Ispitni katalog za zvanje Planinski vodič

1Objavljujemo Ispitni katalog za sticanje stručne kvalifikacije Planinski vodič/vodičkinja. Zainteresovani za sticanje ove kvalifikacije mogu ovdje pročitati sve uslove potrebne za apliciranje kao i predmetne oblasti koje su predviđene za sticanje svih kategorija:

1. UVOD

Stručna kvalifikacija je radna, odnosno stručna osposobljenost potrebna za obavljanje zanimanja ili pojedinih poslova u okviru zanimanja, zasnovana na kompetencijama i standardu zanimanja.

Uslovi, način i postupak sticanja nacionalne stručne kvalifikacije utvrđeni su Zakonom o nacionalnim stručnim kvalifikacijama (“Službeni list CG”,br.80/08).

Ispitni katalog je dokument urađen na osnovu standarda zanimanja i osnov je za postupak provjere stručne kvalifikacije ili priznavanja inostranog sertifikata. Katalog povezuje ključne poslove definisane standardom zanimanja sa zadacima, kojim se dokazuje osposobljenost za njihovo obavljanje.

Provjeru znanja, vještina i kompetencija za sticanje stručne kvalifikacije, organizuje Ispitni centar kod organizatora provjere, u skladu sa Ispitnim katalogom. Izuzetno ispit se može obaviti i u Ispitnom centru.

Ispitni katalog detaljno opisuje ispit za sticanje stručne kvalifikacije Planinski vodič/kinja , i namijenjen je prvenstveno kandidatima i ispitivačima.

Ispitni katalog sadrži: naziv stručne kvalifikacije, uslove koje treba da ispunjava lice koje stiče stručnu kvalifikaciju, sadržaj provjere, nivo zahtjevnosti, način i mjerila provjeravanja, povezanost sa programom formalnog obrazovanja, kreditne tačke, obrazovni profil i nivo obrazovanja članova Ispitne komisije, uslove koje treba da ispunjava organizator provjere i druge podatke od značaja za stručnu kvalifikaciju.

2. NAZIV STRUČNE KVALIFIKACIJE
Planinski vodič/kinja

1.PLANINSKI VODIČ A KATEGORIJE- VOĐENJE LAKE LJETNJE PLANINSKE TURE

Nivo zahtjevnosti IV
Veza sa programom formalnog obrazovanja
Kreditne tačke Broj kreditnih tačaka, kada ga odrede nadležne institucije, će biti naknadno upisan.
Uslovi za sticanje stručne kvalifikacije IV STEPEN OBRAZOVANJA
STAROST NAJMANJE 18 GODINA
PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST I DOBRA FIZIČKA KONDICIJA
UVJERENJE O UČEŠĆU U PLANINSKIM TURAMA od Planinarskog savaza Crne Gore ili planinarskog kluba:
– na 10 planinskih tura po lakim označenim i lakim neoznačenim stazama
– na 10 planinskih tura po zahtjevnim i vrlo zahtjevnim označenim stazama

Obrazovni profil i nivo obrazovanja članova ispitne komisije – Teorijski dio:
Predmetnu oblast Pravne, sociološke i kulturne osnove vođenja u planini:
– visoka školska sprema društvenog smjera, poželjno da posjeduje zvanje Vodiča B kategorije

Predmetnu oblast Planinar bio-psiho-socijalno biće:
– dipl. psiholog
– dr. medicine

Predmetnu oblast Poznavanje planine i planinska infrastruktura:
– Visoka stručna sprema, poželjno dipl. geograf ili profesor fizičke kulture i poželjno da posjeduje zvanje Vodiča B kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Boravak u planini
– dipl geograf
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča B kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Bezbjednost u planini
– visoka stručna sprema i zvanje Vodiča B kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– dipl profesor fizičke kulture
– Vodič B kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Osnove pružanja prve pomoći:
– dr. medicine

Praktični dio programa obrazovanja:
Predmetnu oblast Boravak u planini
– dipl geograf
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča B kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– dipl profesor fizičke kulture
– Vodič B kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Osnove pružanja prve pomoći:
– dr. medicine
_____________________________________________________________________________________________________________________

2.PLANINSKI VODIČ B KATEGORIJE – VOĐENJE ZAHTJEVNE LJETNJE PLANINSKE TURE

Nivo zahtjevnosti IV
Veza sa programom formalnog obrazovanja
Kreditne tačke Broj kreditnih tačaka, kada ga odrede nadležne institucije, će biti naknadno upisan.
Uslovi za sticanje stručne kvalifikacije IV STEPEN OBRAZOVANJA
STAROST NAJMANJE 18 GODINA
PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST I DOBRA FIZIČKA KONDICIJA
SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE LAKE LJETNJE PLANINSKE TURE A KATEGORIJE
UVJERENJE OD PLANINARSKOG SAVEZA CRNE GORE o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 5 tura u A kategoriji
UVJERENJE O UČEŠĆU U PLANINSKIM TURAMA od Planinarskog savaza Crne Gore ili planinarskog kluba:
– na 20 planinskih tura po zahtjevnim i vrlo zahtjevnim označenim stazama
– na 5 planinskih tura po neoznačenim stazama
Obrazovni profil i nivo obrazovanja članova ispitne komisije – Teorijski dio:
Predmetnu oblast Planinar bio-psiho-socijalno biće:
– dipl. psiholog
– dr. medicine
– dipl. profesor fizičke kulture
– instruktor alpinizma
– instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča C kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič C kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Praktični dio programa obrazovanja:
Predmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča C kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič C kategorije, poželjno sa visokom strućnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
___________________________________________________________________________________________________________________

3.PLANINSKI VODIČ C KATEGORIJE – VOĐENJE VRLO ZAHTJEVNE LJETNJE PLANINSKE TURE

Nivo zahtjevnosti IV
Veza sa programom formalnog obrazovanja
Kreditne tačke Broj kreditnih tačaka, kada ga odrede nadležne institucije, će biti naknadno upisan.
Uslovi za sticanje stručne kvalifikacije IV STEPEN OBRAZOVANJA
STAROST NAJMANJE 18 GODINA
PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST I DOBRA FIZIČKA KONDICIJA
SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE VRLO ZAHTJEVNE LJETNJE PLANINSKE TURE B KATEGORIJE
UVJERENJE OD PLANINARSKOG SAVEZA CRNE GORE o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 5 tura u B kategoriji
UVJERENJE O UČEŠĆU U PLANINSKIM TURAMA od Planinarskog savaza Crne Gore ili planinarskog kluba:
– na 20 planinskih tura po neoznačenim stazama
– na 10 penjačkih uspona drugog stepena težine po ljestvici UIAA
– na 10 penjačkih uspona trećeg stepena težine po ljestvici UIAA

