Planinarski Dom “MAGANIK” (u izgradnji)

Novosti o domu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Na zahtjev koji je PK Visokogorci Crne Gore poslao Ministarstvu finansija, a u svrhu otkupa dijela državnog zemljišta sa ciljem izgradnje planinarskog doma, država Crna Gora dala je pozitivno mišljenje, a u toku je proces prevođenja parcele u vlasništvo kluba.
        Dugogodišnje posjete, obilasci i istraživanja šireg lokaliteta Rovaca i planine Maganik, pomogle su Visokogorcima da donesu zaključke o višestrukom značaju i potencijalu ovog područja, kako u geografskom, istorijskom i kulturološkom, tako i u planinarskom i turističkom smislu. Uzimajući u obzir sve navedene činjenice, za lokaciju planinarskog doma Visokogoraca odabran je katun Đatlo, u podnožju planine Maganik.
        Prateći tradiciju planinarskih društava koja, između ostalog, podrazumijeva i izgradnju planinarskog doma, članovi PK Visokogorci Crne Gore već u prvim godinama svog postojanja počinju da razmišljaju o gradnji svoje matične planinske kuće. Logičnim slijedom događaja, na dnevni red došla je i tema izgradnje doma, a nakon nekoliko debata, odluku o početku izgradnje donosi većina na Skupštini kluba.
        Parcela je smještena na prelijepoj zaravni na katunu Đatlo, jugoistočno od masiva Maganikai okružena je bukovom šumom – što predstavlja pravu oazu za kampovanje tokom vrelih ljetnjih mjeseci. Stjenoviti vidikovac iznad zaravni, koji se već nameće kao mjesto gdje će se napraviti gumno, otvara široki pogled ka istoku gdje se u daljini mogu vidjeti Komovi, Prokletije, Kučke planine…
        U junu 2018. godine počinju prvi radovi – dovođenje pijaće i tehničke vode i izgradnja temelja. Vodosnabdijevanje je realizovano na osnovu projekta koji je izradio klub, a uz pomoć donacije opštine Kolašin, na prethodno upućeni zahtjev kluba. Tokom radova na temelju budućeg planinarskog doma, klub je obezbijedio i tri velika kontejnera za stanovanje koji su, u duhu ambijenta, preuređeni u svojevrsne bungalove. Dva bungalova su adaptirana u spavaone (ukupno16 ležajeva), dok je centralni bungalov adaptiran u zajedničko boravište, kuhinju i trpezariju. Ova tri bungalova već se koriste u svrhe za koje su opredijeljeni i predstavljaju značajan logistički momenat tokom izgradnje doma. Po završetku radova na domu, bungalovi su planirani kao dodatni smještajni kapaciteti. Sami dom će u osnovi imati 60 kvadratnih metara, sa planiranim velikim dnevnim boravkom koji će u različite svrhe moći da primi do 30 ljudi, dok će smještajni kapaciteti doma biti do 29 ležajeva, što će uz 16 mjesta u bungalovima, ukupno iznositi 45. Radovi na izgradnji doma nastavljaju se u maju 2022. godine, a završetak radova očekuje se 2023. godine.

        Na samoj parceli definisana su tri višenamjenska i nezavisna platoa: 

– Plato na lijevoj strani – plato za kampovanje (livada i šuma) sa ljetnjim ognjištem, velikim stolom i klupama;

– Centralni plato sa temeljom – mjesto budućeg planinarskog doma.

– Plato na desnoj strani – sa tri pomenuta bungalova, zatim sa spoljnom česmom, velikim vanjskim stolom i klupama, kao i mokrim čvorom –  toaletom i tuš kabinom.

* * *

        Uporedo sa aktivnostima na izgradnji doma, na samom lokalitetu Rovaca i planine Maganik, Visokogorci su realizovali brojne druge aktivnosti, programske ciljeve i zadatke, od kojih su najznačajniji:

– Uređenje i obilježavanje planinarskih staza do napuštenih katuna (lazbi).

– Lociranje, trasiranje, uređivanje rute, kao i postavljanje ”via ferata” na Treštenom vrhu.

– Ustanovljavanje i realizacija noćne i dnevne, zimske pješačke ture od Bjelopavlića do Rovaca (Vukotica – Đatlo)

– Organizovanje muzičkog hepeninga na platou kod budućeg doma, u dva godišnja termina:
za Dan nezavisnosti 21. maja i za Dan kluba 10. septembra.

– U planu je izrada projekta za otvarajne edukativno-trenažnog centra za ekstremne sportove na Maganiku

Comments are closed.