Tag: ilijina glava

Ilijina Glava, Žijeva Glava i Paunova Glava (13.-14. jul 2011.)

Ovaj masiv nalazi se izmedju Komova i Albanije, ispod njega protiče Mojanska rijeka a sa druge strane je albansko selo Seferce. Na lijevim obroncima gledano sa Komova nalaze se Tomova glava i Biograd koji spuštaju ka selu Kuti a desno se nastavlja na Mojan, Maja Zabeljit, Maja e Made i Planinicu. Ovamo se rijetko ide a mi smo iskoristili trinajstojulske praznike da prvi put odemo u ove krajeve. Pročitaj cijeli tekst…