Poništena Odluka o raspodjeli sredstava od igara na sreću za 2011.

227672_10151254916193985_1242513800_nUpravni sud nakon žalbe dvije nevladine organizacije oborio raspodjelu 2,5 miliona eura od dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu. Upravni sud je zbog povrede pravila postupka poništio Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu i naložio Komisiji da u ponovnom postupku otkloni propuste i donese novu zakonitu odluku. Te godine Komisija je podijelila 2.530.000 eura.

Odlučujući po tužbi Planinarskog kluba “Visokogorci Crne Gore” i NVO Centar za edukaciju i monitoring životne sredine, vijeće sudija kojim je predsjedavala Biserka Bukvić našlo je da je Komisija počinila povredu postupka iz člana 203 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku.

U obrazloženju presude piše da osporena odluka ne sadrži razloge zbog kojih nijesu uvaženi projekti “Visokogoraca” i Centra za edukaciju, po kojima su ostalim učesnicima raspoređena sredstva, niti je Komisija dostavila obavješenje tužiocima, što je bila u obavezi. Ocijenjeno je i da je povrijeđen Zakon o opštem upravnom postupku.

Komisija se poziva na bodove

Vijeće sudije Bukvić u obrazloženju presude istaklo je, između ostalog, da su bez uticaja odgovori Komisije na tužbu da je plan “Visokogoraca” nepotpun u dijelu priložene dokumentacije i da je NVO “Centar za edukaciju i monitoring” odbijen zbog nedovoljnog broja bodova u evolucionim tabelama.

DSCF1998pTužioci PK “Visokogorci” i NVO Centar za edukaciju i monitoring životne sredine u tužbi su ukazali da je Komisija povrijedila pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrdila činjenično stanje i pogrešno primijenila materijalno pravo. Između ostalog, oni su naveli da njihovi projekti nijesu obuhvaćeni, niti je cijenjen njihov kvalitet u odnosu na javni interes, kao i da ih Komisija nije obavijestila o vrednovanju projekta niti im dala obrazloženje zbog kojih razloga su njihovi projekti odbijeni.

Osim toga, u tužbi su konstatovali i da je Komisija povrijedila član 7 stav 3 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodijele dijela prihoda od igara na sreću, jer su o projektima odlučivali i članovi Komisije čiji su projekti ocjenjivani, što potvrđuje i odluka o dodijeli sredstava NVO “Bonum” i NVO “Evropski pokret u Crnoj Gori”. Predstavnici te dvije NVO u Komisiji su Ruždija Struić i Momčilo Radulović.

Koga briga za javni interes

Rade Komar iz NVO “Centar za edukaciju i monitoring životne sredine” kazao je da je presuda Upravnog suda ohrabrujuća: “Ne samo za nas kao tužioce, već i za sve druge koji su u ovom i drugim periodima oštećeni radom jedne nereferentne i nekompetentne družine koja je drzeći državni pečat u ruci uzela sebi za pravo da dijeli državne pare po sopstvenoj volji.

ponistena-podjela-para-nvo-slika-219109U našem primjeru riječ je o dvije organizacije koje na dokaziv, dobar i konkretan način doprinose javnom ugledu i javnom interesu u ovoj zemlji. No, kako naša organizacija posljednjih godina, baveći se konkretnim pitanjima održivog upravljanja u sektoru prirodnih dobara i životne sredine, nije omiljena u pojedinim sektorima vlasti i ima najgora moguća iskustva sa organizovanim kriminalom, daje nam za pravo da pomislimo da sve to ima veze sa činjenicom da već tri godine ne dobijamo nikakva sredstva uz razne izgovore i nesuvisla objašnjenja”.

Komar je istakao da će pokrenuti pitanje krivične odgovornosti odgovornih članova Komisije, kao i pitanje zbog čega su njihovi projekti ignorisani i tokom 2012. godine, jer sumnjaju da im se Komisija osvetila zbog tužbe.

Boris Bušković iz Ministarstva finansija, koji je predsjednik Komisije, nije odgovarao na pozive, iako mu je SMS porukom saopšteno zbog čega ga pozivamo. Od njega nijesu stigli ni odgovori na pitanja poslata elektronskom poštom.

Reakcija tužilaštva uzalud zahtijevana

U decembru 2011. godine, nakon raspodijele 2,3 miliona eura digla se bura među nevladinim organizacijama. I dok su sa jedne strane stizale negativne reakcije, članovi Komisije saopštili su 19. decembra 2011. da nijesu evidentirali nijednu neregularnost.

Oni su, nakon što je objavljeno da je šest od sedam članova tog radnog tijela, koji predstavljaju civilni sektor, podijelilo oko 600.000 eura sopstvenim NVO i dijelu onih organizacija koji su ih predložili na te funkcije, saopštili da je sve urađeno transparentno i u skladu sa propisima, navodeći da je preko 900 projekata odbijeno i da je zbog toga razumljiva i očekivana takva reakcija dijela javnosti.

ponistena-podjela-para-nvo-slika-219110Poslanik PzP-a Koča Pavlović tada je kazao da je neophodno odmah poništiti “skandaloznu raspodjelu” i da državni tužilac mora ispitati šta se tamo dešavalo. Članovi Komisije, na konferenciji za novinare, saopštili su da je čitav proces odrađen transparentno, kao i da nijedan član uredbe koja uređuje tu oblast nije prekršen.

Predsjednik Komisije Boris Bušković kazao je da je komisija radila apsolutno u skladu sa uredbom koju je usvojila vlada i da je donekle očekivano da bude negativnih reakcija na raspodjelu, s obzirom na to da je bilo riječi o 2,35 miliona eura, a da je odobren 351 zahtjev od ukupno 1.298 prispjelih.

Tražimo novu raspodjelu i pišemo prijave

Sekretar “Visokogoraca” Milan Radović “Vijestima” je juče kazao da će nakon odluke Upravnog suda Tužilaštvu podnijeti krivičnu prijavu protiv članova Komisije. “Sad imamo crno na bijelo od suda da je ovo nezakonita odluka i podnijećemo krivičnu prijavu Tužilaštvu protiv članova Komisije zbog nezakonitog rada, nesavjesnog rada, korupcije, pa neka se tužilaštvo izjasni da li ima elemenata krivičnih djela.

To ne može biti neznanje, niti išta drugo nego namjera. Odluka Upravnog suda je prvi konkretan dokaz da je Komisija radila nezakonito, što smo mi tvrdili sve vrijeme. Sad se postavlja pitanje kakve će sve pravne posljedice imati sve ovo. Mi ćemo sigurno nastaviti, nećemo se ovim zadovoljiti. Nije važno što smo dokazali da su oni nezakonito odlučivali, nego su nas oštetili.

Mi tražimo da se naše dvije organizacije obeštete kroz ponovno bodovanje i ponovnu raspodijelu”, kazao je Radović. Ostaje dilema kako će Komisija, koju je formirala vlada, postupiti po odluci suda i ispraviti nezakonito postupanje ako se ima u vidu da je novac raspodijeljen nevladinim organizacijama i u najvećem dijelu već potrošen.

 Autor: Jelena Jovanović

 Izvor: Vijesti

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.