Obrazovni profil i nivo obrazovanja članova ispitne komisije – Teorijski dio:
Pedmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča C kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič C kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Praktični dio programa obrazovanja:
Predmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča C kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič C kategorije, poželjno sa visokom strućnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
__________________________________________________________________________________________________________________

4.PLANINSKI VODIČ D KATEGORIJE – VOĐENJE LAKE ZIMSKE PLANINSKE TURE

Nivo zahtjevnosti IV
Veza sa programom formalnog obrazovanja
Kreditne tačke Broj kreditnih tačaka, kada ga odrede nadležne institucije, će biti naknadno upisan.
Uslovi za sticanje stručne kvalifikacije IV STEPEN OBRAZOVANJA
STAROST NAJMANJE 18 GODINA
PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST I DOBRA FIZIČKA KONDICIJA
SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE LAKE LJETNJE PLANINSKE TURE A KATEGORIJE
UVJERENJE OD PLANINARSKOG SAVEZA CRNE GORE o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 10 tura u A kategoriji
UVJERENJE O UČEŠĆU U PLANINSKIM TURAMA od Planinarskog savaza Crne Gore ili planinarskog kluba:
– na 10 planinskih tura po lakim označenim stazama u snijegu
– na 5 planinskih tura po zahtjevnim označenim stazama po snijegu
Obrazovni profil i nivo obrazovanja članova ispitne komisije – Teorijski dio:
Predmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča E kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast Bezbjednost u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje vodiča E kategorije,
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič E kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast: Osnove pružanja prve pomoći
– dr. medicine
Praktični dio programa obrazovanja:
Predmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča C kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast Bezbjednost u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje vodiča E kategorije,
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič C kategorije, poželjno sa visokom strućnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
Predmetnu oblast: Osnove pružanja prve pomoći
– dr. medicine
_________________________________________________________________________________________________________________

5.PLANINSKI VODIČ E KATEGORIJE – VOĐENJE ZAHTJEVNE ZIMSKE PLANINSKE TURE

Nivo zahtjevnosti IV
Veza sa programom formalnog obrazovanja
Kreditne tačke Broj kreditnih tačaka, kada ga odrede nadležne institucije, će biti naknadno upisan.
Uslovi za sticanje stručne kvalifikacije IV STEPEN OBRAZOVANJA
STAROST NAJMANJE 18 GODINA
PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST I DOBRA FIZIČKA KONDICIJA
SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE LAKE ZIMSKE PLANINSKE TURE D KATEGORIJE I SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE VRLO ZAHTJEVNE LJETNJE PLANINSKE TURE C KATEGORIJE
UVJERENJE OD PLANINARSKOG SAVEZA CRNE GORE o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 5 tura u C kategoriji i 10 tura u D kategoriji
UVJERENJE O UČEŠĆU U PLANINSKIM TURAMA od Planinarskog savaza Crne Gore ili planinarskog kluba:
– na 10 planinskih tura po zahtjevnim i vrlo zahtjevnim označenim stazama u snijegu
– na 5 zimskih penjačkih uspona
Obrazovni profil i nivo obrazovanja članova ispitne komisije – Teorijski dio:
Pedmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča E kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič E kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Praktični dio programa obrazovanja:
Predmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča E kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič E kategorije, poželjno sa visokom strućnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
_____________________________________________________________________________________________________________________

6.PLANINSKI VODIČ G KATEGORIJE – VOĐENJE LAKE TURNE SKIJAŠKE PLANINSKE TURE

Nivo zahtjevnosti IV
Veza sa programom formalnog obrazovanja
Kreditne tačke Broj kreditnih tačaka, kada ga odrede nadležne institucije, će biti naknadno upisan.
Uslovi za sticanje stručne kvalifikacije IV STEPEN OBRAZOVANJA
STAROST NAJMANJE 18 GODINA
PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST I DOBRA FIZIČKA KONDICIJA
SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE LAKE LJETNJE PLANINSKE TURE A KATEGORIJE I SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE LAKE SNIJEŽNE TURE D
UVJERENJE OD PLANINARSKOG SAVEZA CRNE GORE o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 10 tura u A kategoriji i 5 tura u D kategoriji
UVJERENJE O UČEŠĆU U PLANINSKIM TURAMA od Planinarskog savaza Crne Gore ili planinarskog kluba:
– na 10 lakih turnih skijaških tura
– na 5 planinskih zahtjevnih skijaških tura

Obrazovni profil i nivo obrazovanja članova ispitne komisije – Teorijski dio:
Predmetnu oblast Poznavanje planine i planinska infrastruktura
– Visoka stručna sprema, poželjno dipl. geograf ili profesor fizičke kulture, poželno da posjeduje zvanje Vodiča H kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča H kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Bezbjednost u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje vodiča H kategorije,
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič H kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast: Osnove pružanja prve pomoći
– dr. medicine

Praktični dio programa obrazovanja:
Predmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča H kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Bezbjednost u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje vodiča H kategorije,
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič H kategorije, poželjno sa visokom strućnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast: Osnove pružanja prve pomoći
– dr. medicine

________________________________________________________________________________________________________________________

7.PLANINSKI VODIČ H KATEGORIJE – VOĐENJE ZAHTJEVNE TURNE SKIJAŠKE PLANINSKE TURE

Nivo zahtjevnosti IV
Veza sa programom formalnog obrazovanja
Kreditne tačke Broj kreditnih tačaka, kada ga odrede nadležne institucije, će biti naknadno upisan.
Uslovi za sticanje stručne kvalifikacije IV STEPEN OBRAZOVANJA
STAROST NAJMANJE 18 GODINA
PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST I DOBRA FIZIČKA KONDICIJA
SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE LAKE TURNE SKIJAŠKE TURE G KATEGORIJE I SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE ZAHTJEVNE ZIMSKE PLANINSKE TURE E KATEGORIJE
UVJERENJE OD PLANINARSKOG SAVEZA CRNE GORE o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 10 tura u G kategoriji i 5 tura u E kategoriji
UVJERENJE O UČEŠĆU U PLANINSKIM TURAMA od Planinarskog savaza Crne Gore ili planinarskog kluba:
– na 20 zahtjevnih turnih skijaških tura
– na 5 zahtjevnih vrlo zahtjevnih turnih skijaških tura
Obrazovni profil i nivo obrazovanja članova ispitne komisije – Teorijski dio:
Pedmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča H kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič H kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Praktični dio programa obrazovanja:
Predmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča H kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič H kategorije, poželjno sa visokom strućnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja
_______________________________________________________________________________________________________________________

