kretanja po vrlo zahtjevnim planinskim stazama- nabraja planinarasku i alpinističku opremu potrebnu za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture- navodi karakteristike i namjenu planinarske i alpinističe opreme za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture

– opisuje postupak održavanja planinarske i alpinističke opreme

– navodi ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

– navodi grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

– pojašnjava pravilnu upotrebu i održavanje opreme

– pravilno primjenjuje tehnike kretanja po vrlo zahtjevnim planinskim stazama

– pravilno koristi planinarasku i alpinističku opremu potrebnu za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture

– uočava planinarsku i alpinističku opremu za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture

– pravilno održava planinarsku i alpinistčku opremu

– razlikuje  ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

– razlikuje  grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

– demonstrira postupak  pravilne upotrebe i održavanja opreme

navodi ličnu opremu i ličnu tehničku opremu

 

 

– navodi elemente pripreme vrlo zahtjevne planinske ture

-pojašnjava faze pripreme  vrlo zahtjevne planinske ture

-navodi specifičnosti pripreme  i izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture

– pravi plan pripreme vrlo zahtjevne planinske  ture

– analizira faze pripreme vrlo zahtjevne planinske ture

– uočava  specifičnosti pripreme  i izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture

 

 Ispitni katalog za Modul 4 Vođenje lake zimske planinske ture

Djelovi predmetne oblasti Znanja i vještine 

 

Polaznik:

 

Organizacija i vođenje planinske ture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planinar bio-psiho-socijalno biće

 

Bezbjednost u planini

 

 

 

 

Boravak u planini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove pružanja prve pomoći

 

 

 

 

– navodi pravila kretanja po snijegu- opisuje postupak upotrebe tehničkih sredstava na snijegu- opisuje postupak pravilnog kretanja i upotrebe tehničkih sredstava po različitim vrstama snijega

– pojašnjava način gaženja po snijegu

– opisuje način upotrebe krplji

– pojašnjava postupak upotrebe cepina i dereza

– pojašnjava postupak pripreme za taborovanje u snijegu

primjenjuje pravila kretanja po snijegu

-pravilno upotrebljava tehnička  sredstva na snijegu

– primjenjuje postupak pravilnog kretanja i upotrebe tehničkih sredstava po različitim vrstama snijega

– primjenjuje postupak pravilnog kretanja i upotrebe tehničkih sredstava po različitim vrstama snijega

– na pravilan način gazi po snijegu

– na pravilan način upotrebljava krplje

– pravilno koristi  cepin i derez

 -pojašnjava postupak pripreme za taborovanje u snijegu

 

-navodi metode podučavanja kretanja po snijegu

-demonstira metode podučavanja kretanja po snijegu

 

-navodi faktore koji utiču na bezbjednost u planini  u zimskim uslovima

– pojašnjava načine prevazilaženja kriznih situacija

– uočava faktore koji utiču na bezbjednost u planini  u zimskim uslovima

– demonstrira na primjeru načine prevazilaženja kriznih situacija

 

– navodi specifičnosti orjentisanja u sniježnim uslovima

– uočava specifičnosti orjantisanja u sniježnim uslovima

– na primjeru demonstrira postupak orjentisanja u zimskim uslovima

 -pojašnjava važnost poštovanja procedura kod opasnosti od sniježnih lavina pri izboru smjera kretanja

– navodi metode podučavanja za kretanje po snijegu

– pojašnjava specifičnosti pripreme i izvođenja lake sniježne ture

– uočava važnost poštovanja procedura kod opasnosti od sniježnih lavina pri izboru smjera kretanja

– demonstrira metode podučavanja za kretanje po snijegu

– analizira specifičnosti pripreme i izvođenja lake sniježne ture

 

