Tag: pločnik

Žijovo (2131 mnv) 17./18.12.2011.

Sjeveroistočno od Podgorice proteže se skupina planina pod zajedničkim nazivom Kučke planine. Kučke planine su ograničene sa istoka i jugoistoka rijekom Cijevnom i državnom granicom prema Albaniji, sa jugozapada Ćemovskim poljem, sa zapada rijekom Moračom, sa sjevera i sjeveroistoka Malom rijekom i dolinom Veruše. Reljef je bogat kraškim oblicima. Najviši vrh je Surdup, 2184 mnv. Ima 14 vrhova preko 2000 metara. U ovom masivu nalaze se 2 planinska jezera: Bukumirsko i Rikavačko jezero. Naš cilj ovoga puta je bio vrh Žijovo, po kome cijeli masiv Kučkih planina mnogi nazivaju tako, visine 2131 mnv. Pročitaj cijeli tekst…