8.PLANINSKI VODIČ I KATEGORIJE – VOĐENJE LAKE LEDNIČKE TURE

Nivo zahtjevnosti IV
Veza sa programom formalnog obrazovanja
Kreditne tačke Broj kreditnih tačaka, kada ga odrede nadležne institucije, će biti naknadno upisan.
Uslovi za sticanje stručne kvalifikacije IV STEPEN OBRAZOVANJA
STAROST NAJMANJE 18 GODINA
PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST I DOBRA FIZIČKA KONDICIJA
SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE ZAHTJEVNE ZIMSKE PLANINSKE TURE E KATEGORIJE
UVJERENJE OD PLANINARSKOG SAVEZA CRNE GORE o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 10 tura u E kategoriji
UVJERENJE O UČEŠĆU U PLANINSKIM TURAMA od Planinarskog savaza Crne Gore ili planinarskog kluba:
– na 10 lakih ledničkih tura
– na 5 zahtjevnih ledničkih tura
Obrazovni profil i nivo obrazovanja članova ispitne komisije – Teorijski dio:
Pedmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča I kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič I kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Praktični dio programa obrazovanja:

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič I kategorije, poželjno sa visokom strućnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast: Osnove pružanja prve pomoći
– dr. medicine
__________________________________________________________________________________________________________________________

9.PLANINSKI VODIČ F KATEGORIJE – VOĐENJE PENJAČKE TURE

Nivo zahtjevnosti IV
Veza sa programom formalnog obrazovanja
Kreditne tačke Broj kreditnih tačaka, kada ga odrede nadležne institucije, će biti naknadno upisan.
Uslovi za sticanje stručne kvalifikacije IV STEPEN OBRAZOVANJA
STAROST NAJMANJE 18 GODINA
PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST I DOBRA FIZIČKA KONDICIJA
SERTIFIKAT O STEČENOM ZVANJU ALPINISTE
SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOĐENJE VRLO ZAHTJEVNE LJETNJE PLANINSKE TURE C KATEGORIJE, ZAHTJEVNE ZIMSKE PLANINSKE TURE E KATEGORIJE I LAKE LEDNIČKE TURE I KATEGORIJE
UVJERENJE OD PLANINARSKOG SAVEZA CRNE GORE o vođenju pod nadzorom mentora najmanje 10 tura u C kategoriji, najmanje 10 tura u kategoriji E i najmanje 10 u kategoriji I.
UVJERENJE O UČEŠĆU U PLANINSKIM TURAMA od Planinarskog savaza Crne Gore ili planinarskog kluba:
– na 20 smjerova u suvoj stijeni težine V+ po ljestvici UIAA
– na 10 visokogorskih penjačkih uspona
– na 10 visokogorskih penjačkih uspona težine najmanje IV stepena po ljestvici UIAA viših od 500 m
– na 10 visokogorskih zimskih uspona
– na 10 visokogorskih zimskih uspona težine najmanje IV stepena po ljestvici UIAA viših od 500 m
– na 10 visokogorskih lednih/kombinovanih uspona
– na 5 visokogorskih lednih/kombinovanih uspona težine najmanje IV stepena po ljestvici UIAA viših od 500 m

Obrazovni profil i nivo obrazovanja članova ispitne komisije – Teorijski dio:
Pedmetnu oblast Boravak u planini
– Visoka stručna sprema i zvanje Vodiča F kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Poznavanje planine i planinska infrastruktura
– Visoka stručna sprema, poželjno dipl. geograf ili profesor fizičke kulture, poželno da posjeduje zvanje Vodiča F kategorije
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič F kategorije, poželjno sa visokom stručnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast: Osnove pružanja prve pomoći
– dr. medicine

Praktični dio programa obrazovanja:

Predmetnu oblast Organizacija i vođenje planinske ture
– Vodič F kategorije, poželjno sa visokom strućnom spremom
– Instruktor alpinizma
– Instruktor Gorske službe spašavanja

Predmetnu oblast: Osnove pružanja prve pomoći
– dr. medicine
_____________________________________________________________________________________________________________________________

NAČIN I MJERILA PROVJERAVANJA

Ishodi znanja kandidata se provjeravaju preko teorijskog i praktičnog dijela.

1. Teorijski dio provjere

Teorijski ishodi znanja kandidata se provjeravaju preko testa koji traje 60 minuta.

Tipovi zadataka/pitanja na testu:
1. Zadaci/pitanja zatvorenog tipa
 zadaci/pitanja višestrukog izbora (polaznik od više ponuđenih odgovora bira jedan koji je tačan)
 zadaci/pitanja alternativnog izbora (za svaku od ponuđenih tvrdnji polaznik odlučuje da li je tačna ili nije)
2. zadaci/pitanja otvorenog tipa (polaznik upisuje traženi odgovor)

Da bi položio teorijski dio provjere, kandidat treba da dobije najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova na testu.

Broj zadataka na testu zavisi od modula i prikazan je tabelom.

Moduli Kategorije Broj zadataka u testu

1. A. Vođenje lake ljetnje planinske ture 20
2. B. Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture 15
3. C. Vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture 15
4. D. Vođenje lake zimske planinske ture 20
5. E. Vođenje zahtjevne zimske planinske ture 15
6. G. Vođenje lake turne skijaške planinske ture 20
7. H. Vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture 15
8. I. Vođenje lake ledničke turne 15
9. F. Vođenje penjačke turne 20

2. Praktični dio provjere

Praktični ishodi znanja kandidata se provjeravaju tako što kandidat izvlači jednu od više ponuđenih listica. Na listici se nalaze 3 praktična zadatka koje kandidat treba da obavi a koji pružaju mogućnost provjere svih ključnih poslova.Vrijeme za realizaciju praktičnog dijela ispita je od 60 do 120 minuta po kandidatu, zavisno od vrste zadatka.