– opisuje način postupanja u slučaju nesreće

– opisuje ozebline, smrzavanje, podhlađivanje

– navodi postupak prve pomoći  licu zatrpanom u lavini

– navodi tipična sredstava spašavanja u zimskim uslovima

– pojašnjava postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje

– opisuje postupak improvizovanog transporta-

– pravilno postupa u slučaju nesreće

– demonstrira postupak prve pomoći  licu zatrpanom u lavini

– pravilno koristi tipična sredstava spašavanja u zimskim uslovima

– izrađuje improvizovano  sredstvo za spašavanje

– pravilno primjenjuje postupak improvizovanog transporta

 Ispitni katalog za Modul 5 Vođenje zahtjevne zimske planinske ture

Djelovi predmetne oblasti Znanja i vještine 

 

Polaznik:

Boravak u planini

 

 

Organizacija i vođenje planinskih tura

 

– pojašnjava tehnike kretanja na zahtjevnim zimskim stazama- demonstrira tehnike kretanja na zahtjevnim zimskim stazama 

-specifičnosti pripreme i izvođenja zahtjevne zimske planinskee ture

– vrši  pripremu i izvođenje zahtjevne zimske planinskee ture

 Ispitni katalog za Modul 6 Vođenje lake turne skijaške planinske ture

Djelovi predmetne oblasti Znanja i vještine 

 

Polaznik:

Planinar bio-psiho-socijalno biće

 

Poznavanje planine i planinska infrastruktura

 

Boravak u planini

 

 

 

 

 

 

Organizacija i vođenje planinskih tura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezbjednost u planini

 

 

 

 

Osnove pružanja prve pomoći

 

 

 

 

 

-navodi metode podučavanja kretanja na skijama-demonstrira metode podučacvanja kretanja na skijama 

-poznaje planinsku prirodu i načine njene zaštite

 

 

– navodi tehnike kretanja u sniježnim uslovima sa skijama i bez njih

– pojašnjava upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu

– poznaje osnove skijanja

– navodi različite elemente skijanja

– pravilno koristi turne vezove

– pravilno primjenjuje tehnike kretanja u sniježnim uslovima sa skijama i bez njih tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu

 

– navodi turno smučarsku i ličnu opremu

– pojašnjava namjenu turno smučarske i lične opreme

– navodi pravila upotrebe opreme

– opisuje postupak održavanja opreme

– pojašnjava postupak kretanja sa skijama po snijegu

– pojašnjava postupak tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu

– opisuje vođenje pojedincaa ili grupe po snijegu sa skijama ili bez njih

– opisuje način transporta skijaške opreme

– razlikuje obično i turno skijanje

– primjenjuje načine pravilnog pada

– primjenjuje postupak donošenja odluke smjera skijanja po različitim vrstama snijega

– pravilno koristi turno smučarsku i ličnu opremu

 

– pravilno upotrebljava opremu

– pravilno održava opremu

– pravilno primjenjuje postupak kretanja sa skijama po snijegu

– demonstrira postupak tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu

– demonstrira vođenje pojedinca ili grupe po snijegu sa skijama ili bez njih

– pravilno primjenjuje postupak transporta skijaške opreme

– demonstrira pravilno padanje

 

– navodi opasnosti pri turnom skijanju

-navodi opasnosti u sniježnim predjelima

– daje primjere opasnosti pri turnom skijanju

– daje primjere opasnosti u sniježnim predjelima

 

 

-poznaje simptome sniježnog slepila

-navodi postupak prve pomoći  licima  zatrpanim u lavini

– opisuje postupak traženja unesrećenog u lavini

– opisuje postupak traženja unesrećenog u lavini pomoću lavinske sonde

-navodi tipična sredstava spašavanja u zimskim uslovima

– pojašnjava postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz kotrišćenje turne skijaške opreme

– opisuje postupak improvizovanog transporta

-demonmstrira postupak prve pomoći  licima  zatrpanim u lavini

– demonstrira postupak traženja unesrećenog u lavini

– demonstrira postupak traženja unesrećenog u lavini pomoću lavinske sonde

–  izrađuje improvizovano  sredstvo za spašavanje uz kotrišćenje turne skijaške opreme

