Izvještaj o radu za 2010. sa planom rada za 2011. godinu

U godini koja je na izmaku, naš Klub je ostvario značajne rezultate, opravdao svoje postojanje, zacrtanu misiju i ciljeve. Iako brojčano mali i mlad klub, uspjeli smo da se nametnemo u planinarskoj i sportskoj porodici glavnog grada i Crne Gore. Za godinu dana smo uspjeli da izgradimo poziciju koja nam omogućava da ni jedna ozbiljnija priča o crnogorskom planinarstvu ne može proteći bez našeg imena.

Administrativni poslovi:

Tokom 2010.godine održali smo 5 zvaničnih sjednica Upravnog odbora, tri neformalna sastanka i više dogovornih sastanaka. Sastajali smo se kad god je bilo potrebe za tim, sastanci su bili konstruktivni i efikasni, i uvijek sa kvorumom, što svjedoči o ozbiljnosti i odgovornosti članova UO. Sa svakog sastanka imamo zapisnik, a sastanci se obavljaju po potrebnoj formi, tako da imamo urednu arhivu Kluba.

Na samom početku godine utvrdili smo plan akcija za 2010. godinu i usvojili logo Kluba koji je prepoznatljiv i ima potrebne karakteristike: simboliku, jednostavnost i orginalnost. Otvorili smo mailing listu članova UO, čime je elektronska komunikacija među nama pojednostavljena. Učestvovali smo sa dogovorenim projektima na svim konkursima za raspodjelu sredstava. Na žalost, iako su naši projekti bili dominantni i po značaju i po formi, uspjeli smo da dobijemo određena sredstva samo na konkursu Skupštine CG, što nam je omogućilo da 6 naših članova učestvuje u  ekspediciji “Alpi 2010”.

Podnijeli smo zahtjev za prijem u Planinarski savez Crne Gore u skladu sa Statutom ove organizacije i postali punopravan član.

Na 4. sjednici UO ostavku na članstvo u ovom organu podnio je Miloš Pavićević, obrazloživši je velikim obavezama u klubovima MAK i OCP. Na sledećoj sjednici UO, za člana UO jednoglasno je izabran Duško Bošković.

Akcije

Od planom predviđenih akcija nije realizovano 7 tura. Dogovoreno je da se nerealizovane akcije prenesu u narednu godinu. Međutim, članovi našeg kluba su bili veoma aktivni, tako da smo imali veliki broj akcija izvan onih predviđenih planom, koje nas sigurno svrstavaju u red najaktivnijih planinarskih klubova u 2010 godini u Crnoj Gori. Više akcija nije registrovano u formi izvještaja, pa u narednoj godini ostaje zadatak obaveznog pisanja izvještaja sa svake organizovane ture, kako ni jedna nebi ostala nezabilježena.

Sa 22 vikend akcije imamo izvještaje, koji su postavljeni i na naš sajt i facebook grupu. Ako bi računali i akcije koje nismo obuhvatili izvještajima taj broj je preko 45 akcija.

Od 09.do 21. jula smo organizovali ekspediciju “Alpi 2010”. Činjenica da je 14 planinara iz drugih klubova učestvovalo na ovoj ekspediciji, kao i 6 iz našeg Kluba, govori o povjerenju koji naš klub uživa. Obzirom da je ekspedicija bila veoma uspješna, da smo izvršili uspone na najviši vrh Austrije Grosglokner, Italije Gran Paradiso, Francuske Mont Blan i najatraktivniji vrh Slovenije Jalovec, za ukupno 10 dana, naš Klub je izgradio poziciju lidera u CG u ekspedicionizmu. Taj trend treba nastaviti u narednom periodu. Obzirom da je ova ekspedicija bila promotivne prirode, usmjerena na popularizaciju Kluba, naredne ekspedicije treba organizovati na komercijalnoj osnovi, i to treba da bude jedan od vidova finansiranja Kluba.

U aprilu je na svečanosti proglašenja najboljih sportista opštine Danilovgrad u 2009. godini, generalni sekretar Kluba dobio plaketu “Podvig godine” što je još jedno priznanje našem Klubu.

Ostale aktivnosti

Godišnjicu postojanja kluba obilježili smo akcijom sadnje borova u krugu Streljačkog centra Ljubović, u saradnji sa JP Zelenilo. Dogovorena je akcija dobrovoljnog davanja krvi, koja se treba realizovati u narednom periodu. Napravljena je kutija i pečat za vrh Pasjak na Kučkim planinama. Ostaje nam obaveza da kutiju postavimo na ovaj vrh prvom prilikom, odnosno, kada to vremenske prilike dozvole. Na kutiji je postavljena pločica sa adresom našeg sajta, što je jedan od dobrih vidova promocije Kluba.

Takođe, napravili smo adekvatnu peć za alpinistički bivak u Velikoj Kalici, koja predstavlja naš doprinos rekonstrukciji ovog omiljenog objekta za sve posjetioce Durmitora. Takođe, zadatak za naredni period je da iznesemo ovu peć i postavimo je u za to namijenjeni prostor, što će doprinijeti ugodnijem boravku svim planinarima u zimskim uslovima u bivaku.

