Plan akcija za 2014. godinu

IMG_2080Donosimo Plan akcija za 2014. godinu. Plan je podložan izmjenama. Zainteresovani za neku od naših akcija mogu da nam se jave kako bi dobili dodatne informacije.

R.br.

Akcija

Datum

Vodič

JANUAR

Prokletije-doček nove godine

01.-04.

Rumija

04.

Milan Radović

Maganik

08.

Dragan Bulatović

Hajla (memorijal Safet Mavrić Ćako)

11.-12.

Dušan Bošković

Maglič, Crna planina

25.-26.

Boris Čelebić

                                           FEBRUAR

Prekornica (PSK Prekornica)

07.-09.

Zoran Prljević

Moračko Gradište, iz G.Lipova

15.

Dragan Bulatović

Noć punog mjeseca (PD Subra)

14.-16.

Milan Radović

Maja Harapit

21.-23.

Boris Čelebić

MART

Bjelasički maraton

01.

Dragan Bulatović

Trem-Suva planina

01.-03.

Boris Čelebić

Prokletije, Očnjak (memorijal Zvonko Blažina)

06.-08.

Milan Radović

Bioč, Vrsta (iz Mratinja)

13.-16.

Zoran Prljević

Komovi

28.-30.

Aleksandar Đajić

APRIL

Jalovec (Julijske Alpe)

04.-06.

Milan Radović

Tabor Visokogoraca “Prokletije 2014.”

11.-13.

Milan Radović

Bablji zub (na Veliki petak)

18.

Dragan Bulatović

MAJ

Maganik (markiranje staza)

01.-02.

Dragan Bulatović

Durmitor (Bobotov kuk, Bandijerna)

09.-11.

Dušan Bošković

Prokletije (Valbona Brijaset Hekurave)

20.-15.

Boris Čelebić

JUN

Prokletije (Karanfili)

06.-08.

Dušan Bošković

Treskavica, Visočica

20-23.

Boris Čelebić

Maganik (markiranje staza)

27.-29.

Dragan Bulatović

JUL

Prokletije, Maja Škeljzen

04.-06.

Boris Čelebić

Prokletije (Thethi, Bošit, Kakije)

11.-15.

Boris Čelebić

AVGUST

Kanjon Drage i Ljubišnja

01.-03.

Tanja Pavličić

Durmitor (Međed, grebenska tura)

08.-10.

Dušan Bošković

Kučke planine (Pasjak, Surdup, Štitan)

16.-17.

Slavo Šarić

Durmitor-Pivska pl.-Maglić-Trnovačko jezero

22.-26.

Milan Radović

SEPTEMBAR

Maganik (markiranje staza)

06.-07.

Dragan Bulatović

Velebit

12.-14.

Milan Radović

Prenj (Zelena glava)

19.-21.

Milan Radović

Sinjajevina (Jablanov vrh)

27.-28.

Dušan Bošković

OKTOBAR

Zelengora

03.-05.

Zoran Prljević

Vučji zub (Susreti PD Vučji zub)

10.-12.

Aleksandar Đajić

Prokletije (Boge, Maja That)

17.-19.

Boris Čelebić

NOVEMBAR

Rtanj

01.-02.

Milan Radović

Konjuh (BiH)

07.-09.

Marko Rešetar

DECEMBAR

Lovćen (Kotor-Štirovnik)

06.

Savić Glendža

                                     EKSPEDICIJE

1.

Karstenz Pyramid

23.11.-15.12.

Dragan Bulatović

2.

Akonkagva

02.02.-25.02.

Aleksandar Đajić

3.

Alpi

Jul

Milan Radović

KANJONI

1.

Škurda

Maj

2.

Međurečka rijeka

Jun

3.

Nožica

Jun

4.

Nevidio

Avgust

5.

Grlja

Septembar

SPELEOLOGIJA

1.

Trnovo 2014. (International speleodiving expedition)

Ljeto

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.