– demonstrira  postupak improvizovanog transporta

 Ispitni katalog za Modul 7 Vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture

Djelovi predmetne oblasti Znanja i vještine 

 

Polaznik:

Boravak u planini

 

 

 

 

 

 

Organizacija i vođenje planinskih tura

 

 

– pojašnjava tehnike skijanja i kretanja po vrlozahtjevnim planinskim terenima i lednicima- opisuje načine postavljanja osiguranja na skijaškoj turi

– pravilono primjenjuje tehnike skijanja i kretanja po vrlo

zahtjevnim planinskim terenima i lednicima

–  vrši postavljanje osiguranja na skijaškoj turi

 

– navodi postupak pripreme i vođenja zahtjevnih i vrlo zahtjevnih turno skijaških i planinskih tura

–  pravilno priprema i vodi zahtjevne i vrlo zahtjevne turno skijaške i planinske ture

 

 Ispitni katalog za Modul 8 Vođenje lake ledničke ture

Djelovi predmetne oblasti Znanja i vještine 

 

Polaznik:

Boravak u planini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija i vođenje planinskih tura

 

 

 

 

 

 

Osnove pružanja prve pomoći

 

 

 

 

– nabraja vrste ledničkih staza- opisuje vrste ledničkih staza- navodi opremu koja je potrebna za izvođenje lakih ledničkih tura

– obrazlaže namjenu opreme za ledničke ture

– opisuje postupak održavanja opreme za ledničke ture

– pravilno primjenjuje postupak održavanja opreme za ledničke ture

navodi vrste ledničkih staza

– razlikuje vrste ledničkih staza

– pravilno koristi opremu koja je potrebna za izvođenje lakih ledničkih tura

 

 

– pojašnjava tehniku kretanja po ledniku sa upotrebom dereza i cepina

– navodi vrste osiguranja i načine postavljanja osiguranja na ledniku i kombinovanoj stazi

– pojašnjava tehnike vađenja iz ledničkih pukotina

– pravilno primjenjuje tehniku kretanja po ledniku sa upotrebom dereza i cepina

– pravilno vrši  postavljanje osiguranja na ledniku i kombinovanoj stazi

– pravilno primjenjuje tehnike vađenja iz ledničkih pukotina

 

– opisuje postupak pružanja prve pomoći povrijeđenim članovima u ledničkim turama

– demonstrira postupak pružanja prve pomoći povrijeđenim članovima uu ledničkim turama

 Ispitni katalog za Modul 9 Vođenje penjačke ture

Djelovi predmetne oblasti Znanja i vještine 

 

Polaznik:

 

Boravak u planini

 

 

 

 

 

 

Poznavanje planine i planinska infrastruktura

 

 

 

Organizacija i vođenje planinskih tura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove pružanja prve pomoći

 

 

 

 

-poznaje međunarodne standarde za ocjenjivanje alpinističkih smjerova- navodi opremu koja je potrebna za izvođenje penjačkih tura- pojašnjava namjenu opreme za penjačke ture

– pojašnjava postupak održavanja opreme za ledničke ture

poznaje međunarodne standarde za ocjenjivanje alpinističkih smjerova

– pravilno primjenjuje opremu koja je potrebna za izvođenje penjačkih tura

– pravilno primjenjuje postupak održavanja opreme za ledničke ture

 

– pojašnjava postupak izrade i postavljanja bivaka u penjačkom smjeru

– navodi težinske kategorijepenjačkih smjerova po ljestvici UIAA

– vrši izradu i postavljanje bivaka u penjačkom smjeru

–  navodi primjere težinske kategorije penjačkih smjerova po ljestvici UIAA

 

– opisuje postupak  vođenja dužih penjačkih smjerova u suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima

– pojašnjava način procjene smjera u skladu sa međunarodnom kategorizacijom

-navodi tehnike penjanja , uz korišćenje adekvatne opreme na dužim smjerovima u  suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima

– pravilno primjenjuje postupak vođenja dužih penjačkih smjerova u suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima

– vrši pravilnu procjenu smjera u skladu sa međunarodnom kategorizacijom

– pravilno primjenjuje tehnike penjanja , uz korišćenje adekvatne opreme na dužim smjerovima u  suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima

 

-pojašnjava postupak pružanja prve pomoći  licima  povrijeđenim u penjačkoj turi

– pojašnjava postupak spašavanja povrijeđenog u penjačkom smjeru

navodi tipična sredstava spašavanja u penjačkim

– opisuje postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz kotrišćenje penjačke opreme

– opisuje postupak improvizovanog transporta

-pravilno primjenjuje postupak pružanja prve pomoći  licima  povrijeđenim u penjačkoj turi

– pravilno primjenjuje postupak spašavanja povrijeđenog u penjačkom smjeru

–  vrši  izradu improvizovanih sredstava za spašavanje uz kotrišćenje penjačke opreme

– pravilno primjenjuje postupak improvizovanog transporta

 

 

 1. 15.  Mjesto izvođenja i plan realizacije programa obrazovanja

Mjesto izvođenja:

Teorijski dio programa se izvodi u prostoriji koja ima potrebnu opremu za izvođenje nastave.

Praktični dio programa/modula se realizuje u realnim uslovima na planini.

 

STANDARD PROFESIONALNE OPREME ZA OSPOSOBLJAVANJE PLANINSKIH VODIČA

  NAZIV OPREME
 
 Lična oprema
 1. Statičko uže(10,5mm) 60m
 2. Dinamičko uže(10,5mm)60m i Dinamičko uže(9mm) 60m
 3. Gurtne
 4. Prusik (5mm)50m
 5. Pojas sjedeći podesivi
 6. Pojas grudni
 7. Alpinistički šlem
 8. Karabiner HMS
 9. Osmica
10. Žimar
11. Klin(horizontalni, vertikalni, dijagonalni)
12. Ledni klin
13. Piketi(klinovi za snijeg)
14. Dereze
15. Cepini
16. Ekspedicijski šator
17. Ekspedicijsko kuvalo
18. Lavinska sonda
19. Lopata za snijeg
20. Radio stanica
21. Štapovi za hodanje
22. Kompleti za osiguravanje
23. Kompeti za prvu pomoć

 Plan realizacije:

Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Planinski vodič/Planinska vodičkinja  sastoji se iz 9 modula koji vode sticanju određenih kategorija za vođenje u planini:

Modul 1 Vođenje lake ljetnje planinske ture 154 časa

Modul 2 Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture 34 časa

Modul 3 Vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture 21 čas

Modul 4 Vođenje lake zimske planinske ture 44 časa

Modul 5 Vođenje zahtjevne zimske planinske ture 21 čas

Modul 6 Vođenje lake turne skijaške planinske ture 48 časova

Modul 7 Vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture 21 čas

Modul 8 Vođenje lake ledničke ture 23 časa

Modul 9 Vođenje penjačke ture 42 časa.

Nakon uspješno završenog modula slijedi rad pod nadzorom/praksa:

Nakon Modula 1 u trajanju 76 časova, a nakon svih ostalih modula 46 časova.

 Moduli se sastoje iz teorijskog , praktičnog dijela i rada pod nadzorom/prakse.

 1. 16.  Napredovanje, provjeravanje i vrednovanje znanja

a. Napredovanje:

Savladavanje jednostavnih vještina je uslov da bi se moglo preći na usvajanje složenijih vještina.

b. Provjeravanje:

U toku programa obrazovanja:

Nakon obrađenog teorijskog dijela predmetne oblasti vrši se provjera znanja i vještina polaznika.

