Postavljena signalizacija u kanjonu Mrtvice

Članovi našeg kluba su u nedelju 13. maja izveli radnu akciju na stazi u kanjonu Mrtvice koja je obuhvatala krčenje rastinja, popravku poprečnog profila na pojedinim djelovima i postavljanje signalizacije.

Postavljeni su metalni stubovi sa informativnim tablama, piktogramima i oznakama staze što će turistima omogućiti bolju informisanost i ugodniji boravak u ovom jedinstvenom kutku naše prirode. Planiramo, u najskorije vrijeme da postavimo sigurnosne sajle na dvije lokacije sa povećanim rizikom za prelazak čime ćemo značajno osigurati bezbjednost staze.

Važno je napomenuti da smo prokrčili i ponovo stavili u funkciju početni dio staze od magistrale u Međuriječju (Krčma „Kod Raša“) do metalnog mosta na Morači. Molimo sve posjetioce kanjona da koriste ovu stazu kako bi izbjegli kretanje magistralom i izbjegli ugrožavanje bezbjednosti. Takođe, na magistrali, na početku staze mogu se bez smetnje parkirati automobili i autobusi. Molimo posjetioce kanjona da koriste ovaj parking kako bi izbjegli neprijatnost zbog parkiranja na privatnom imanju kod mosta na Morači jer je u poslednje dvije sezone bilo više slučajeva da su turisti nalazili oštećena auta ili im vlasnik imanja ne dozvoljava da napuste livadu prije nego plate parking.

Dakle, početak staze je u Međuriječju od kafane „Kod Raša“. Staza se spušta do Morače, ide preko metalnog mosta na rijeci Morači, nakon mosta ide lijevo prema livadi (označena kao parking ali je u pitanju privatna imovina!) i odmah sa ugla te livade staza vodi desno u šumu i dalje je lako pratiti jer ide lijevom obalom Mrtvice, dobro je markirana i bezbjedna i nijednim dijelom ne prelazi preko privatnih imanja tako da niko od lokalnih stanovnika nema pravo da traži bilo kakvo plaćanje od posjetilaca.

Srećno i uživajte u kanjonu Mrtvice.

Vaši, Visokogorci Crne Gore

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.