Da bi kandidat položio, treba da dobije najmanje 80% bodova od ukupnog broja bodova na praktičnom dijelu provjere.

Kriterijumi za ocjenjivanje

Područje ocjenjivanja: Procenti (%)

Lična priprema za posao i priprema rada/radnog mjesta 5%

Planiranje i organizacija posla/zadatka 5%

Operativni poslovi 70%

Administrativni i komercijalni poslovi 5%

Komunikacija 5%

Završni poslovi i održavanje opreme 5%

Primjena mjera zaštite na radu i zaštita životne sredine 5%

Uspjeh kandidata iz pojedinih djelova ispita i uspjeh kandidata na ispitu utvrđuje se opisnom ocjenom „položio“ i „pao“.

________________________________________________________________________________________________________________________

4. SADRŽAJ PROVJERE: za Planinskog vodiča/kinju A kategorije Vođenje lake ljetnje planinske ture

Redni br. Predmetene oblasti Način provjere Procentualna zastupljenost sadržaja na testu/praktičnoj provjeri
1. Pravne sociološke i etičke osnove vođenja u planini test 5±5%
2. Planinar bio-psiho-socijalno biće test 15±5%
3. Planine i planinarska infrastruktura test 15±5%
4. Boravak u planini test 25±5%
5. Bezbjednost u planini test 10±5%
6. Organizacija i vođenje planinske ture test 15±5%
praktična provjera 66,6%
7. Osnove pružanja prve pomoći test 15±5%
praktična provjera 33,3%

Predmetne oblasti znanja

1. Pravne sociološke i etičke osnove vođenja u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– poznaje pravne osnove planinarske i vodičke djelatnosti
– poznaje istoriju vodičke djelatnosti kod nas i u svijetu
– poznaje organizaciju vodičke djelatnosti kod nas i u svijetu
– navodi nosioce zvanja vodiča, kategorije, napredovanja, evidencija vodiča
– navodi pravila ponašanja planinara
– obrazlaže moralnu i pravnu odgovornost vodiča u pogledu krivičnog i prekršajnog prava
– objašnjava postupak osiguranja planinara
– navodi primjere razvoja vodičke djelatnosti kroz istoriju kod nas i u svijetu
– navodi primjere organizacije vodičke djelatnosti kod nas i u svijetu
– razlikuje nosioce zvanja, vodiča, kategorije, napredovanja, evidencija vodiča
– obrazlaže moralnu i pravnu odgovornost
– na primjeru obrazlaže odgovornost vodiča u pogledu krivičnog i prekršajnog prava

2.Planinar bio-psiho-socijalno biće

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– objašnjava uticaj planine na organizam čovjeka
– pojašnjava uticaj planine na razvoj pokretačkih sposobnosti čovjeka
– pojašnjava uticaj visine na fiziološku spremnost organizma
– navodi značaj pravilne ishrane u planini
– daje primjer pravilne ishrane u planini
– poznaje osnove psihologije vođenja i ponašanja ljudi u različitim situacijama
– navodi značaj psihološke pripreme vodiča i onih koje vodi
– navodi oblike druženja ljudi
– opisuje vođenje pojedinca i grupe
– pojašnjava specifičnosti vođenja djece i mladih u planini
– opisuje posebne psihološke situacije u planini
– navodi načine ponašanja u kriznim situacijama
– navodi primjere ponašanja ljudi u različitim situacijama
– razlikuje način vođenja djece, mladih i odraslih u planini
– uočava posebne psihološke situacije u planini
– razlikuje naćine ponašanja u kriznim situacijama

3.Planine i planinarska infrastruktura

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi planine Crne Gore,
– poznaje geološki sastav i karakteristike planina Crne Gore
– pojašnjava planinarske markacije i putokaze
– poznaje planine Evrope i svijeta
– navodi kategorizaciju planinskih staza
-opisuje planinske puteve i staze
-pojašnjava postupak izrade skice puta
– razlikuje geološki sastav i karakteristike planina
– razlikuje planinarske markacije i putookaze
– daje primjere evropskih i svetskih planina
– analizira kategorizaciju planinarskih staza
– razlikuje planinske puteve i staze
– pravi skicu puta

3. Boravak u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– pojašnjava način upotrebe karte, kompasa, visinomjera, GPS
– opisuje postupak mjerenja razdaljine na visini
– pojašnjava način ucrtavanja tačke na karti
– navodi postupak pripreme izleta, pohoda ili ture uz pomoć karte
– navodi postupak odrđivanja stajališta/odmora
– opisuje način orjentisanja u otežanim uslovima
– poznaje osnovne zakonitosti planinskog podneblja i vremena
– pojašnjava uticaj većih vremenskih promjena na vrijeme u planini
– navodi vrste opasnosti
– pojašnjava izvođenje planinske ture u vrijeme vremenske nepogode
– pojašnjava lokalne vremenske pokazatelje i razvoj vremenske situacije
– poznaje propise o zaštićenim područjima u Crnoj Gori, zaštićenim životinjskim i
biljnim vrstama
– navodi načine pravilnog sortiranja i odlaganja otpada
– pojašnjava pravillno korišćenje karte, kompasa, visinomjera, GPS-a
– vrši ucrtavanje tačke na karti
– navodi primjere opasnosti
– daje primjer izvođenja planinske ture u vrijeme vremenske nepogode
– navodi primjer lokalnih vremenskih pokazatelja i razvoj vremenske situacije

5.Bezbjednost u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi načine osiguranja bezbjednosti na različitim nivoima
– opisuje načine sprečavanja nesreće
– navodi najčešće uzroke nesreće
– pojašnjava preduzimanje mjera u nesreći
– navodi metode rada planiskog vodiča u toku vođenja planinske ture, načine kako voditi i
učiti druge
– navodi fizičke i sportske aktivnosti za osobe sa posebnim potrebama
– pojašnjava mogućnosti uključivanja osoba sa posebnim potrebama u planinske ture
– navodi različite oblike aktivnosti: izleti, taborenja, tečaji, predavanja, planinski susreti
– opisuje postupak pripreme i organizacije izleta
– pojašnjava analizu i vrednovanje izleta
– uočava načine osiguranja bezbjednosti na različitim nivoima
– navodi primjere fizičke i sportske aktivnosti za osobe sa posebnim potrebama
– daje primjere kada je moguće uključivanje osoba sa posebnim potrebama u
planinske ture