Na kraju programa obrazovanja:

Organizuje se ispit koji se satoji iz teorijskog i praktičnog dijela.

Teorijski dio ispita provjerava se pismenim testom.

Praktični dio ispita se satoji u organizaciji i izvođenju planinske ture iz kategorije za koju se obučavao.

 

c. Vrednovanje:

Vrednovanje na završnoj provjeri treba vršiti na sledeći način:

      za Modul  1

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake ljetnje planinske ture Kategorija A na visokom nivou

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake ljetnje planinske ture Kategorija A na zadovoljavajućem nivou

– Polaznik nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake ljetnje planinske ture Kategorija A

             za Modul 2

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture Kategorija B na visokom nivou

Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture Kategorija B na zadovoljavajućem nivou

Polaznik nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture Kategorija B

       za Modul 3

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture Kategorija C na visokom nivou

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture Kategorija C na zadovoljavajućem nivou

– Polaznik nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture Kategorija C

              za Modul 4

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake zimske planinske ture Kategorija D na visokom nivou

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake zimske planinske ture Kategorija D na zadovoljavajućem nivou

– Polaznik nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake zimske planinske ture Kategorija D

               za Modul 5

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje zahtjevne zimske planinske ture Kategorija E na visokom nivou

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje zahtjevne zimske planinske ture Kategorija E na zadovoljavajućem nivou

– Polaznik nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje zahtjevne zimske planinske ture Kategorija E

               za Modul 6

– Polaznik  je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake turne skijaške  planinske ture Kategorija G na visokom nivou

– Polaznik  je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake turne skijaške  planinske ture Kategorija G na zadovoljavajućem nivou

– Polaznik  nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake turne skijaške  planinske ture Kategorija G

        za Modul  7

-Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture Kategorija H na visokom nivou

-Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture Kategorija H na zadovoljavajućem  nivou

-Polaznik  nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture Kategorija H na visokom nivou

            za Modul 8

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake ledničke ture Kategorija I na visokom nivou

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake ledničke ture Kategorija I na zadovoljavajućem nivou

– Polaznik nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje lake ledničke ture Kategorija I na zado

              Za Modul 9

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje penjačke ture Kategorija F na visokom nivou

– Polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje penjačke ture Kategorija F na zadovoljavajućem nivou

– Polaznik nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrđenim standardom  zanimanja

Planinski vodič /kinja za vođenje penjačke ture Kategorija F

17 . Stručne kompentencije nastavnog kadra – instruktora pojedinih djelova programa obrazovanja:

Modul 1 Vođenje lake ljetnje planinske ture

Predmetnu oblast Pravne, sociološke i kulturne osnove vođenja u planini:

– visoka školska sprema društvenog  smjera, poželjno da posjeduje zvanje Vodiča B kategorije

Predmetnu oblast Planinar bio-psiho-socijalno biće:

 –  dipl. psiholog

 –  dr. medicine

 

Predmetnu oblast Poznavanje planine i planinska infrastruktura:

– Visoka stručna sprema, poželjno dipl. geograf ili profesor  fizičke kulture i poželjno da posjeduje zvanje Vodiča B kategorije

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Boravak u planini

– dipl geograf

– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča B kategorije

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Bezbjednost u planini

– visoka stručna sprema i zvanje Vodiča B kategorije

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture

– dipl profesor fizičke kulture

– Vodič B kategorije

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast osnove pružanja prve pomoći:

– dr. medicine

 

Modul 2 Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture

Predmetnu oblast Planinar bio-psiho-socijalno biće:

 –  dipl. psiholog

 –  dr. medicine

 –  dipl. profesor fizičke kulture

 –  Instruktor alpinizma

 –  Instruktor Gorske službe spašavanja

 

       Predmetnu oblast Boravak u planini

 – visoka stručna sprema i zvanje Vodiča C kategorije

 – Instruktor alpinizma

 – Instruktor Gorske službe spašavanja

 

       Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture

         – Vodič C kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom

  – Instruktor alpinizma

  – Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Modul 3 Vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture

Predmetnu oblast Boravak u planini

 – visoka stručna sprema i zvanje Vodiča C kategorije

 –  Instruktor alpinizma

 – Instruktor Gorske službe spašavanja

 

       Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture

        – Vodič C kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom

 – Instruktor alpinizma

 – Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Modul 4 Vođenje lake zimske planinske ture

 

Predmetnu oblast  Boravak u planini

 – visoka stručna sprema i zvanje Vodiča E kategorije

 – Instruktor alpinizma

 – Instruktor Gorske službe spašavanja

 

 

Predmetnu oblast Bezbjednost u planini

– visoka stručna sprema i zvanje Vodiča E kategorije

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

 

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture

– Vodič E kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast osnove pružanja prve pomoći

– dr. medicine

 

Modul 5 Vođenje zahtjevne zimske planinske ture

Predmetnu oblast Boravak u planini

– visoka stručna sprema i zvanje Vodiča E kategorije

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture

– Vodič E kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Modul  6 Vođenje lake turne skijaške ture

Predmetnu oblast Poznavanje planine i planinska infrastruktura:

– visoka stručna sprema, poželjno dipl. geograf ili profesor  fizičke kulture i poželjno da posjeduje zvanje Vodiča H kategorije

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Boravak u planini

 – visoka stručna sprema i zvanje Vodiča H kategorije

 – Instruktor alpinizma

 – Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Bezbjednost u planini

– visoka stručna sprema i zvanje Vodiča H kategorije

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture

– Vodič H kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast osnove pružanja prve pomoći

– dr. medicine

 

Modul 7 Vođenje zahtjevne turne skijaške ture

Boravak u planini

 – visoka stručna sprema i zvanje Vodiča H kategorije

 – Instruktor alpinizma

 – Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture

– Vodič H kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Modul 8 Vođenje lake ledničke ture

Boravak u planini

 – visoka stručna sprema i zvanje Vodiča I kategorije

 – Instruktor alpinizma

 – Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture

– Vodič I kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Modul 9 Vođenje penjačke ture

Boravak u planini

 

       – visoka stručna sprema i zvanje Vodiča F kategorije

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture

– Vodič F kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom

– Instruktor alpinizma

– Instruktor Gorske službe spašavanja

 

Predmetnu oblast Osnove pružanja prve pomoći

– dr. medicine

 

 1. 18.  Zanimanje koje se dobija po završetku programa obrazovanja:

Planinski vodič A kategorije – Vođenje lake ljetnje planinske ture

Planinski Vodič B kategorij – Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture

Planinski vodič C kategorije Vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture

Planinski vodič D kategorije Modul 4 Vođenje lake zimske planinske ture

Planinski vodič E kategorije Modul 5 Vođenje zahtjevne zimske planinske ture

Planinski vodič G kategorije Modul 6 Vođenje lake turne skijaške planinske ture

Planinski vodič H kategorije Modul 7 Vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture

Planinski vodič I kategorije Modul 8 Vođenje lake ledničke ture

Planinski vodič F kategorije Modul 9 Vođenje penjačke ture

 

 1. 19.  Dokumenat koji se dobija po završetku programa obrazovanja: biće regulisano u skladu sa Zakonom.

 

 1. 20.  Autori programa, predlagači programa, datum prijema i ko je odobrio program obrazovanja:

     Autori programa:

     Milan Radović, Planinarski klub Visokogorci Crne Gore

     Željko Loncović,Gorska služba spašavanja Crne Gore

     Ljiljana Garić, Centar za stručno obrazovanje

 

Uputstvo za trenera

za realizaciju programa obrazovanja za osposobljavanje Planinski vodič/Planinska vodičkinja

 

Treneri realizuju program obrazovanja kroz sljedeće faze:

 

I Faza: Priprema za realizaciju programa obrazovanja – određivanje nastavnog materijala (npr. predmeti, alati, materijali, druga odgovarajuća oprema itd).

