Tag: promrzline

Opasnosti u planini

Da bi se rizik u planini sveo na nivo kontrolisanog, moramo biti obazrivi, posjedovati adekvatnu opremu, a prije svega stalno unapređivati svoja znanja. Iskustva brojnih generacija planinara se danas mogu naći na internetu, raznim časopisima i knjigama. Zato ne smijemo biti lijeni, već stalno istraživati i učiti. Jedino na taj način možemo greške svesti na minimum. Najprije, oprema koju koristimo mora biti prilagođena planini, vremenskim prilikama i dužini planinarske ture. U odeljku “OPREMA” naveli smo šta sve visokogorac mora posjedovati za bavljenje planinarenjem. Pročitaj cijeli tekst…