6. Organizacija i vođenje planinskih tura

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi planinsku i alpinističku opremu i njenu upotrebu
– pojašnjava postupak pravilne upotrebe opreme za bezbjedno kretanje
– opisuje postupak pravilnog čuvanja i održavanja opreme
– demonstrira postupak pravilne upotrebe opreme za bezbjedno kretanje
– primjenjuje postupak pravilnog čuvanja i održavanja opreme
– navodi pravila bezbjednog kretanja po različitom terenu(kopnu, snijegu idr.)
– pojašnjava upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje
– opisuje vođenje planinara i grupe po različitom terenu(kopnu, snijegu, prelasku preko planinskih potoka i rijeka)
– pojašnjava hodanje sa upotrebom planinarskih štapova
– navodi planinarske čvorove:osmica, ambulatni, podešavajući čvor, lađarski, polulađarski, kravatni, prusikov, osiguravajući čvor
– opisuje izradu sidrišta u suvoj stijeni
– pojašnjava upotrebu alpinističkog pojasa, užeta, navezivanje na uže, osiguranje sa užetom, spuštanje sa užetom
– opisuje kretanje po čeličnom užetu
– opisuje kretanje po fiksiranom užetu
– objašnjava samoosiguranje
– objašnjava osnove penjanja
– objasšnjava pojam bivakovanja i taborovanja
-pojašnjava pripremu i izvođenje za bivakovanje i taborovanje
– demonstrira bezbjedno kretanje po različitom terenu(kopnu, snijegu idr.)
– demonstrira upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje
– demonstrira postupak vođenja planinara i grupe po različitom terenu(kopnu, snijegu, prelasku preko planinskih potoka i rijeka)
– demonstrira hodanje sa štapom
– demonstrira postupak pripreme i izvođenja bivakovanja i taborenja
– razlikuje planinarske čvorove:osmica, ambulatni, podešavajući čvor, lađarski, polulađarski, kravatni, prusikov, osiguravajući čvor
– vrši izradu sidrišta u suvoj stijeni
– demonstrira pravilnu upotrebu alpinističkog pojasa, užeta, navezivanje na uže, osiguranje sa užetom, spuštanje sa užetom
– demonstrira kretanje po čeličnom užetu
– demonstrira kretanje po fiksiranom užetu
– primjenjuje postupak samoosiguranja
– razlikuje bivakovanje i taborovanje
-demonstrira postupak pripreme i izvođenje za bivakovanje i taborovanje

7.Pružanje prve pomoći

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi značaj prve pomoći
– poznaje granice prve pomoći
– opisuje postupak ustanovljavanje smrti i oživljavanje-reanimacija
– opisuje simptome šoka, nesvjestice, malaksalosti
– pojašnjava postupak pružanja prve pomoći kod krvarenja
– pojašnjava postupak pružanja prve pomoći kod preloma kostiju
– opisuje ubode i ugrize
– pojašnjava sunčanicu i toplotni udar
– opisuje simtopme zamora, premora
– opisuje transport unesrećenog u zavisnosti od povrede
– primjenjuje postupak ustanovljavanja smrti i reanimacija
– primjenjuje postupak pružanja prve pomoći kod krvarenja
– primjenjuje postupak pružanja prve pomoći kod preloma kostiju
– razlikuje ubode i ugrize
– razlikuje sunčanicu i toplotni udara
– uočava simtopme zamora, premora
– primjenjuje postupak transporta unesrećenog u zavisnosti od povrede
– poznaje organizaciju i pravila Gorske službe spašavanja
– navodi opremu za pružanje prve pomoći
– pojašnjava pomoć u nesreći na planini
– navodi situacije u kojima se poziva pomoć
– navodi načine uspostavljanja veze sa službama pomoći
– opisuje posatupak pravljenja improvizovanih sredstava za transport povrijeđenog
uočava opremu za pružanje prve pomoći
– pojašnjava pomoć u nesreći na planini
– daje primjer situacije u kojima se poziva pomoć
– demonstrira postupak pravljenja improvizovanih sredstava za transport
________________________________________________________________________________________________________________________

SADRŽAJ PROVJERE: za Planinskog vodiča/kinju B kategorije Vođenje zahtjevne ljetnje planinske ture

Redni br. Predmetene oblasti Način provjere Procentualna zastupljenost sadržaja na testu/praktičnoj provjeri
ukupnog broja bodova
1. Planinar bio-psiho-socijalno biće test 25±5%
2. Boravak u planini test 25±5%
3. Organizacija i vođenje planinske ture test 50±5%
praktična provjera 100%

Predmetne oblasti znanja

1. Planinar bio-psiho-socijalno biće

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– poznaje osnove psihologije vođenja
– opisuje ponašanje ljudi u različitim situacijama
– poznaje različite psihodinamičke procese
– poznaje reagovanja i različite pristupe prema ljudima
– uočava ponašanje ljudi u različitim situacijama
– navodi primjere reagovanja i različitog pristupa prema ljudima

2.Boravak u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi načine orjentacije
– pojašnjava različite načine orjentacije(pomoću kompasa, karte, GPS uređaj i dr.)
– nabraja planinsku i alpinističku opremu potrebnu za zahtjevne planinske ture
– navodi karakteristike i namjenu planinske i alpinističke opreme za zahtjevne
planinske ture
– navodi značaj pravilnog održavanja opreme
– navodi ličnu opremu i ličnu tehničku opremu
– navodi grupnu opremu i grupnu tehničku opremu
– pojašnjava pravilnu upotrebu i održavanje opreme
– pravilno se orjentiše
– navodi primjere za korišćenje različitih načina orjentacije
– uočava planinsku i alpinističku opremu u potrebnu za zahtjevne planinske ture
– pojašnjava postupak pravilnog održavanja opreme
– razlikuje ličnu opremu i ličnu tehničku opremu
– razlikuje grupnu opremu i grupnu tehničku opremu
– pojašnjava postupak pravilne upotrebe i održavanja opreme