 

II Faza: Uvodni dio realizovati kroz teme:

–        predstavljanje;

–        upoznavanje sa kandidatima;

–        upoznavanje sa predmetom u kontekstu zanimanja;

–        uloga i značaj grane iz koje je zanimanje;

–        mišljenje kandidata;

–        diskusija sa kandidatima.

 

III Faza: Definisanje indukcionog modula (modul čiji se dijelovi koriste tokom cijele obuke), koji sadrži:

 

–        Karakteristike zanimanja za koje su se kandidati opredijelili (uslovi rada, radno vrijeme, nagrađivanje (plata)…);

 

–        Profil radnika za određeno zanimanje ( treba da sadrži stavke kao što su: psihofizičko zdravlje, sposobnost organizacije, sposobnost komunikacije, lično i profesionalno poštenje, urednost, ljubaznost u ophođenju sa ljudima, kultura govora i ophođenja, snalažljivost i okretnost, spremnost na fleksibilno radno vrijeme…) je predmet obrade kroz sve teme (module).

 

IV Faza: Definisanje svih modula programa obrazovanja neophodnih za određeno zanimanje, pri čemu treba voditi računa da obuka bude primjerena osobinama polaznika i njihovim interesima ( treba ispreplitati teoriju, demonstraciju i praksu).

 

V Faza: Određivanje vremena neophodnog za praktičnu obuku (stvarni uslovi).

 

VI Faza: Način provjere znanja kandidata

 

Napomena: U cilju pojašnjenja detaljno je razrađena tačka 4.

 

1. Upoznavanje polaznika sa poslovima Planinskog vodiča/Planinske vodičkinje

 

2. Upoznavanje polaznika sa organizacijom rada Planinskog vodiča:

 

3. Osposobljavanje polaznika za pripremu i organizaciju planinske ture u zavisnosti od kategorije

 

Demonstracija:

–        aktivnosti i postupaka za organizaciju planinske ture

 

Praktični rad polaznika:

–        izvodi aktivnosti i postupke za organizaciju planinske ture

 

 1. 4.     Osposobljavanje polaznika za izvođenje planinske ture u zavisnosti od kategorije

 

Demonstracija :

–        postupaka izvođenja planinske ture(u svim elementima i fazama)

 

Praktični rad polaznika :

–        demonstrira postupke izvođenja planinske ture(u svim elementima i fazama)

 

5. Osposobljavanje polaznika za pružanje prve pomoći u planinama

Demonstracija:

–        postupaka pružanja prve pomoći u planini

–        postupka pravilnog transporta povrijeđenog lica;

 

Praktičan rad polaznika:

–        primjena postupaka pružanja prve pomoći u planini;

–        primjena postupka pravilnog transporta povrijeđenog lica

 

6 . Upoznavanje polaznika sa osnovama zaštite na radu i zaštite životne sredine

 

Demonstracija:

–        primjene mjera zaštite na radu;

–        primjena mjera zaštite životne sredine.

 

4 comments on “EKSKLUZIVNO: Program obrazovanja za zanimanje Planinski vodič

 1. Pozdrav svima,
  Slažem se mnogim stvarima koja su navedena ,no zaulazak u UIML-u koja se bavi planinskim vodičima nije potrebna tako široka tematika.
  Mi kao Savez gorskih vodiča Hrvatske imamo sljedeču podjelu.PLANINSKI VODIČ, VODITELJ SKIJANJA i GORSKI VODIČ.
  Nakon što smo potpisali sporazum sa Vam o suradnji ,i razgovora sa Vašim predstavnicima mislim da će biti puno jednostavnije izvršiti školovanje.
  Srdačan pozdrav
  Željko Gobec prof.

