Obilježen dan planete Zemlje

predavanjeNaš Klub je obilježio 22. april, međunarodni dan planete Zemlje predavanjem u srednjoj stručnoj školi „Ivan Uskoković“ u Podgorici. Predavanje je organizovano kako bi se učenici upoznali sa mjerama i aktivnostima koje se moraju preduzeti da bi se ublažili efekti čovjekovog neodgovornog odnosa prema okolini.

U okviru predavanja prikazani su dokumentarni filmovi o šumama na planini Ljubišnji kao i o klimatskim promjenama na Himalajima, nejvećem gorju na svijetu. Predavanje je organizovano u okviru projekta “Opšta planinarska škola za mlade”, koji teži afirmaciji i promociji planinarenja među mladima školskog uzrasta, na što zabavniji i sigurniji način, te nastoji da ih motiviše na zdrav način života i animira ih da što više vremena provode u prirodi. Ovaj projekat će doprinijeti prihvatanju zdravih stilova života, upoznavanju prirodnih i kulturnih dobara, učenju pravila ponašanja u planini, a zatim i prenošenju stečenih znanja. Glavne aktivnosti projekta su teorijska predavanja, projekcije filmova i izleti na terenu.
Projekat se realizuje uz podršku Fonda za aktivno građanstvo-FAKT.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.