3. Organizacija i vođenje planinske ture
Polaznik/ca treba da:
– navodi elemente pripreme zahtjevne planinske ture
– pojašnjava faze pripreme zahtjevne planinske ture
– navodi specifičnosti pripreme i izvođenje zahtjevne planinske ture
– navodi pravila kretanja po različitom terenu
– pojašnjava postupak upotrebe tehničkih sredstava po različitom terenu
– opisuje postupak vođenja manje i veće grupe
– pravi plan pripreme zahtjevne planinske ture
– opisuje postupak vođenja manje i veće grupe
– uočava specifičnosti pripreme i izvođenje zahtjevne planinske ture
– demonstrira pravilno kretanja po različitom terenu
– demonstrira postupak upotrebe tehničkih sredstava po različitom terenu
– demonstrira postupak vođenja manje i veće grupe

___________________________________________________________________________________________________________________________

SADRŽAJ PROVJERE: za Planinskog vodiča/kinju C kategorije Vođenje vrlo zahtjevne ljetnje planinske ture

Redni br. Predmetne oblasti Način provjere Procentualna zastupljenost sadržaja na testu/praktičnoj provjeri
1. Boravak u planini test 50±5%
2. Organizacija i vođenje planinske ture test 50±5%
praktična provjera 100%

Predmetne oblasti znanja

1. Boravak u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– pojašnjava tehnike kretanja po vrlo zahtjevnim planinskim stazama
– nabraja planinarasku i alpinističku opremu potrebnu za izvođenje vrlo zahtjevne
planinske ture
– navodi karakteristike i namjenu planinarske i alpinističe opreme za izvođenje vrlo
zahtjevne planinske ture
– opisuje postupak održavanja planinarske i alpinističke opreme
– navodi ličnu opremu i ličnu tehničku opremu
– navodi grupnu opremu i grupnu tehničku opremu
– pojašnjava pravilnu upotrebu i održavanje opreme
– pravilno koristi planinarasku i alpinističku opremu potrebnu za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture
– uočava planinarsku i alpinističku opremu za izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture
– razlikuje ličnu opremu i ličnu tehničku opremu
– razlikuje grupnu opremu i grupnu tehničku opremu

2. Organizacija i vođenje planinske ture

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi elemente pripreme vrlo zahtjevne planinske ture
– pojašnjava faze pripreme vrlo zahtjevne planinske ture
– navodi specifičnosti pripreme i izvođenje vrlo zahtjevne planinske ture
– pravi plan pripreme vrlo zahtjevne planinske ture
– analizira faze pripreme vrlo zahtjevne planinske ture
– uočava specifičnosti pripreme i izvođenje vrlo zahtjevne planinske turE
_________________________________________________________________________________________________________________________

SADRŽAJ PROVJERE: za Planinskog vodiča/kinju D kategorije Vođenje lake zimske planinske ture

Redni br. Predmetene oblasti Način provjere Procentualna zastupljenost sadržaja na testu/praktičnoj provjeri
1.. Planinar bio-psiho-socijalno biće test 10 ±5%
2. Bezbjednost u planini test 20 ±5%
3. Boravak u planini test 25 ±5%
4. Organizacija i vođenje planinske ture test 25 ±5%
praktična provjera 66,6%
5. Osnove pružanja prve pomoći test 20 ±5%
praktična provjera 33,3%

Predmetne oblasti znanja

1. Planinar bio-psiho-socijalno biće

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi metode podučavanja za kretanje po snijegu
– pojašnjava metode podučavanja za kretanje po snijegu

2. Bezbjednost u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi specifičnosti orjentisanja u sniježnim uslovima
– pojašnjava važnost poštovanja procedura kod opasnosti od sniježnih lavina pri
izboru smjera kretanja
– navodi metode podučavanja za kretanje po snijegu
– pojašnjava specifičnosti pripreme i izvođenja lake sniježne ture
– uočava specifičnosti orjentisanja u sniježnim uslovima
– uočava važnost poštovanja procedura kod opasnosti od sniježnih lavina pri izboru
smjera kretanja
– analizira specifičnosti pripreme i izvođenja lake sniježne ture

3. Boravak u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi faktore koji utiču na bezbjednost u planini u zimskim uslovima
– pojašnjava načine prevazilaženja kriznih situacija
– uočava faktore koji utiču na bezbjednost u planini u zimskim uslovima
– navodi različite načine za prevazilaženje konfliktnih situacija

4. Organizacija i vođenje planinske ture

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi pravila kretanja po snijegu
– opisuje postupak upotrebe tehničkih sredstava na snijegu
– opisuje postupak pravilnog kretanja i upotrebe tehničkih sredstava po različitim
vrstama snijega
– pojašnjava način gaženja po snijegu
– opisuje način upotrebe krplji
– pojašnjava postupak upotrebe cepina i dereza
– pojašnjava postupak pripreme za taborovanje u snijegu
– primjenjuje pravila kretanja po snijegu
– pravilno upotrebljava tehnička sredstva na snijegu
– primjenjuje postupak pravilnog kretanja i upotrebe tehničkih sredstava po različitim
vrstama snijega
– primjenjuje postupak pravilnog kretanja i upotrebe tehničkih sredstava po različitim
vrstama snijega
– na pravilan način gazi po snijegu
– na pravilan način upotrebljava krplje
– pravilno koristi cepin i derez
– pojašnjava postupak pripreme za taborovanje u snijegu

5. Osnove pružanja prve pomoći

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– opisuje način postupanja u slučaju nesreće
– opisuje ozebline, smrzavanje, podhlađivanje
– navodi postupak prve pomoći licu zatrpanom u lavini
– navodi tipična sredstava spašavanja u zimskim uslovima
– pojašnjava postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje
– opisuje postupak improvizovanog transporta
– pravilno izvodi postupak u slučaju nesreće
– demonstrira postupak prve pomoći u slučaju
– primjenjuje postupak prve pomoći licu zatrpanom u lavini
– navodi primjere tipičnih sredstava spašavanja u zimskim uslovima
– primjenjuje postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje
______________________________________________________________________________________________________________________________

SADRŽAJ PROVJERE: za Planinskog vodiča/kinju E kategorije Vođenje zahtjevne zimske planinske ture

Redni br. Predmetene oblasti Način provjere Procentualna zastupljenost sadržaja na testu/praktičnoj provjeri
1. Boravak u planini test 50 ±5%%
2. Organizacija i vođenje planinske ture test 50 ±5%
praktična provjera 100%

