Category: Plan akcija 2022.

PK Visokogorci CG, Plan akcija za 2022 g.

R.br. Akcija Datum Vodič
       JANUAR    
1 Prokletije-doček nove godine, uspon Talijanka, Karaula 30.-03. Aleksandar Đajić
2 Rumija 02.-03. Ljubiša Bošković
3 Maganik (Međeđi vrh) 04.-06. Aleksandar Đajić-Klub
4   08.-09.  
5   15.-16.  
6   22.-23.  
7   29.-30.  
      FEBRUAR    
8   05.-06.  
9 Transverzala Vukotica-Ponikvica Brajovića-Maganik, noću 12.-13. Aleksandar Đajić
10   19.-20.  
11 Vasojevićki Kom 26.-27. Aleksandar Đajić
    MART    
11 Bijelasički maraton 2022 06. Klub
12 Tabor Visokogoraca  2022 12.-13. Aleksandar Đajić-Klub
15 U susret proljeću  – Staza Marka Miljanova 20. Dragan Bulatović
14   26.-27.  
      APRIL    
16 Pasjak-Štitan, Kučke planine 02.-03. Dušan Bošković
17   09.-10.  
18 Bandijerna 16.-17. Ivan Femić
19 Očnjak 23.-24. Marko Rešetar
       MAJ    
20 Maganik rad na izgradnji doma 30.-01. Klub
21 Bogićevica-Bogdaš 07.-08. Boris Čećebić
22   14.-15.  
23 Okupljanje na Maganiku i zatvaranje zimske sezone 21.-22. A. Đajić/I. Savić
24   28.-29.  
       JUN    
25 Maganik rad na izgradnji doma 04.-05. Klub
26 Bijelasica 11.-12. Tanja Pavličić
27 Dječiji tabor – Maganik 18.-19. Marija Đajić
28 Golija 25.-26. Vera Lalatović
      JUL    
29 Markiranje staza Maganik 02.-03. Klub
30 Durmitor-Planinica 09.-10. Violeta Marković
31 Torna 16.-17. Ivan Lukovac
32 Greben Međeda-Durmitor 23.-24. Ljubiša Bošković
33 Visitor 29.-31. Ivan Savić
       AVGUST    
34 Umovi 06.-07. Ivan Lukovac
35 Bobotov Kuk 13.-14. Vera Lalatović
36 Volušnica -Popadija-Talijanka 20.-21. Jelena Radović
37   27.-28.  
38 Nigvacit-Grebaja, Proletije 29.-30. Ivan Perčin
       SEPTEMBAR    
39 Platije-Trmanje (staza V.Vlahović) 03.-04. Dragan Bulatović
40 Dan Kluba – Maganik 10.-11. A. Đajić/I. Savić
41 Maganik markiranje staza 17.-18. Klub
42   24.-25.  
      OKTOBAR    
42   01.-02.  
43 Vučji zub (Susreti PD Vučji zub) 08.-09. Klub
44 Maglič-Carine Komovi 15.-16. Brano Šćkekić 
45   22.-23.  
46 Maganik – priprema doma za zimu 29.-30. Klub
      NOVEMBAR    
47 Brotnjik 05.-06. Peđa Perović
48 Rodohines 12.-13. Ivan Femić/Boris Čelebić
49   19.-20.  
50 Njegoš-Somina 26.-27. Tanja Pavličić
       DECEMBAR    
51   03.-04.  
52   10.-11.  
53 Žijevo 17.-18. Dušan Bošković
54   24.-25.  
       EKSPEDICIJE    
55 Pamir, Lenjinov vrh Jul-Avgust Dušan Bošković-Klub
56      
57      
58      
       KANJONI    
60 Bogutovski Potok 14.05. Zoran Prljević
61 Međuriječka Rijeka 11.06. Zoran Prljević