Tag: meteori

Ekspedicija: Olimp 2007

Vrh: Mitikas

Vrijeme ekspedicije: septembar 2007

Učesnici: Boris Čelebić Pročitaj cijeli tekst…