Predmetne oblasti znanja

1. Boravak u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– pojašnjava tehnike kretanja na zahtjevnim zimskim stazama
– navodi primjere tehnike kretanja na zahtjevnim zimskim stazama

2. Organizacija i vođenje planinske ture

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi specifičnosti pripreme i izvođenja zahtjevne zimske planinskee ture
– uočava specifičnosti pripreme i izvođenja zahtjevne sniježne ture
– priprema i izvodi zahtjevnu zimsku planinsku turu
________________________________________________________________________________________________________________________

SADRŽAJ PROVJERE: za Planinskog vodiča/kinju G kategorije Vođenje lake turne skijaške planinske ture

Redni br. Predmetne oblasti Način provjere Procentualna zastupljenost sadržaja na testu/praktičnoj provjeri
1.. Planinar bio-psiho-socijalno biće test 15 ±5%
2. Poznavanje planine i planinska infrastruktura test 10 ±5%
3. Bezbjednost u planini test 15 ±5%
4. Boravak u planini test 25 ±5%
5.. Organizacija i vođenje planinske ture test 25 ±5%
praktična provjera 66,6%
6. Osnove pružanja prve pomoći test 10 ±5%
praktična provjera 33,3%

Predmetne oblasti znanja

1. Planinar bio-psiho-socijalno biće

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi metode podučavanja kretanja na skijama
– uočava značaj podučavanja kretanja na skijama

2. Poznavanje planine i planinske infrastrukture

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– poznaje planinsku prirodu
– poznaje načine zaštite prirode

3.Bezbjednost u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi opasnosti pri turnom skijanju
– navodi opasnosti u sniježnim predjelima
– uočava opasnosti pri turnom skijanju
– uočava opasnosti u sniježnim predjelima

4. Boravak u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi tehnike kretanja u sniježnim uslovima sa skijama i bez njih
– pojašnjava upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu
– poznaje osnove skijanja
– navodi različite elemente skijanja
– pojašnjava upotrebu turnih vezova
– opisuje tehnike kretanja u sniježnim uslovima sa skijama i bez njh
– opisuje upotrebu tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu

5. Organizacija i vođenje planinske ture

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi turno smučarsku i ličnu opremu
– pojašnjava namjenu turno smučarske i lične opreme
– navodi pravila upotrebe opreme
– opisuje postupak održavanja opreme
– pojašnjava postupak kretanja sa skijama po snijegu
– pojašnjava postupak tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu
– opisuje vođenje pojedincaa ili grupe po snijegu sa skijama ili bez njih
– opisuje način transporta skijaške opreme
– navodi razlike običnog i turnog skijanja
– opisuje načine pravilnog pada
– pojašnjava način donošenja odluke smjera skijanja po različitim vrstama snijega
– uočava turno smučarsku i ličnu opremu
– pravilno koristi opremu
– pravilno održava opremu
– primjenjuje postupak kretanja sa skijama po snijegu
– primjenjuje postupak tehničkih sredstava za kretanje i osiguranje u snijegu
– vodi pojedinca ili grupu po snijegu sa skijama ili bez njih
– na pravilan način organizuje transport skijaške opreme
– uočava razlike običnog i turnog skijanja
– demonstrira načine pravilnog pada
– na pravilan način donosi odluku smjera skijanja po različitim vrstama snijega

6. Osnove pružanja prve pomoći
Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– poznaje simptome sniježnog slepila
– navodi postupak prve pomoći licima zatrpanim u lavini
– opisuje postupak traženja unesrećenog u lavini
– opisuje postupak traženja unesrećenog u lavini pomoću lavinske sonde
– navodi tipična sredstava spašavanja u zimskim uslovima
– pojašnjava postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz kotrišćenje
turne skijaške opreme
– opisuje postupak improvizovanog transporta
– primjenjuje postupak pružanja prve pomoći licima zatrpanim u lavini
– demonstrira postupak traženja unesrećenog u lavini
– demonstrira postupak traženja unesrećenog u lavini pomoću lavinske sonde
– demonstrira upotrebu tipičnih sredstava spašavanja u zimskim uslovima
– primjenjuje postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz korišćenje turne skijaške opreme
– demonstrira postupak imrovizovanog transporta
_____________________________________________________________________________________________________________________________

SADRŽAJ PROVJERE: za Planinskog vodiča/kinju H kategorije Vođenje zahtjevne turne skijaške planinske ture

Redni br. Predmetne oblasti Način provjere Procentualna zastupljenost sadržaja na testu/praktičnoj provjeri
1.
Boravak u planini test 50 ±5%
2. Organizacija i vođenje planinske ture test 50 ±5%
praktična provjera 100%

Predmetne oblasti znanja

1. Boravak u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– pojašnjava tehnike skijanja i kretanja po vrlo zahtjevnim planinskim terenima i
lednicima
– opisuje načine postavljanja osiguranja na skijaškoj turi
– navodi primjere tehnike skijanja i kretanja po vrlo zahtjevnim planinskim terenima i lednicima
– uočava značaj osiguranja mjesta na turi

2. Organizacija i vođenje planinske ture

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:
– navodi postupak pripreme i vođenja zahtjevnih i vrlo zahtjevnih turno skijaških i planinskih tura
– vodi zahtjevne i vrlo zahtjevne turno skijaške planinske ture
___________________________________________________________________________________________________________________________

SADRŽAJ PROVJERE: za Planinskog vodiča/kinju I kategorije Vođenje lake ledničke ture

Redni br. Predmetne oblasti Način provjere Procentualna zastupljenost sadržaja na testu/praktičnoj provjeri
1.
Boravak u planini test 50±5%
2. Organizacija i vođenje planinske ture test 25 ±5%
praktična provjera 66,6%
3. Osnove pružanja prve pomoći test 25 ±5%
praktična provjera 33,3%

Predmetne oblasti znanja

1. Boravak u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– navodi vrste ledničkih staza
– pojašnjava vrste ledničkih staza
– nabraja opremu koja je potrebna za izvođenje lakih ledničkih tura
– pojašnjava namjenu opreme za ledničke ture
– opisuje postupak održavanja opreme za ledničke ture
– opisuje postupak održavanja opreme za ledničke ture
– razlikuje vrste ledničkih staza
– opisuje postupak upotrebe opreme za izvođenje ledničkih tura

