Postavljena kutija na Pasjaku

U okviru obilježavanja dvije godine od formiranja Kluba, u subotu 20. avgusta smo na Pasjaku u Kučkim planinama postavili kutiju sa upisnom knjigom i pečatom. Time će uspon na ovaj atraktivni vrh visok 2024 mnv svim planinarima biti zanimljiviji jer će moći da ponesu uspomenu sa njega u vidu pečata i da se upišu u knjigu uspona. U povratku sa vrha postavili smo nekoliko spitova na najopasnijem dijelu uspona i uskoro ćemo postaviti sajle kako bi ta mjesta osigurali za bezbjedniji uspon i spuštanje.

Pasjak je najatraktivniji vrh Kučkih planina. Visok je 2024 mnv, mada ćete u različitim publikacijama i tekstovima pronaći nekoliko različitih visina. Predstavlja jednu od markantnih barijera sa istočne strane doline koja ide od Bukumirskog jezera. Izgleda kao kakav stjenoviti čuvar doline. Vrh se nalazi u sredini kruga kojeg formira greben Kučkih planina i vrhovi: Torač, Veliki Toljevac, Štitan, Surdup i Velji vrh. Pored pristupa via normale koji vodi južnim grebenom, ovaj vrh je atraktivan i za penjanje alpinističkim smjerovima u sjeverozapadnoj stijeni.

Postavljanje kutije na Pasjaku, 20.08.2011.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.