Komovi, septembar 2010.

Komovi su čarobna planina.Svaki uspon na neki od njegovih vrhova, svaka staza, svaki kutak su svaki put novi, lijepi, nestvarni. Posebno impresionira to što je pristup ovoj planini vrlo povoljan i što se njeni vrhovi mogu peti sa različitih strana, sa raznih katuna kojima obiluju padine ove planine. Ovoga puta smo se odlučili za Carine i penjanje dva vrha koji i nisu tako često posjećeni…

Planina: Komovi

Vrh:Rogamski vrh 2303 mnv i Suvovrh 2211 mnv

Datum: 04.05.09.2010

Ekipa: Ana Mijušković, Milijana Đeković, Igor Stojović, Aleksandar Đajić, Boris Čelebić

Od Veruše pud Opasanice pa na Carine, stižemo za dana, širimo šatore, pogled vrhunski. Sprema se čorba, noć hladna, jutro još gore. Temperatura ne veća od nule, Stoju zamrzli detalji po šatoru, a Đaja jedva preteko u vojnoj vreći. Idemo na Suvovrh pa Rogamski vrh, hladno je, bez kape i rukvica se ne može, duva jak vjetar. Stalno oko nas neki oblaci ali razmaknu se ponekad taman koliko da slikamo. Posle ove golgote dvije ure grijanja i ležanja na sunce na katunu Carine. Povrtak preko Vučijeg potoka i svaćanje na katun Krivodoljski i Širokar Ljakovića kod Sima na Kačamak.

 Boris Čelebić

Komovi, septembar 2010.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.