  • vanja says:

   Postovani, lijepo je da ste se javili i sto se konacno prica o obrazovanju planinskih vodica ili vodja pokrenula i u Cg. Ako sam dobro razumio Savez gorskih vodica Hrvatske clan je UIML – e. Zanima me, prema vasoj podjeli i obrazovanju u okviru vaseg saveza, na kojim vrstama planinaskih terena su vodici koje obrazujete osposobljeni da vode? posebno mi je interesanta razlika izmedju “planinskog vodica” i “gorskog vodnika”. Upoznat sam sta znaci biti gorski vodnik u Sloveniji na primjer. Je li “gorski vodic” prema programu obrazovanja vaseg saveza osposobljen da vodi na terenima koji zahtijevaju alpinisticka znanja i vjestine i je li to u skladu sa onim sto pise na sajtu organizacije UIMLA da je IML – International Mountain Leader – Internacionalni planinski vodja – osoba koja moze da vodi grupe ili pojedince na terenima koji ne zahtijevaju alpinisticke vjestine? Volio bih da neke stvari pojasnite.Pozdrav. Vanja

 2. Pozdrav Željko,
  svakako očekujemo vaše sugestije i vaša iskustva su nam dobrodošla. Postavili smo visoke standarde, učestvovao sam u izradi ovog programa i sam mislim da će biti dosta problema da se realizuje i obuka i polaganje, posebno u početnom dijelu. Naravno, ukoliko se neke stvari iz programa pokažu kao prepreka, mijenjaćemo ih. Objektivno, najteža situacija kod nas je u činjenici ko će pružati obuku budućim vodičima. Mislim da u Crnoj Gori nema kluba ili organizacije koji mogu pružiti kompletnu obuku već, možda, samo pojedine segmente. Očekujem da se to riješi tako što će se javiti relevantne institucije iz regiona koje će konkurisati.
  U svakom slučaju, vaša iskustva su nam dobrodošla i ukoliko budete imali neku sugestiju molim Vas da me kontaktirate na mail koji možete naći u kontaktima na ovom sajtu. Ja ću biti slobodan da, ukoliko budem imao neke dileme kontaktiram Vas.
  Svako dobro,
  Milan Radović

 3. Štef SGVH says:

  Moje poštovanje Milane, ja sam Stjepan Kuzminski planinski vodič SGVH / Savez gorskih vodiča Hrvatske / i od strane svoga saveza imenovan sam za koordinatora među savezima EX YU.Pa Vam se s toga i obračam u vezi vaših programa školovanja za planinske vodiče profesionalce.Kao što je kazao moj predsjednik prof. Željko Gobec u ogrnjem odgovoru, mi smo vam spremni pomoći u realizaciji školovanja kroz savjete i naša dosadašnja iskustva.Uostalom to je i naša obaveza prema vama jer je vaš predsjednik gosp. Luka Mitrović ispred PSCG potpisao sporazum o suradnji sa nama u SGVH.Imamo još i jednu posebnu obavezu prema vama da vas uvedemo u međunarodnu asocijaciju planinskih i gorskih vodiča, UIMLA.Kako bi Vi stekli i međunarodnu licencu za vođenje,koja vam je potrebna ako vodite izvan zemlje.Mi smo prije mjesec dana primljeni u punopravno članstvo UIML-e i sada čemo stjecati međunarodne licence za vođenje.Vas smo stavili u status ASPIRANTA kod UIMLE.Pa zbog tih svih aktivnosti molim Vas da mi se javite da nas dvojica napravimo plan naše suradnje i da Vi lakše možete realizirati sve što ste zacrtali svojim programima.Ovo vam je moja mejl adresa stjepankuzminski@net.hr, na fejsbuku smo prijatelji također Stjepan Kuzminski je moje ime,mob 0995094999 ili 013631228.

  Stjepan Kuzminski planinski vodič SGVH i koordinator među savezima EX YU.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.