Category: Plan akcija 2023.

Plan akcija za 2023 g.

PK Visokogorci CG, Plan akcija za 2023 g.
       
R.br. Akcija Datum Vodič
                                           JANUAR    
1 Prokletije-doček nove godine, uspon Talijanka, Karaula 30.-03. Aleksandar Đajić
2 Maganik (Međeđi vrh) 04.-06. Aleksandar Đajić-Klub
3 Memorijalni uspon Hajla. 14.-15. Klub
4   21.-22.  
5   28.-29.  
                                           FEBRUAR    
6 Noć punog mijesca-Subra 04.-05. Klub-Ivo Perčin
7 Noćna tura Vukotica-Đatlo, Maganik 10.-12. Klub-Aleksandar Đajić
8   18.-19  
9 Prirprema za Bijelasički maraton 26.-27. Klub
                                           MART    
10 Bijelasički maraton 2022 04.-05. Klub
11 Surdup-Štitan 11.-12. Dušan Bošković-Klub
12 U susret proljeću  – Staza Marka Miljanova,                                 Uspon Maja Jezerce-Prokletije 19-21 Dragan Bulatović, Klub
13   25.-26.  
                                           APRIL    
14 Zimski Tabor Visokogoraca  2023 01,-02, Aleksandar Đajić-Klub
15   08,-09  
16 Uskrnji praznici-Odlazak na neki uspon u regionu 14.-17.  
17 Karlica-Bandijerna 22.-23. Aleksandar Đajić
18   29.-30.  
                                           MAJ    
19 Bobotov Kuk 28.-01. Aleksandar Đajić
20   06.-07.  
21   13.-14.  
22 Grebaja-uspon na neki od vrhova 20.-22.  
23   27.-28.  
                                           JUN    
24 Maganik rad na izgradnji doma 03.-04. Klub
25   10.-11.  
26 Dječiji tabor – Maganik 17.-18. Marija Đajić
27   24.-25.  
                                           JUL    
28 Markiranje staza Maganik 01.-02. klub
29 Golija 08.-09. Vera Lalatović
30   13.-16.  
31   22.-23.  
32 Babino polje, Bogdaš-Đeravica 29.-30. Boris Čelebić
                                           AVGUST    
33 Umovi 05.-06. Ivan Lukovac
34   12.-13.  
35   19.-20.  
25   26.-27.  
                                           SEPTEMBAR    
38 Platije-Trmanje (staza V.Vlahović) 03. Dragan Bulatović
39 Dan Kluba – Maganik 09.-10. A. Đajić/I. Savić
40   16.-17.  
41 Uređenje doma za zimu/markiranje staza 23.-24. Klub
                                           OKTOBAR    
42   01.-02.  
43 Vučji zub (Susreti PD Vučji zub) 07.-08. Klub
44 Veruša-Maglič 14.-15. Brano Šćekić
45 Rodohines 21.-22. Ivan Femić
46   28.-29.  
                                           NOVEMBAR    
47 Krisitor-Nerf, Kučke planine 04.-05. Boris Čelebić
48   11.-12.  
49   18.-19.  
50   25.-26.  
                                           DECEMBAR    
51 Brotnjik 02.-03. Peđa Perović
52   09.-10.  
53 Žijevo 16.-17. Ivan Femić
54   23.-24.  
                                     EKSPEDICIJE    
55      
56      
57      
58      
                                           KANJONI    
60      
61      
                                           MARATONI    
62      
63      
64      
65      
66      
                                           Planinske trke    
67      
68      
69      
70      
71      
       

Ovaj plan akcija podložan je izmjenama i poželjnim dopunama koje će biti na vrijeme ažurirane.