Kako pobijediti sebe

aU prepunom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Podgorici, generalni sekretar našeg kluba Milan Radović održao je predavanje na temu: „Kako pobijediti sebe“. Radović je studentima govorio o tome kako kroz alpinizam pomjera granice sopstvenih mogućnosti, o samospoznaji kao najvažnijem faktoru za otkrivanje mogućnosti i afiniteta, o ljubavi koja je na granici racionalnog i iracionalnog, o tome kako kroz neprolaznu i vječnu estetiku prirode čovjek može oplemeniti sebe i postati bolji.Studenti su imali jedinstvenu priliku da kroz priču o hodanju po tankoj liniji između života i smrti nauče važnu životnu lekciju o izazovima i savladavanju prepreka koje nam život nameće.

O tome kako se gradi put do uspjeha i cilja u najsurovijim uslovima, o tome kako se stiču znanja, iskustva i kompetencije za savladavanje najvećih izazova, o procjeni objektivnih i subjektivnih prepreka na tom putu, o kontrolisanju rizika, o ovladavanju strahom i mnogim drugim životno važnim stvarima kojem su visoke planine naučile autora knjige „Nebeske note“ studenti su slušali tokom predavanja koje je trajalo 1,5 h. Više postavljenih pitanja je znak da je mladim ljudima bila zanimljiva ova tema i da je njihov profesor Srđan Vukčević napravio dobar izbor teme i predavača.

Članovi našeg Kluba, ljudi sa bogatim planinarskim iskustvom će i dalje stajati na raspolaganju za slične teme i predavanja đacima i studentima jer je jasno da iskustvo i uspjeh ništa ne znače ako se ne podijele sa drugima i ako ne doprinesu opštem dobru i motivaciji mladim ljudima da se uhvate u koštac sa izazovima i svojim snovima.

Predavanje na ekonomskom

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.