Tag: mali pećarac

Sinjajevina (1.-3.03. 2013.)

ASinjajevina se nalazi u centralnom dijelu Crne Gore. Pored rijeka Tare i Morače, okružuju je planine, i to Durmitor na sjeverozapadu, Ljubišnja na sjeveru, Bjelasica na istoku-jugoistoku, Moračke planine i Maganik na jugozapadu. Najveći dio Sinjajevine je visoka, prema sjeverozapadu nagnuta visoravan sa zatalasanom površinom što se prostire u nedogled, sa prosječnom visinom oko 1600 m. Visoravan ima karakter velikog pašnjaka, bez većih šuma, dok se pri tom često ističe bezvodnost, iako ima nekoliko nepresušnih izvora. Dio Sinjajevine, u koji se sa jugoistoka iz pravca Kolašina uvlači i zasijeca dugačka dolina Donjeg i Gornjeg Lipova, kroz koju teče Plašnica kao pritoka Tare, okružen je impresivnim vrhovima i visokim stjenovitim liticama. Sinjajevina je dugačka 40 km i široka 15 km i proteže se pravcem sjeverozapad-jugoistok. Pročitaj cijeli tekst…