Uspostavljeni su novi kontakti i unaprijeđeni stari sa klubovima u regionu. Dogovoreno je i potpisivanje Povelje o saradnji sa Visokogorcima Srbije, koje će se obaviti u prvim mjesecima naredne godine. Realizovan je i sastanak sa Amasadorom za sport Evropske unije na kom su razmatrani modaliteti saradnje i mogućnosti povezivanja sa najpoznatijim organizacijama iz domena visokogorskog planinarenja i alpinizma u Evropi.

Naš Klub je bio aktivan i u procesu donošenja akata iz oblasti planinarenja. Naše primjedbe na Nacrt Zakona o sportu su proslijeđene COK-u i Upravi za sport. Učestvovali smo na sastanku u Ministarstvu turizma na kojem je utvrđivan Nacrt Uredbe o bližim uslovima za vršenje turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti. Takođe, zastupljeni smo u radnoj grupi koja će se u narednom periodu baviti izradom propisa za sticanje zvanja Gorski spasilac i Planinarski vodič.

Marketinška i medijska promocija

U prethodnom periodu je dosta učinjeno na marketinškoj i medijskoj promociji našeg Kluba što je doprinijelo (pored rezultata) da se za naš klub zna izvan granica Crne Gore. Iako su sredstva Kluba bila ograničena i usmjerena na tačno određene akcije (prije svega ekspediciju “Alpi 2010.” i izradu sajta), ipak smo uspjeli da napravimo niz stvari koje su popularisale naš Klub. Napravili smo marame za članove Kluba koje se nose na turama, kao i za poklon našim prijateljima, ušivače sa logom Kluba, majice za sve učesnike ekspedicije na Alpe, zastave i kontigent naljepnica sa logom i adresom sajta. Obezbijeđena su sredstva i za izradu promotivnih majica sa logom i adresom sajta.

Medijski smo bili veoma prisutni. Slobodno možemo konstatovati da smo u medijima najprisutniji planinarski klub u Crnoj Gori.      

 Naša ekspedicija na Alpe je propraćena u svim dnevnim novinama sa više tekstova. U Pobjedi je ta akcija predstavljena velikom reportažom na duplerici i fotografijama u boji. Svaki tekst koji su dali učesnici ove ekspedicije iz drugih klubova značio je i našu promociju kao organizatora ekspedicije. Tekstovi o toj ekspediciji objavljeni su i u časopisima “Gorske staze” i “Renome” za koje pišu naši članovi. Ekspedicija je najavljena i putem gostovanja na televizijama, a takođe i njeni rezultati nakon povratka.

Povodom ljetošnjih nesreća koje su se desile u crnogorskim planinama, putem medija smo savjetovali sve planinare koje dolaze u naše planine, posebno početnike, o pravilima ponašanja i obavezama kako bi se rizik sveo na nivo kontrolisanog.

Godišnjica osnivanja Kluba, takođe je medijski propraćena, kojom prilikom smo podsjetili javnost na naše rezultate i planove za naredni period.

Jedini smo klub u Cnoj Gori koji je simbolično obilježio Međunarodni dan planina 11.decembar, što je rezultiralo i medijskim nastupom na Tv Vijesti gdje je govoreno o značaju planina, njihovoj zaštiti i problemima u valorizaciji planinskih potencijala Crne Gore.

 Knjiga Milana Radovića “Nebeske note” koja govori o našim usponima na Alpe, Ande, Kavkaz i Himalaje izlazi iz štampe u januaru, i to će biti prilika da se dodatno promoviše naš Klub.

Internet prezentacije

Aktivnosti našeg kluba se mogu pratiti i na internetu. Facebook grupa broji oko 340 članova, i redovno se postavljaju informacije, izvještaji i fotografije.

            Od nedavno smo startovali sa svojim sajtom na adresi: www.visokogorcicg.com

 Sajt sadrži izvještaje sa naših vikend akcija kao i svih ekspedicija u kojima su učestvovali naši članovi, ne samo od osnivanja Kluba već i ranije kroz druge klubove ili samostalno, obzirom da su sve te ekspedicije izvedene ličnim zalaganjem i aktivnostima naših članova.

Sajt sadrži i niz korisnih informacija kako za sve ljubitelje planina i planinarskih disciplina, kako početnike, tako i iskusne visokogorce. Kako smo sa ovim vidom prezentacije krenuli odnedavno, u narednom periodu ćemo upotpuniti njegov sadržaj kao i dizajn. Obezbijedili smo i bogat sadržaj stranica posvećenih crnogorskim planinama, i kad bude postavljen, biće to najbolja prezentacija crnogorskih planina na našim prostorima. Čeka nas zadatak postavljanja značajnog broja foto galerija i video sadržaja. Možemo reći da je naš sajt jedan od najažurnijih u CG kada su u pitanju internet prezentacije planinarskih organizacija.

