ŠKOLA MLADIH VISOKOGORACA

aVisokogorci Crne Gore su započeli još jedan važan projekat u lokalnoj zajednici. U četvrtak  28.02.2013., u 13 sati, u amfitetru Srednje stručne škole „Ivan Uskoković“ u Podgorici održano je prvo iz serije teorijskih predavanja u okiru projekta „Škola mladih visokogoraca“. Najprije je Direktor škole gospodin Žarko Borovinić  prikladnim riječima pozdravio buduće visokogorce, a zatim ih je Dušan Bošković, član UO našeg Kluba, upoznao sa programom i sadržajem škole. Predsjednik kluba dr Dragan Bulatović održao je uvodno predavanje o planinama, planinarskom organizacijama i istorijatu planinarstva. Na kraju je prikazan dokumentarni film o prvom usponu crnogorskih visokogoraca na vrh iznad 8 hiljada metara-Manaslu 8163 m u Himalajima. Predavanju je prisustvovao i Milan Radović, Generalni sekretar Kluba.

1Svjesni činjenice da kvalitet života, kao i kvalitet vaninstitucionalnog vaspitanja i obrazovanja mladih u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, te da nema  dovoljno kvalitetnih programa i sadržaja  koji će  ih zainteresovati da nauče nova znanja i vještine i svoje slobodno vrijeme  ispune sportsko-rekreativnim aktivnostima krenuli smo u realizaciju projekta „Škola mladih visokogoraca“. Nije nas obeshrabrilo ni to što je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, prilikom raspodjele sredstava za 2012.godinu, ignorisala ovaj projekat, kao uostalom i sve naše projekte do sada. Uprava kluba ulaže velike napore da obezbijedi sponzore i donatore kako bi se  projekat proširo na još jednu srednju stručnu i jednu osnovnu školu u Podgorici, te da bi  se nastavio  i u narednim godinama. Vjerujemo da će ti napori naići na razumijevanje društvene zajednice.

2Projekat „Škola mladih visokogoraca“ je ustvari početna (osnovna) škola planinarstva koja ima za  cilj da afirmiše i promoviše planinarenje među mladima, učenicima osnovnih i srednjih škola, na što zabavniji i sigurniji način, motivisati ih na zdrav način života i animirati ih da što više vremena provode u prirodi. Takođe, cilj nam je da mladi upoznaju crnogorske planine, što više nauče o njihovim turističkim potencijalima, kao i o potrebi njihove bolje valorizacije i zaštite. Na taj način  projekat će doprinijeti da mladi  prihvataju zdrave stilove života, upoznaju prirodna i kulturna dobra, uče pravila ponašanja, a zatim stečena znanja prenose na svoju porodicu i prijatelje. Takođe, projekat doprinosi stvaranju   bolje, edukovanije i brojnije baze planinara-visokogoraca  koji će biti podrška budućem   razvoju planinarstva i turističkoj valorizaciji crnogorskih planina. Pored serije teorijskih predavanja projektom je predviđena i praktična obuka koja će se vršiti tokom  izleta i pohoda na terenu.

                                                                                                                 dr  Dragan Bulatović

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.