2. Organizacija i vođenje planinske ture

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– pojašnjava tehniku kretanja po ledniku sa upotrebom dereza i cepina
– navodi vrste osiguranja i načine postavljanja osiguranja na ledniku i kombinovanoj stazi
– pojašnjava tehnike vađenja iz ledničkih pukotin
– vodi lake ture po označenim i djelimično neooznačenim ledničkim stazama
– vodi lake ture po neoznačenim ledničkim stazama
– vodi ture po kombinovanim stazama(led i stijena

3. Osnove pružanja prve pomoći
Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– opisuje postupak pružanja prve pomoći povrijeđenim članovima u ledničkim turama
– demonstrira postupak pružanja prve pomoći povrijeđenim članovima u ledničkim
turama
_____________________________________________________________________________________________________________________________

SADRŽAJ PROVJERE: za Planinskog vodiča/kinju F kategorije Vođenje lake penjačke ture

Redni br. Predmetne oblasti Način provjere Procentualna zastupljenost sadržaja na testu/praktičnoj provjeri
1. Poznavanje planine i planinska infrastruktura test 15 ±5%
2. Boravak u planini test 30 ±5%
3. Organizacija i vođenje planinske ture test 30 ±5%
praktična provjera 66,6%
4. Osnove pružanja prve pomoći test 25 ±5%
praktična provjera 33,3%

Predmetne oblasti znanja

1. Poznavanje planine i planinske infrastrukture

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– pojašnjava postupak izrade i postavljanja bivaka u penjačkom smjeru
– navodi težinske kategorije penjačkih smjerova po ljestvici UIAA
– demonstrira postupak izrade i postavljanja bivaka u penjačkom smjeru
– ocjenjuje težinsku kategoriju penjačkog smjera po ljestvici UIAA

2. Boravak u planini

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– poznaje međunarodne standarde za ocjenjivanje alpinističkih smjerova
– nabraja opremu koja je potrebna za izvođenje penjačkih tura
– pojašnjava namjenu opreme za penjačke ture
– opisuje postupak održavanja opreme za ledničke ture
– poštuje međunarodne standarde za ocjenjivanje alpinističkih smjerova
– opisuje postupak upotrebe opreme za izvođenje penjačkih tura

5. Organizacija i vođenje planinske ture

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– pojašnjava postupak vođenja dužih penjačkih smjerova u suvoj stijeni, snijegu, ledu,
kombinovano i u zaleđenim slapovima
– pojašnjava način procjene smjera u skladu sa međunarodnom kategorizacijom
– navodi tehnike penjanja , uz korišćenje adekvatne opreme na dužim smjerovima u
suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima
– vodi duže penjačke smjerove u suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u
zaleđenim slapovima
– vrši procjenu kategorije smjera u skladu sa međunarodnom kategorizacijom
– demonstrira tehnike penjanja uz korišćenje adekvatne opreme na dužim smjerovima
u suvoj stijeni, snijegu, ledu, kombinovano i u zaleđenim slapovima

6. Osnove pružanja prve pomoći

Ishodi učenja
Polaznik/ca treba da:

– opisuje postupak pružanja prve pomoći licima povrijeđenim u penjačkoj turi
– opisuje postupak spašavanja povrijeđenog u penjačkom smjeru
– navodi tipična sredstava spašavanja u penjačkim
– pojašnjava postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz kotrišćenje
penjačke opreme
– opisuje postupak improvizovanog transporta
– demonstrira postupak pružanja prve pomoći licima povrijeđenim u penjačkoj turi
– demonstrira postupak spašavanja unesrećenog u penjačkom smjeru
– demonstrira upotrebu tipičnih sredstava spašavanja u penjačkim smjerovima
– primjenjuje postupak izrade improvizovanih sredstava za spašavanje uz korišćenje
penjačke opreme
– demonstrira postupak imrovizovanog transporta
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. ORGANIZATOR PROVJERE

Da bi organizator obrazovanja bio organizator provjere mora ispuniti određene tehničke uslove.
a) Što se tiče uslova za sprovođenje teorijskog dijela ispita, gdje se ispit realizuje putem izrade testa, potrebno je ispoštovati sljedeće zahtjeve:

1. U ispitnom prostoru treba da bude onoliko klupa koliko ima kandidata (po pravilu do 15). Ako postoje opravdani razlozi, u ispitnom prostoru može biti više kandidata, o čemu odlučuje Ispitni centar.
2. Mora se voditi računa da između klupa bude dovoljno prostora. Razmak između klupa mora biti najmanje 1 m.
3. Ispitne prostorije treba da su opremljene zidnim satom i jednim ili dva stola, koji će poslužiti za ispitni materijal i stvari koje kandidati budu odlagali (odjeću, knjige, mobilne telefone…).

Na sam dan ispita dodatno treba:
1. Ispitni prostor pripremiti i zaključati jedan sat prije početka ispita.
2. Radne površine klupa moraju biti čiste (neispisane).
3. Sa zidova prostorija treba ukloniti sve što bi skretalo pažnju učenika (postere, crteže i slično), a u vezi je sa sadržajima koji se polažu.

b) Uslovi koje treba da ispunjava organizator provjere za sprovođenje praktičnog dijela ispita
navedeni su u tabeli:

STANDARD PROFESIONALNE OPREME ZA OSPOSOBLJAVANJE SPASILACA/ICA NA SKI STAZAMA

NAZIV OPREME

Lična oprema
1. Statičko uže(10,5mm) 60m
2. Dinamičko uže(10,5mm)60m i Dinamičko uže(9mm) 60m
3. Gurtne
4. Prusik (5mm)50m
5. Pojas sjedeći podesivi
6. Pojas grudni
7. Alpinistički šlem
8. Karabiner HMS
9. Osmica
10. Žimar
11. Klin(horizontalni, vertikalni, dijagonalni)
12. Ledni klin
13. Piketi(klinovi za snijeg)
14. Dereze
15. Cepini
16. Ekspedicijski šator
17. Ekspedicijsko kuvalo
18. Lavinska sonda
19. Lopata za snijeg
20. Radio stanica
21. Turne skije-sa turno vezovima
22. Štapovi za hodanje
23. Cipele za turno skijanje
24. Cipele za planianrenje i penjačke uspone
25. Kompleti za osiguravanje
26. Kompleti za prvu pomoć

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.