Pokretanje web prezentacije omogućeno je uz pomoć pokrovitelja našeg sajta Turističke agencije “Explorer” iz Kolašina.

Zaključak

Samo za nešto više od godinu dana postojanja, uspjeli smo da izgradimo imidž organizovanog i uspješnog kluba i da se izborimo za zavidnu poziciju ne samo u Crnoj Gori već i u regionu. Svjedoče to mnogi kontakti ozbiljnih klubova i planinara-visokogoraca i alpinista iz regiona. Brojem realizovanih akcija, sigurno smo u samom vrhu među crnogorskim klubovima, a po doprinosu promociji planinarstva i zdravih stilova življenja zauzimamo lidersku poziciju. Takođe, da se imamo čime podičiti, svjedoči činjenica da je na našim akcijama uvijek bilo planinara iz drugih klubova, kao i samostalnih planinara, kao i to da je ekspedicija na Alpe bila najbrojnija visokogorska ekspedicija organizovana u Crnoj Gori.

Ozbiljnosti i imidžu Kluba doprinosi činjenica da organe upravljanja čine dokazani planinari, ljudi sa visokim obrazovanjem i ljudi društveno odgovorni, koji su uspješni i u drugim sferama društvenog života.

Svi članovi Upravnog odbora su dali svoj doprinos u popularizaciji i uspjesima našeg Kluba, i zato ne treba nikoga posebno izdvajati. Neko je dao veći doprinos u administrativnim poslovima (u skladu sa Statutarnim ovlašćenjima), drugi je organizovao najveći broj akcija, treći je izradio predmete koji će doprinijeti boljoj planinarskoj infrastrukturi, četvrti je obezbijedio sredstva za marketing i web prezentaciju, i tako redom.

Na žalost, u pogledu približavanja institucijama koje se bave razvojem sporta, kako u Glavnom gradu tako i državi, nijesmo dostigli potreban nivo koji bi bio u rangu naših rezultata i koji bi animirao institucije da prate kako finansijskom tako i drugim vidovima podrške naše aktivnosti. Tome je doprinio, prije svega, nečuven odnos rukovodstva Planinarskog saveza koje je uložilo sve svoje kapacitete da nam zatvori vrata kod svih institucija i ozbiljnih sponzora. Kako nas u potpunosti nisu uspjeli spriječiti u realizaciji naših planova, prije svih prvog uspješnog uspona crnogorskih planinara na vrh viši od 8000 metara, neodgovorno rukovodstvo Planinarskog saveza na čelu sa predsjednikom učinilo je sve da ove rezultate ospori i prikaže kao privatni rezultat pojedinaca.

Nadamo se da će novo rukovodstvo Planinarskog saveza, koje je nedavno izabrano uz podršku i našeg Kluba, u ovu oblast uvesti kriterijume primjerene sportu i planinarstvu, poštovanje svakog rezultata, i ujednačen odnos prema klubovima i planinarima, što će doprinijeti uspješnijem funkcionisanju i našeg Kluba i crnogorskog planinarstva u cjelini. Apsolutnu podršku za uspostavljanje zdravih odnosa između klubova, planinara i institucija, Planinarski savez i svi klubovi imaće u Visokogorcima Crne Gore.

 PLAN AKTIVNOSTI ZA 2011. GODINU

 Pored akcija i ekspedicija predviđenih Planom za 2011. godinu (koji čini sastavni dio ovog Plana), naš Klub će u narednoj godini realizovati i druge aktivnosti:

  • Doprinos izgradnji planinarske infrastrukture u Crnoj Gori (postavljanje kutija sa pečatima vrhova i upisnim knjigom; postavljanje sigurnosnih sajli i ferata, najprije na Podskim vrhovima u Moračkim planinama, potom i drugdje u zavisnosti od raspoloživih sredstava i u dogovoru sa Planinarskim savezom; markiranje staza; pokretanje akcije za izgradnju alpinističkog bivaka na planinskom lokalitetu naše opštine, itd);
  • Organizovati tabor visokogoraca “Prokletije 2011”, sa ciljem zimskog uspona na Očnjak i Karanfile;
  • Organizovati stručno osposobljavanje članova;
  • Razvijati saradnju sa klubovima iz regiona, učestvovati u njihovim akcijama i pružati domaćinstvo u našim planinama;
  • Sprovoditi konstantne i različite marketinške i medijske akcije sa ciljem popularizacije našeg Kluba i crnogorskog planinarstva;
  • Raditi na nabavci klupske opreme;
  • Izraditi strategiju i dugoročne ciljeve našeg Kluba.

 

Generalni sekretar                                                                                   Predsjednik

Milan Radović                                                                                       Dragan Bulatović

One comment on “Izvještaj o radu za 2010. sa planom rada za 2011. godinu

  1. Milos says:

    Svaka cast, samo tako nastavite. Zelimo vam svu srecu, i srecni vam predstojeci preznici ;))

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.