Pješačka tura za klijente Kakricke gore

Saradnja između našeg kluba i Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica nastavljena je organizovanjem pješačke ture za klijente ove ustanove. Tura je realizovana 01. aprila 2019. od Brajića do Manastira Praskavica. U organizaciji i učešću učestvovali su predstavnici NVO NA (“Anonimni Narkomani”) i NVO CAZAS.

Klijenti koji su na rezidencijalnom i nerezidencijalnom tretmanu imali su priliku da borave u prirodnom okruženju i upoznaju se sa osnovnim pravilima planinarenja. Ova i slične ture, dio su redovnih aktivnosti i sadržaja koje periodično sprovodimo u cilju resocijalizacije klijenata. Na ovaj način JU kakaricka gora klijente usmjerava i ukazuje im na zdrave i funkcionalne načine korišćenja slobodnog vremena, kao i na značaj jačanja timskog duha, saradnje i tolerancije.

Izleti, pješačke ture, sportski turniri povoljno djeluju na jačanje motivacije kod klijenata. Promjena okruženja i boravak u prirodi utiču na formiranje zdravih navika koje su u skladu sa novim životnim stilom, funkcionalnijim i adekvatnijim, koji klijenti grade u cilju postizanja ponovne i potpune socijalne integracije.

Naš klub izražava zadovoljstvo što može dati doprinos jednoj humanoj misiji i na taj način dograđivati već prepoznatljiv imidž društveno odgovorne organizacije.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.